Etická komise Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov, o.z.

Etická komise je nezávislý orgán ustavený ředitelem Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., tvořený odborníky z oblasti zdravotnictví a osobami bez vzdělání z oblasti lékařství, jejichž povinností je chránit práva, bezpečnost a zdraví subjektů a zajistit tuto ochranu i vyjádřením svého stanoviska k protokolu klinického hodnocení, vhodnosti zkoušejících a zařízení, k metodám a dokumentům používaným pro informaci subjektů hodnocení a získání jejich informovaného souhlasu.


Kontakty

Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Etická komise
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Předseda EK: MUDr. Jiří Král
Email předseda:   jiri.kral@kzcr.eu
Tel: +420 477 112 009

Sekretářka EK: Müllerová Andrea

Telefon: +420  477 112 009

Krajská zdravotní, a.s. -   Nemocnice Děčín, o.z.
Etická komise
U Nemocnice 1
405 99  Děčín II

Předseda EK: MUDr. Anna Briestenská
Tel:+420 412 705 322
Email: sekretariat.dc@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s. -   Nemocnice Chomutov, o.z.
Etická komise
Kochova 1185
430 12 Chomutov

Předseda EK: MUDr. Jiří Kroh
Tel:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Etická komise
J.E.Purkyně 270
434 64 Most

Předseda EK: MUDr. Igor Greguš
Tel:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Etická komise
Duchcovská 53
415 29 Teplice

Předseda EK: MUDr. Jiří Černý
Tel: +420 417 519 202
Fax: +420 417 539 033
Prosím, čekejte