Paliativní ambulance

Umístění: budova Onkologického oddělení, V Podhájí 21, Ústí nad Labem

Informace pro pacienty

Ambulance se zabývá komplexní podpůrnou péčí o pacienty v pokročilých stadiích onkologických i neonkologických onemocnění.

Společně s pacientem a jeho rodinou se snažíme vytvořit plán paliativní péče, jehož cílem je udržení dobré kvality života i v situaci velmi pokročilého onemocnění. Nejčastější okruhy problémů, kterými se zabýváme, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, poruchy střevní motility a dále psychické reakce na závažné onemocnění.

Spolupracujeme s praktickými lékaři, agenturami domácí zdravotní péče (home care), s lůžkovými hospici a Mobilním hospicem.

Kontakt

Lucie Těšínská, DiS.

Tel.:
+420 703 155 135

Ordinační hodiny

Pondělí  8:00 - 12:00
Úterý     8:00 - 12:00
Středa   8:00 - 12:00
Čtvrtek  8:00 - 12:00
Pátek     8:00 - 12:00

Popis a výkony ambulance

  • ambulance se zabývá komplexní podpůrnou péčí o pacienty v pokročilých stadiích onkologických i neonkologických onemocnění.
  • společně s pacientem a jeho rodinou se snažíme vytvořit plán paliativní péče, jehož cílem je udržení dobré kvality života i v situaci velmi pokročilého onemocnění
  • nejčastější okruhy problémů, kterými se zabýváme, jsou bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost a zvracení, poruchy střevní motility a dále psychické reakce na závažné onemocnění 
  • spolupracujeme s praktickými lékaři, agenturami domácí zdravotní péče (home care), s lůžkovými hospici a Mobilním hospicem Masarykovy nemocnice
Prosím, čekejte