Informace o oddělení

Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (ÚČOCH) poskytuje specializovanou péči v rámci odbornosti  maxilofaciální chirurgie a v oboru dentoalveolární chirurgie (nástavbový obor zubního lékařství) pro Ústecký kraj a v případě volných kapacit i pro ostatní území ČR.

Lékaři oddělení provádějí diagnostiku a léčbu úrazů měkkých tkání a skeletu obličeje, zhoubných i nezhoubných nádorů obličeje a dutiny ústní, léčbu kolemčelistních zánětů, čelistních anomálií včetně rozštěpových vad, onemocnění čelistního kloubu.
V rámci ústní chirurgie jsou na oddělení extrahovány retinované zuby, odstraňovány cysty čelistí a měkkých tkání obličeje. Je prováděna preprotetická chirurgie, zubní implantologie aj.
V rámci ošetřování obličejových úrazů působí oddělení jako součást krajského traumacentra.
Oddělení provozuje mimo běžnou ambulantní péči také odborné poradny se zaměřením na diagnostiku a léčbu onemocnění čelistního kloubu, ortognátní chirurgie, orofaciální onkologie, zubní implantologie a onemocnění sliznic dutiny ústní. Dále pravidelně 3x týdně provádí ambulantní dentoalveolární výkony na ambulantním zákrokovém sálku. Plánovaně 2-3x týdně jsou prováděny zákroky v celkové anestesii na centrálních operačních sálech a na operačním sále dětské chirurgie.

Oddělení je akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR v oboru maxilofaciální chirurgie a patří mezi akreditovaná pracoviště I. typu ve stomatologické chirurgii České stomatologické komory (ČSK).

Oddělení disponuje komplexním vybavením pro zubní implantologii, analgosedaci rajským plynem, artroskopickou operativu čelistního kloubu, Woodovou lampou, intraorálním RTG přístrojem, CBCT, OPG přístrojem, neurostimulátorem a piezochirurgickým přístrojem.

Lékaři oddělení zajišťují nepřetržitou ústavní pohotovostní službu pro závažné stavy ohrožující život vyžadující ošetření stomatochirurgem nebo maxilofaciálním chirurgem.

KDE NÁS NAJDETE: Budova: D1, Podlaží: 3.

Zubní pohotovostní péče na oddělení NENÍ POSKYTOVÁNA!!!. Je zajišťována na stomatologii mimo areál Masarykovy nemocnice - UL. MÍROVÁ 8, Ústí nad Labem.

Primář

MDDr. MUDr. Petr Chramosta

Zástupce primáře

MDDr. Kamil Plešek

Vrchní sestra: Gabriela Zvoníková

LÉKAŘI

MUDr. Jan Hobst
MUDr. Vasil Molnar
MDDr. Václav Placák
MDDr. Marianna Kalaninová
MUDr. Michaela Čechová- Nešporová
MDDr. MUDr. Kateřina Placáková
MDDr. Andrea Šrámková

AMBULANCE A ZÁKROKOVÝ SÁL

Oddělení disponuje 3 ambulancemi a zákrokovým sálem.
Na ambulancích jsou prováděna vyšetření, konzultace a drobnější chirurgické zákroky, extrakce zubů aj. Na zákrokovém sálu probíhají výkony rozsáhlejší chirurgické výkony v lokálním znecitlivění.
Plánované dentoalveolární výkony jsou prováděny v lokálním znecitlivění každé pondělí, středu a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin.

SPECIALIZOVANÉ AMBULANCE

Poradna zubní implantologie – náhrada ztracených zubů zubními implantáty, rekonstrukce měkkých i tvrdých tkání dutiny ústní.

Poradna pro onemocnění čelistního kloubu – vyšetření, diagnostika a léčba onemocnění čelistního kloubu, provádění invazivních léčebných postupů (artrocentéza).

Poradna pro onemocnění sliznic dutiny ústní – diagnostika a léčba pacientů s onemocněním sliznic dutiny ústní.

Onkologická poradna - vyšetření, stanovení léčebního postupu, dispenzarizace (sledování) pacientů s nádorovým onemocněním.

Poradna ortognátní chirurgie- vyšetření a konzultace léčebného plánu ve spolupráci s ortodontistou u pacientů, kde je zvažována ortognátní korekce skeletální anomálie. 

LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Pracoviště disponuje 12 standardními lůžky nepřetržité péče a 1 lůžkem nadstandardním.
Prosím, čekejte