Cytologie

Není nutné objednání ani doporučení.

Umístění: Podlaží: 1.

Na  pracovišti se zpracovávají cytologické vzorky odebírané při bronchoskopii a hrudních punkcích, vlastní hodnocení cytologií je prováděno na patologickém odd.

Prosím, čekejte