Jak funguje dárcovství krve?

Odběry v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.

Veškeré odběry se provádějí v prostorách Transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n.L.

 
Prosíme, vždy si s sebou vezměte průkaz s fotografií a průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny).
  

ODBĚRY PLNÉ KRVE - oblast Ústí n. L.

Opakovaní dárci
Objednávejte se k odběru prostřednictvím objednávacího systému TEMPUS (viz TEMPUS – informace pro dárce krve – oblast Ústí n. L. a TEMPUS – návod pro dárce krve) – pracoviště MN Ústí n. L. – plná krev. Objednat se na daný termín je možné nejdříve 42 dní předem. Pro každou krevní skupinu je v příslušném dni vyhrazen určitý počet míst podle potřeby transfuzního oddělení, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku transfuzních přípravků červených krvinek.

Odběry krve obvykle probíhají mezi 7.00 a 10.00 hod.

Noví dárci
Ti, kteří se rozhodli darovat krev poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání, i když je lepší se předem telefonicky informovat v evidenci dárců krve (tel. 47711 3468, -3437), případně e-mailem
(UL­_darci@kzcr.eu).

Odpolední odběr
Každé druhé úterý v měsíci od 14 do 16 hodin probíhá odpolední odběr. V případě zájmu se objednejte prostřednictvím objednávacího systému TEMPUS (viz TEMPUS – informace pro dárce krve – oblast Ústí n. L. a TEMPUS – návod pro dárce krve) – pracoviště MN Ústí n. L. – plná krev.

ODBĚRY PLAZMY - plazmaferéza
Objednávejte se k odběru prostřednictvím objednávacího systému TEMPUS – pracoviště MN Ústí n. L. – plazma.

ODBĚRY KREVNÍCH DESTIČEK - trombocytaferéza
Podle aktuálního požadavku klinického pracoviště – jsou zváni speciálně vybraní dárci s dobrým žilním přístupem a dostatečným množstvím krevních destiček v krvi. Často jsou dárci zváni urgentně i v den odběru.

Bližší informace o darování krve a krevních složek najdete v informačních materiálech našeho oddělení.

Autotransfuze
Odběry se provádějí denně v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin.

Postup před odběrem
1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Seznámit se s Poučením dárce krve.

3. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

4. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření);
na doporučení transfuzního lékaře.

5. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, pulz, tělesná teplota.

U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

6. Pohovor s lékařem.

7. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr
1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 4–10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

3. Odběr plazmy: 45–60 minut. Odebírá se přibližně 650 ml plazmy.

4. Odběr krevních destiček: 1–2 hodiny.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru
1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilotování letadel, řízení vozidel hromadné dopravy, apod.).


Odběry v okrese Litoměřice

Dárci, kteří se dopravují sami
Objednávejte se k odběru prostřednictvím objednávacího systému TEMPUS (viz TEMPUS – informace pro dárce krve – oblast LTM, LOVO, RDCE a TEMPUS – návod pro dárce krve) – pracoviště MN Ústí n. L. – plná krev. Objednat se na daný termín je možné nejdříve 42 dní předem. Pro každou krevní skupinu je v příslušném dni vyhrazen určitý počet míst podle potřeby transfuzního oddělení, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitelnému nadbytku transfuzních přípravků červených krvinek.

Odběry krve obvykle probíhají mezi 7.00 a 10.00 hod.

Dárci, kteří se dopravují svozovým autobusem
Dárci se při odběru zapíšou na určitý den nebo si zavolají na evidenci dárců krve (tel. číslo 47 711 3437 nebo 3468).

Oblastní spolek ČČK Litoměřice zajišťuje pro dárce odvoz na Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a zpět.

Místa přistavení autobusu
Aktuální plán odjezdů autobusů najdete na stránkách ČČK Litoměřicedárcovství krve a na stránkách transfuzního oddělení Informace pro dárce krve

Odběrové dny pro odvoz autobusem
Aktuální plán odběrů krve najdete na stránkách ČČK Litoměřice – dárcovství krve a na stránkách transfuzního oddělení Informace pro dárce krve.


TEMPUS - Objednávání dárců krve

KONTAKTY - evidence dárců krve

Tel:         +420 477 113 468
Tel:         +420 477 113 437
email:     darci@kzcr.eu

Autotransfuze

Odběry se v Masarykově nemocnici provádějí denně v pracovních dnech kromě úterý od 9.00 do 13.00 hodin.

Informace pro dárce kostní dřeně

Kde nás najdete?

GPS souřadnice
50°40´50.125"N, 14°1´15.42"E

Mapa - Ústí nad Labem a areál nemocnice

Mapa areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. v dokumentech ke stažení. Odběry se konají v budově C.
Prosím, čekejte