HIV centrum v Ústí nad Labem

Umístění: Pavilon I, Na Kabátě 285

Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

HIV centrum je součástí Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice (pavilon I). Poskytuje z pověření Ministerstva zdravotnictví ČR ambulantní a lůžkovou zdravotní péči HIV pozitivním osobám z celého Ústeckého a Libereckého kraje. K 31.12.2016 registrovalo ve spádové oblasti 244 osob s HIV/AIDS, v roce 2016 došlo díky nově zjištěným případům k nárůstu o 15,6 %.

U pacientů s HIV infekcí se v centru pravidelně monitoruje vývoj jejich klinického stavu, laboratorní imunologické parametry, aktivita infekce a vznik infekčních či nádorových komplikací. Pozornost je věnována přidruženým sexuálně přenosným infekcím (STD) a interní projevům, které provázejí stárnutí a dlouhodobou léčbu. Nemocným jsou poskytovány nákladné protivirové (centrové) léky v souladu se současnými českými a evropskými doporučeními. U osob s nově zjištěnou HIV infekcí je léčba zahajována do měsíce od stanovení diagnózy. Protivirové léky nyní dostávají všichni HIV pozitivní, kteří do centra pravidelně docházejí.

Pacienti mají zajištěnu gynekologickou péči, potřebná konziliární vyšetření, posudkové a sociální služby. Problémem zůstává omezená dostupnost stomatologické péče – stomatologů je v ČR nedostatek a někteří odmítají poskytovat péči HIV pozitivním pacientům.

HIV centrum zajišťuje postexpoziční profylaxi a nabízí preventivní podávání antivirotik HIV negativním osobám ve zvýšeném riziku nákazy HIV (PreP). Centrum se podílí na preventivních programech v regionu, školení zdravotníků a pracovníků, kteří se věnují drogově závislým. Poskytuje HIV poradenství široké veřejnosti a testování HIV, provozuje nepřetržitou informační telefonní linku Help line AIDS.

Lékař

prim. MUDr. Pavel Dlouhý

Sestra

Šárka Dvořáková

Telefon

Tel.:
+420 477 112 621

Ordinační hodiny

Po 8:00 – 12:00

Út, St, Čt, Pá 8:00 –10:00

Odběry: Po a St 7:00 – 8:00

Prosím, čekejte