Oční oddělení

Umístění: Budova: B, chodba č.2 - boční schodiště u kantýny, Podlaží: 6

Oční oddělení, akreditované k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor oftalmologie, poskytuje čtyřiadvacetihodinovou úrazovou (akutní) službu pacientům regionu Most, Louny, Chomutov, Kadaň, Žatec, Podbořany, Klášterec nad Ohří a Vejprty.

Umístění: Budova: B, chodba č. 1 - přístupné hlavním schodištěm, Podlaží: 6

Glaukomová poradna

Perimetrie, pachymetrie rohovky

1. kontrola po operaci šedého zákalu

Průplachy slzných cest kojenců

Konziliární vyšetření pro hospitalizované pacienty

 

Umístění: Budova: B, chodba č. 2 - přístupné bočním schodištěm, Podlaží: 6

Lůžková část

Recepce

Dětská a strabologická oční ambulance

Poradna pro diabetickou retinopatii

Retinální poradna s fluoresceinovou angiografií

OCT

Lasery

Ultrazvuk

IOL Master / ultrazvuková biometrie (měření čočky před operací šedého zákalu)

Vyšetření před operací šedého zákalu (sepsání, předoperační vyšetření)

Příprava před operací: šedého zákalu a dalších zákroků na operačním sále (v den operace)

 

Umístění: Budova: A - Poliklinika, Podlaží: 2

Oční ambulance I

Oční ambulance IIÚstavní pohotovostní služba Očního oddělení Nemocnice Most, o.z.

Umístění:  budova A – centrální příjem, 1.patro

Ústavní pohotovostní služba očního oddělení je vykonávána na ambulanci Centrálního příjmu společně pro pohotovostní službu ušního, krčního a nosního oddělení.

Akutní ošetření pacientů je zajištěno očním lékařem od pondělí až do pátku od 15.30 hodin do 7.00 hodin. V sobotu, v neděli a v době svátků je služba zajištěna po dobu 24 hodin.


Telefonní kontakt pro objednávání - poliklinika (13:00 - 14:30)

V případě žádosti o napsání receptu na léky (např. kapky) je možné požádat e-mailem - viz. níže

Tel.:
+420 478 032 464
Email:
Email:

Telefonní kontakt pro objednávání - recepce, poradny, OCT, ultrazvuk, lasery, průplachy slzných cest (7:00 - 8:00)

Lenka Hasenöhrlová

sestra

Tel.:
+420 478 033 556
Email:

Telefonní kontakt - lůžková část

sesterna

Tel.:
+420 478 032 312

Telefonní kontakt pro objednávání - dětská oční ambulance (7:00 - 8:00 a 13:00 - 14:00)

Primář

MUDr. Radomír Mach

Tel.:
+420 478 033 556
Email:

Vrchní sestra

Renáta Křičková

Tel.:
+420 478 032 362
Email:

Sesterna - lůžková část

Tel.:
+420 478 032 312

Lékaři očního oddělení

MUDr. Lenka Hushi

MUDr. Lucie Drtíková

MUDr. Lucie Hartmannová

MUDr. Iva Kolaříková

MUDr. Jitka Koutská

MUDr. Lenka Erfurth Krátká

MUDr. Lenka Kulichová

MUDr. Martina Odvárková

MUDr. Levi Sedunov

lékař Olha Chulei

lékař Volodymyr Bilovol

Popis a výkony oddělení

Pacienti jsou na očním oddělení hospitalizovaní v jedno, dvou a vícelůžkových pokojích.
Na zrekonstruovaném a nově vybaveném operačním sále situovaném v sousední návaznosti oddělení provádíme operace na předním segmentu oka.
Operace šedého zákalu provádíme  malým řezem moderní ultrazvukovou metodou s implantací kvalitních měkkých čoček a to převážně ambulantně.

Dětské pacienty hospitalizujeme na dětském oddělení s možností doprovodu dospělé osoby.  Děti od 3 let věku hospitalizujeme k operaci šilhání.

Ambulantně provádíme plastické i kosmetické výkony na víčkách a v okolí oka.

Lůžka:
Počet lůžek: 10

Dětská oční ambulance a ambulantní ortopticko-pleoptické cvičení

Je Vaše dítě tupozraké? Šilhá? Podstoupilo operaci šilhání nebo šedého zákalu?

Dětská oční ambulance a ambulantní ortopticko-pleoptické cvičení - komplexní přístup k léčbě dětských zrakových vad.

Nabízíme:

·         příjemné prostředí a citlivý přístup k dětem
·         individuální léčebný plán upravený na míru zrakovým potřebám Vašeho dítěte
·         odbornou práci s dětmi
·         respektování dosažených schopností a možností dítěte
·         respektování dosažené věkové úrovně dítěte
·         komplexní péči, jejíž součástí je i odborná edukace
·         screening (vyhledávání) předškolních dětí, které by mohly být ohroženy zrakovou vadou
·         diagnostiku dětí i dospělých
·         spolupráci s rodiči

Výcvik je hrazen zdravotními pojišťovnami – oproti soukromým zařízením ušetříte až 5000 Kč.

Průběh:
Vašemu dítěti bude nastaven individuální plán respektující dosaženou věkovou úroveň, dosažené schopnosti a možnosti dítěte a úroveň zrakové vady.

Odborný dohled:
V průběhu cvičení se dítěti věnují tito specialisté:  ortoptista, oční zdravotní sestra, při potřebě kontroly a změny dle vývoje nálezu i kontrola lékařkou dětské oční ambulance.

Hrajeme si – cvičíme…
Nenásilnou forrmou provádíme cvičení tak, aby bylo pro dítě zajímavé a zábavné. Střídáme rozmanité a pestré pomůcky. Některá cvičení je potřeba provádět na přístrojích a některá cvičení jsou realizována aktivní formou za využití hmatu a sluchu. Cvičením rozvíjíme i další složky zrakového vnímání.

Formy cvičení:
Ambulantní forma:  pro 1 – 2 děti, 10 cvičení 1x týdně

Spolupracujeme s oftalmology i rodiči. Rodiče tak zůstávají jednou z nejdůležitějších složek léčebného týmu. Svou aktivitou podporují a motivují děti ke cvičení.

S cvičením je u nás možné začít již v 7:00. Vaše dítě tak stihne i začátek školy.

Zdravé oči Vašeho dítěte jsou naším cílem!


Prosím, čekejte