Informace pro pacienty Nemocnice Chomutov

Z důvodu probíhajících stavebních prací na novém pavilonu Emergency a nadzemním koridoru spojujícího budovu C a D, byly zcela uzavřeny některé cesty a vchody do budov a areál není přímo průjezdný. Parkoviště, které se nachází za autobusovou zastávkou, bude po celou dobu stavby uzavřeno pro veřejnost.

Prosíme všechny, kteří míří do budovy C na chirurgický příjem nebo na RDG pohotovost, aby zhodnotili své možnosti. V případě, že se bude jednat o akutní případ (u pacientů se zhoršenou pohyblivostí a u akutních stavů, kdy pacient nemůže na příjem dojít) je možné využít vjezd do areálu hlavní vrátnicí (z ulice Edisonova), po domluvě s bezpečnostní službou (služebna u hlavního vjezdu - před závorou). Upozorňujeme však, že je to jediný vjezd pro složky IZS, tedy je potřeba nezdržovat se v těchto místech a urychleně tento prostor opustit. Ostatní pacienty žádáme, aby vjeli do areálu ve směru z ulice Beethovenova a na určené místo došli pěšky a tím tak pomohli k plynulému provozu naší nemocnice.

Též prosíme všechny o dodržování bezpečnostních opatření z důvodu probíhající výstavby.

Níže na mapce jsou vyznačeny hlavní přístupové cesty v areálu nemocnice a do jednotlivých budov. Omlouváme se za komplikace a věříme, že pro nás pro všechny budou nové stavby přínosem.

Kde nás najdete

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov

Doporučená cesta vozidlem od Prahy:
příjezd Pražskou ulicí do Chomutova, na druhé světelné křižovatce odbočte vlevo do ulice Beethovenova a poté, po cca 500m po pravé straně je hlavní vjezd do areálu Nemocnice Chomutov pro pacienty a návštěvníky (viz. PARKOVÁNÍ). 

Od autobusového nádraží:
průchod Rokycanovou ulicí, odpočit vpravo do ulice Pionýrů, poté odbočit vlevo do ulice Kochova a následně vlevo do ulice Edisonova

Od hlavního vlakového nádraží:
průchod Nádražní ulicí, odbočit vpravo do ulice Rokycanova, odbočit vpravo do ulice Pionýrů, poté odbočit vlevo do ulice Kochova a následně vlevo do ulice Edisonova


GPS poloha nemocnice: N 50° 27´19.813"    E 13° 24´33.574"

Bankomat v Nemocnici Chomutov, o.z.

Bankomat v Nemocnici Chomutov, o. z. se nachází vedle vstupu do objektu polikliniky- budova B  (Česká spořitelna) 

Prosím, čekejte