Doba platnosti lékařských předpisů

- neurčí-li předepisující lékař jinak, platí recept 14 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept na antibiotické přípravky pro celkové podání platí 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavením

- recept vystavený lékařskou pohotovostní službou nebo pohotovostní službou v oboru zubního lékařství, nebo je-li na receptu uvedeno „Akutní péče“ nebo „Neodkladná péče“ platí nejdéle do konce prvního kalendářního dne následujícího po dni jeho vystavení.

- recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení

- poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak.

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka 1. 7. - 1. 9. 2024

Aktuální nabídka

Ke stažení


Nemocniční lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Umístění: Budova L

Provozní doba lékárny

Pondělí  7:30-19:00
Úterý     7:30-19:00
Středa   7:30-19:00
Čtvrtek  7:30-19:00
Pátek     7:30-19:00

Vedoucí lékárník
Mgr. Olga Mučicová
E-mail:                lekarna.uln@kzcr.eu

Výdej na recepty, volný prodej
Tel:                    +420 477 112 147

Prodejna zdravotnických potřeb

Umístění: Budova L

Kontakt:
Tel:                +420 477 112 151
Tel:                +420 477 112 173

Provozní doba zdravotnických potřeb:

Pondělí  7:30-16:00
Úterý     7:30-16:00
Středa   7:30-16:00
Čtvrtek  7:30-16:00
Pátek     7:30-16:00

Nemocniční lékárna V Podhájí

Umístění: V Podhájí 500/23, Ústí nad Labem

Vedoucí lékárník

PharmDr. Jiří Kokšal

Kontakt

Tel.:
+420 477 112 135

Otevírací doba:

Pondělí  7:30 - 15:30
Úterý     7:30 - 15:30
Středa   7:30 - 15:30
Čtvrtek  7:30 - 15:30
Pátek     7:30 - 15:30
Prosím, čekejte