Výtěžek z finálového večera a veřejné sbírky Miss Czech Republic v roce 2018 bude věnován na novorozeneckou stanici Dětského a dorostového oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z..
Prosím, čekejte