Onkologické oddělení

Umístění: Budova: Poliklinika budova A, Patro: 3.

Na onkologické ambulanci zajišťujeme onkologickou péči zahrnující chemoterapeutickou, hormonální, podpůrnou a symptomatickou léčbu onkologických pacientů z okresu Most.

Dispenzarizujeme zejména pacienty s onkologickým onemocněním prsu a jiných vybraných onemocnění.

Provádíme kontrolní odběry krve, proplachy intravenózních portů.

Pro pacientky s onkologickým onemocněním prsu je zajištěno soukromí k výběru vhodných prsních náhrad.


Primář

MUDr. Marta Ročárková

Tel.:
+420 478 032 431
Email:

Vrchní sestra

Martina Chrastinová

Tel.:
+420 478 032 426
Email:

Lůžka

Počet lůžek: 0


Prosím, čekejte