Poradna pro rizikové novorozence

Je nutné objednání předem a doporučení.

Umístění: Areál/pavilon: Bukov, Budova: D1, Podlaží: 2., Číslo místnosti/dveří: 228

Součástí centra je poradna pro rizikové novorozence, kde jsou do věku 2 let sledovány děti s porodní hmotností pod 1500 g a ostatní ohrožení novorozenci. Poradna spolupracuje s ostatními odborníky v péči o děti. Snahou je předcházet nebo minimalizovat možná dlouhodobá poškození dětí. Úkolem poradny je také sběr a vyhodnocování dat pozdní morbidity a mortality.

Vedoucí lékař

MUDr. Tereza Koubová

Sestra

Libuše Derflerová

Tel.:
+420 477 112 866

Ordinační hodiny

Pátek
9:00-13:00
Prosím, čekejte