Ambulance fetomaternální medicíny

Umístění: Budova: C - gynekologický příjem; přízemí
Objednání: do ambulancí se objednávejte na tel.: +420 800 800 830

Lékař

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

Tel.:
+420 777657 991

Lékař

prof. MUDr. Ivana Musilová Kacerovská, Ph.D.

Tel.:
+420 723 993 828

Lékař

MUDr. Martina Volnerová

Tel.:
+420 607 801 223
Prosím, čekejte