Dětské a dorostové oddělení

Umístění: Budova: C, Patro: 1.

Dětské a dorostové oddělení poskytuje široké spektrum zdravotní péče o novorozence, děti a dorost nejen z okresu Most ale i z přilehlých regionů.

Struktura:
- lůžková část oddělení dětského a dorostového
- novorozenecké oddělení
- JIRP novorozeneckého oddělení a JIRP pro kojence a větší děti

Specializované ambulance:
- alergologicko-imunologická ambulance
- kardiologická ambulance
- nefrologická ambulance
- neurologická ambulance
- pediatrická odborná ambulance

Popis a výkony oddělení

Svým rozsahem a zaměřením dětské a dorostové oddělení zajišťuje jak péči o neodkladné stavy včetně komplexní resuscitační péče, tak i standardní diagnostickou a léčebnou péči o děti a dorost ve většině pediatrických podoborů, mj. i v dětské neurologii.
Perinatologické centrum, které zabezpečuje specializovanou péči o novorozence všech váhových kategorii, je jedním z 12 pracovišť v České republice. Nedílnou součástí je transportní služba a banka mateřského mléka (viz Ke stažení). Ambulantní část oddělení pokrývá podstatnou část pediatrických subspecializací.

Perforace ušních lalůčků

Perforace ušních lalůčků se provádí každou středu 14:00 -15:00 hod. v budově C, 1. NP, v odborných dětských ambulancích vždy po telefonickém objednání na 

tel. +420 476 172 123.

Doporučené návštěvy na Dětském a dorostovém oddělení

V souladu s Chartou práv hospitalizovaného dítěte jsou na našem oddělení povoleny návštěvy takto:

 Stanice A+C – rodinní příslušníci kdykoliv během dne (maximálně do 20:00; prosíme respektujte noční klid dětí v čase 20:00 - 07:00)

  • návštěvy mimo rodinné příslušníky 15:30 – 17:00h

Pediatrický JIRP B - dle stavu dítěte a dohody s lékařem kdykoliv, návštěvy povoleny jen rodinným příslušníkům

Stanice patologických novorozenců JIP „D“ + JIRP „E“ -  návštěvy povoleny pouze rodičům a prarodičům.

Aktuálně:

Od 1.2.2023 platí na dětském a dorostovém oddělení doporučení používat respirátory či roušky.

V případě dobrého stavu dítěte a návštěvy většího počtu lidí lze využít prostory zahrady za pavilonem C.  

Laktační poradkyně

Na telefonním čísle +420 476 172 128 vám vyškolené laktační poradkyně nabízejí pomoc a podporu při problémech s kojením (nonstop).

Oznámení ohledně darování mateřského mléka

Milé maminky,

chceme Vám dát na vědomí, že existuje možnost stát se dárkyní mateřského mléka.

Naše nemocnice je jednou ze čtyř míst v ČR, kde je Banka mateřského mléka.

Dárkyní mateřského mléka může být každá matka, která má více mateřského mléka, než potřebuje pro své dítě. Toto mléko bude použito pro děti, které se narodily předčasně nebo nemocné, a jejich maminky nemají dost vlastního mateřského mléka.

Naše banka je jedna z mála, která zprostředkovává svoz odstříkaného mateřského mléka od darujících matek.


Kontakt pro bližší informace:                                                                                     

- osobně v pracovní dny na příjmu Dětského a dorostového odd. Nemocnice Most

- telefonicky na tel. č. +420 476 172 123, staniční sestra Veronika Adamcová

- mailem na adrese veronika.adamcova@kzcr.eu


Podrobnosti naleznete i v přiloženém souboru.


Primářka

MUDr. Marie Váchová

Tel.:
+420 476 173 486
Email:

Zástupce primářky

MUDr. Petr Janec, MHA

Tel.:
+420 476 172 166
Email:

Vrchní sestra

Eva Mašková

Tel.:
+420 478 032 124
Email:

Staniční sestra

Eva Brabcová

Tel.:
+420 478 032 110
Email:

Staniční sestra

Martina Pospíšilová

Tel.:
+420 478 032 125
Email:

Staniční sestra

Věra Palková

Tel.:
+420 478 032 182
Email:

Staniční sestra

Lucie Švarcová

Tel.:
+420 478 032 128
Email:

Staniční sestra

Petra Bláhová

Tel.:
+420 478 032 192
Email:

Staniční sestra

Radka Willertová

Tel.:
+420 478 032 120
Email:
Tel.:
+420 476 173 563 - lékaři

Úseková sestra

Veronika Adamcová

Tel.:
+420 478 032 123
Email:

Sekretariát

Dana Manlíková

Tel.:
+420 478 032 164
Email:

Přístrojové vybavení

Dětské oddělení disponuje plnou škálou přístrojového vybavení zajišťující nejspecializovanějsí péči perinatologického centra a všech JIRP ( ventilátory, inkubátory, výhřevná lůžka). Z diagnostických přístrojů to je hlavně UZ přístroj, pojízdný RTG přísrtoj, EKG, analyzátor krevních plynů a pod.)

Perforace ušních lalůčků

Každou středu od 14-15 hodin provádíme perforaci ušních lalůčků (náušnice) v prostorách dětských odborných ambulancí v 1.NP, budově C. Jedná se o placenou službu dle Ceníku Nemocnice Most, o. z.

Lůžka

Počet lůžek: 97


Prosím, čekejte