Oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace

Umístění: Budova: B, Patro: přízemí

Operujeme na šesti operačních sálech, které jsou stavebně uspořádány do dvou provozně odloučených traktů v rámci jednoho oddělení. Sály slouží pro operativu chirurgických oborů nemocnice.
Na operační sály bezprostředně navazuje úsek centrální sterilizace. Ta zjišťuje kompletní předsterilizační přípravu s následnou sterilizací nástrojů jak pro oddělení operačních sálů, tak i pro ostatní oddělení nemocnice. Zajišťuje zásobení nemocnice sterilním obvazovým materiálem. Celý proces je bedlivě sledován v každé jeho složce a pečlivě kontrolován.

Primář

MUDr. Roman Fučík

Tel.:
+420 478 033 468
Email:

Vrchní sestra

Helena Šváchová

Tel.:
+420 478 032 266
Email:

Popis a výkony oddělení

Ve struktuře výkonů dominují endoskopické vyšetřovací a operační techniky a ve významné míře přispívají k zajištění výsledků chirurgické léčby s ohledem na co nejmenší invazivitu výkonu.

Na operačních sálech operují tyto obory: chirurgie (obecná, traumatologie, angiochirurgie, plastická chirurgie a dětská chirurgie), urologie, gynekologie, ORL, oční a ortopedie

Přístrojové a personální osazení odpovídá současné úrovni zdravotnictví ve světě. Máme k dispozici rtg C rameno, operační mikroskop, tkáňovou banku. Každý sál je vybaven mobilním moderním polohovacím operačním stolem. Disponujeme dvěma laparoskopickými a dvěma artroksopickými sestavami.

Lůžka

Počet lůžek: 0


Prosím, čekejte