Aktualita - Krajská zdravotní, a. s. spolupořádá celostátní odbornou konferenci „XV. Žaludovy dny“

Oddělení intenzivní medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Českou společností intenzivní medicíny pořádá celostátní konferenci „XV. Žaludovy dny“. Tato odborná celostátní konference nese jméno zakladatele moderní anesteziologie v severních Čechách prim. MUDr. Pavla Žaluda. Součástí XV. Žaludových dnů je dvoudenní workshop věnovaný možnostem „Ultrazvukové asistence během regionální anestézie“ a odborný program, který je hlavní součástí konference. Hlavním tématem je perioperativní medicína a regionální anestézie. Na konferenci bude přednášet i řada zahraničních špičkových odborníků v intenzivní péči.

Akce proběhne 6. až 8. dubna 2011 od 8:30 hodin,
v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem 

Bližší informace naleznete v programu konference.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

 


Aktualita - Krajská zdravotní, a. s. pořádá „Krajskou dermatovenerologickou konferenci“

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální dermatovenerologickou konferenci.

Kožní oddělení Krajské zdravotní, a. s.  – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální dermatovenerologickou konferenci.Krajská dermatovenerologická konference bude letos věnována pigmentovým kožním afekcím, paraneoplastickým kožním chorobám, poruchám keratinizace, housenkovým dermatitidám a zajímavým klinickým případům z roku 2010. Hlavním hostem semináře je Prim. MUDr. Faustmannová O., PhD., MBA (Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice), která přednese téma Lupus erythematosus z pohledu dermatologa.
 
Akce proběhne 25. března 2011 od 13 hodin,
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  –  budova B, 5. patro, Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.
 
Témata konference:
Dermatoskopie pigmentových afekcí  - Prim. MUDr. Filipovská O.
Keratoma palmare et plantare hereditarium dissipatum -   MUDr. Moróc A.
Caterpillar dermatitis -   MUDr. Hrnčíř E.
Kazuistiky - MUDr. Reslová J.
Lupus erythematosus, diagnosticko - terapeutický proces z pohledu dermatologa - Prim. MUDr. Faustmannová O., PhD., MBA
Zajímavé klinické případy v roce 2010 -MUDr. Malíková H.
Paraneoplastické dermatózy -MUDr. Sojovská J.
 
V případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti sekretářce oddělení pí. Navrátilové
(veronika.navratilova@mnul.cz nebo tel.: 477112751)
 
 
 
Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s. pořádá regionální gynekologickou konferenci na téma „Endoskopická operativa a její indikace“

Gynekologicko - porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. pořádá ve spolupráci s ČAS, OS ČLK regionální gynekologickou konferenci na téma „Endoskopická operativa a její indikace“.

Akce proběhne 24. března 2011 od 15 hodin,
v Centru výchovy a dalšího vzdělávání Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  –  budova B, 5. patro, učebna č. III., Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem.

Témata konference:

Hysteroskopie
– přednášející: MUDr. Peter Gindl, Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

Laparoskopické a robotické operace v gynekologii – přednášející: MUDr. Tomáš Pichlík, Gynekologicko- porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103
fax: +420 477 114 903
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu
Sociální péče 3316/12,  401 13 Ústí nad Labem

 


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel.  +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte