Parkování v areálu Nemocnice Most, o. z.

K 1. 11. 2017 spuštěn provoz nového závorového systému v Nemocnici Most, o. z., aby bylo umožněno parkování uvnitř areálu pro klienty a návštěvníky nemocnice Most. Závorovým systémem je tak osazen vjezd u hlavní vrátnice do areálu, dále parkoviště pod lékárnou a vjezd ke správní budově "G" a "B" Nemocnici Most, o. z.

Ceník parkovnéhoprvní půl hodina parkování zdarma a každá další započatá hodina je zpoplatněna částkou 40 Kč/hod. Maximální cena parkovného je stanovena na 500 Kč. Při ztrátě parkovacího lístku je účtována pokuta 500 Kč.

Dále došlo k vybudování samostatného vjezdu/výjezdu z areálu pro RZS ÚK, který je taktéž osazen závorovým systémem, který je ovládán pomocí dálkových ovladačů a je tedy bezobslužný. Vzhledem k tomu, že tak byl omezen vjezd do areálu pro parkování zaměstnanců, došlo k výstavbě nového parkoviště pro zaměstnance a tím k výraznému navýšení kapacity parkovacích míst pro klienty nemocnice. V areálu mostecké nemocnice je pro klienty nemocnice 250 parkovacích míst a dalších 19 míst je vyhrazeno pro osoby ZTP.

Prosím, čekejte