SMP - sekce grafické a reprografické podpory

Představení činností

Sekce grafické a reprografické podpory působí v Krajské zdravotní již od jejího vzniku.
Zajišťuje širokou škálu činností, podporující všechna zdravotnická i nezdravotnická oddělení KZ, a.s.


Kopírování

- černobílé i barevné kopie do formátu A3
- skenování dokumentů do formátu A3+
- vysokorychlostní čb kopírování formátu A4 a A3 (až 120 str./min)

Velkoformátový tisk

- barevný inkoustový tisk do velikosti přesahující A0


Grafické práce

- příprava tiskových podkladů pro konference, kongresy a semináře, pořádané KZ, a.s.
- grafická příprava posterů pro tuzemské i mezinárodní lékařské konference či kongresy
- grafická příprava a pomoc při zpracování odborných lékařských PowerPointových prezentací (a to včetně zajištění foto a video dokumentace)
- příprava a realizace graficky jednotných cedulí až do velikosti A3, včetně jejich laminace.
- zajištění tisku řízené dokumentace pro jednotlivá lékařská i nelékařská oddělení KZ, a.s.
 
Prosím, čekejte