Nabídka nadstandardních pokojů - Nemocnice Most, o.z.

Nemocnice Most, o. z. nabízí možnost ubytování při hospitalizaci v nadstandardně vybavených pokojích.

Nadstandardní pokoje oddělení chirurgické, urologické, plicní, neurologické, ortopedické, gynekologicko - porodnické    a ORL jsou vybavena nadstandardními pokoji. Má - li pacient zájem o nadstandardní pokoj, může o něj požádat na centrálním příjmu v den přijetí v případě, že je pokoj neobsazen. Přednostní zamluvení nadstandardního pokoje, například několik dní před nástupem k hospitalizaci, není možné. V den přijetí k hospitalizaci uhradí pacient zálohu za první tři dny pobytu na nadstandardním pokoji. V den propuštění je záloha za nadstandardní pokoj započítána do celkového vyúčtování, které je pacient povinen uhradit v hotovosti, či do 10 pracovních dnů bezhotovostním převodem.

Ceník nadstandardních pokojů:
Chirurgické oddělení - 500 Kč/den
Ortopedické oddělení - 500 Kč/den
Neurologické oddělení – 300 Kč nebo 500 Kč/den (dle vybavení, bližší info při přijetí)
Urologické oddělení - 500 Kč/den
ORL oddělení - 500 Kč/den
Plicní oddělení - 300 Kč/den
I. Internní oddělení - 300 Kč/den (má k dispozici 4 pokoje)

Gynekologicko-porodnické oddělení:
stanice šestinedělí - 400 Kč/den
stanice B - 400 Kč/den
apartman - 800 Kč/den


Náhled nadstandardních pokojů


Prosím, čekejte