Nabídka pastorační péče v Nemocnici Most, o.z.: V čem spočívá služba kaplana a k čemu je dobrá?

V rámci kaplanských služeb Nemocnice Most se pořádají duchovní setkání.
Konají se každé úterý od 15,00 do 16,30 hod. v nemocniční kapli.
V tento čas je vždy přítomen farář.

Nabízíme:
- čtení z bible
- společnou modlitbu
- bohoslužbu slova
- osobní rozhovor a naslouchání


Duchovní služba

je v českém zdravotnictví zavedenou nedílnou součástí komplexní péče o pacienta. Důležitá je nejen tělesná složka člověka, ale také duševní, duchovní a sociální, které ovlivňují také tu tělesnou.

Kdo je nemocniční kaplan?
Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní.

Poslání kaplana.
Poskytnout odbornou pomoc všem potřebným, rozhodně nejen věřícím.

Komu je tato služba určena?
Spirituální péče zde je pro pacienty, příbuzné, personál. Kaplanská služba se realizuje formou osobního setkání nemocničního kaplana, především s pacientem. Kaplani jsou vázáni mlčenlivostí. Pastorační služba je dostupná všem zájemcům a jsme Vám nablízku.

“...byl jsem nemocen a navštívili jste mě…” Bible, Matoušovo evangelium 25, 36.

Kdy je dobře vyhledat pomoc kaplana?
Jste nemocný, máte hodně otázek, nezvládáte starosti? Jste vyčerpaný a nevíte, co a jak dál? Cítíte se křehký a na všechno sám? Ztrácíte naději a chuť do života? Je Vám smutno, cítíte vztek anebo se chcete podělit o radost? Toužíte hledat posilu ve víře?

Co nemocniční kaplani nabízejí?
Rozhovory u lůžka, naslouchání, pozornost, duchovní posilu, osobní lidský zájem a blízkost, vyjádřené osobní návštěvou a svou přítomností. Spoluúčast v době nemoci, útěchu. Doprovázení v těžkém období ztráty blízkého člověka. Snažíme se poskytnout podporu a povzbuzení také zaměstnancům, když se cítí unavení a profesně vyhořelí. Nabízíme prostor pro vyřčení svých myšlenek, prožívaných pocitů a obav. Četbu Bible, společnou modlitbu, udílení svátostí a zprostředkování kontaktu s duchovními všech církví registrovaných v ČR.

S čím mohou pomoci?
Pomáhají přijmout novou, těžkou životní situaci, realitu, způsobenou nemocí, pomáhají se vyrovnat se ztrátou blízké osoby, s hledáním naděje a nového smyslu života. Jde o trvalou, bezplatnou nabídku, která může pacientovi pomoci k lepší duševní kondici. Současná medicína ví, že o nemocného je nutné pečovat všestranně.

Předsudky z minulosti.
Pacientům neslibujeme zázračné uzdravení! Neprovádíme žádnou náboženskou agitaci, nikomu nic nevnucujeme - respektujeme přesvědčení každého a téma rozhovoru si zájemce vždy vybírá sám.

Kdy možno kontaktovat kaplany?
Pacienti, jejich rodiny a blízcí, i personál nemocnice mohou využít služeb týmu nemocničních kaplanů pravidelně ve všední dny, po předchozí dohodě i o víkendu. V urgentních případech  kdykoliv. V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat zdravotnický personál oddělení, který návštěvu kaplana zajistí, anebo přímo na telefonním čísle. 

V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana volejte, naši kaplani vás rádi navštíví.

Vladislav Vojtěch Hána        777 737 757
Mgr. Marian Šusták              736 716 354


Prosím, čekejte