Domácí hospic sv. Terezie

V lokalitě Chomutovska a Mostecka vzniká Domácí hospic sv. Terezie, z. ú.

Domácí hospicová péče je specializovaná paliativní péče poskytovaná v přirozeném prostředí pacienta, který se nachází v pokročilé nebo konečné fázi nevyléčitelného onemocnění. Tato služba bude poskytována pacientům a jejich rodinám týmem odborníků, kteří jsou v otázkách hospicové péče odborně vzděláni.  Filozofii všech hospicových zařízení je úcta k člověku, který je jedinečný a neopakovatelný. Největší zřetel je brán na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby pacienta a jeho rodiny.

Kontaktní místo Domácího hospice sv. Terezie vzniká v objektu polikliniky v Chomutově. Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinám. Nemocný tak může za podpory rodiny prožít své poslední dny mezi svými blízkými tak, jak si sám přeje. Touto nelehkou situací bude doprovázet tým domácího hospice všechny zúčastněné dle jejich potřeb.

„Nyní připravujeme vše potřebné k zahájení provozu.  Dále hledáme možnosti finanční podpory této služby. Jsme nyní v přípravné fázi, ale věřím, že se nám vše podaří i v této těžké epidemiologické situaci. Aktuální informace čtenáři najdou na Facebookových stránkách Domácí hospic sv. Terezie nebo na webu www. hospicsvterezie.cz“ řekla ředitelka Domácího hospice sv. Terezie Bc. Petra Stanislava Meinlschmidtová.

Prosím, čekejte