Dotazníky spokojenosti - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

V rámci sledování kvality poskytované zdravotní péče si Vám dovolujeme předložit k vyplnění dotazníky spokojenosti se službami v naší nemocnici. Výsledky dotazníkové akce budou sloužit jako informace o kvalitě poskytované péče a budou využity pro její zlepšení.

Vyplněný dotazník můžete zaslat na adresu: 

Krajská zdravotní, a.s.
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Úsek systému řízení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

nebo na e-mail: simona.jezkova@kzcr.eu

Velice Vám tímto děkujeme za vynaložený čas a ochotu s námi spolupracovat.


Prosím, čekejte