13. Perinatologický den Ústeckého kraje


40 let otevření lůžkové části OIM MNUL, o.z.


Ústecký Radiologický den


Krása pomáhá dětem


Ustavení čtyř kliniky UJEP v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Makulární centrum Očního oddělení MNUL, o. z.


Nové prostory Oddělení lékařské genetiky MNUL, o. z.


Slavnostní otevření lůžkové stanice Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie MNUL, o.z.


Krajská zdravotní obdržela finanční dar pro Dětskou kliniku


Kardiologická klinika zavedla do klinické praxe novou metodu léčby srdečních arytmií


Interaktivní workshop ústeckých neurochirurgů s ukázkovými operacemi mozku


XXIX. Neonatologické dny


XXIV. Ústecký oftalmologický den


Krajská zdravotní pořádala 20. odbornou nadregionální ORL konferenci


Krajská zdravotní obdržela dar od ústeckých fotbalistů pro gynekologicko-porodnické oddělení MNUL, o.z.


Krajská zdravotní slavila 60 let psychiatrie v Masarykově nemocnici


Kardiologická operace v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Perinatologický den


Nově otevřená ambulance dětské neurologie MNUL, o.z.


XXXIX. MEZIKRAJSKÉ PNEUMOLOGICKÉ DNY


Nové vybavení kardiovaskulárního centra Kardiologické kliniky v MNUL


Tour Nordig Walking v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Dětská klinika IPVZ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem zahájí biologickou pro dětské pacienty


Krása pomáhá dětem


Otevření jednodenní gynekologie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem


Ústecký radiologický den


Prosím, čekejte