Geriatrická ambulance

Je nutné objednání předem. Doporučení nutné není.

Umístění: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, pavilon C (naproti lékárně), přízemí, Sociální péče 3316/12A (hlavní areál), 401 13 Ústí nad Labem

Proč k nám?

  • Zapomínáte nebo máte poruchy paměti?
  • Pozorujete poruchy chování?
  • Pozorujete poruchy nálady?
  • Trpíte smutkem?
  • Opakovaně a často padáte?
  • Pokud máte bércové vředy nebo dekubity, které se nehojí v domácím prostředí.
  • Pokud potřebujete posoudit zdravotní stav pro přiznání příspěvku na péči.
Pro imobilní pacienty možné parkování přímo v areálu nemocnice.


Spojení MHD: linka číslo 5, 15, 60 (zastávka Masarykova nemocnice), linka číslo 55 a 61 (zastávka Severní Terasa)

Ordinační hodiny

Úterý                                10:00-17:30

Mobil:
+420 733 783 918
Email:
Prosím, čekejte