Základní informace

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s.

Realizace dobrovolnického programu Krajské zdravotní, a.s. (KZ)má své počátky již v roce 2000, kdy byl pod názvem “Dobrovolníci v nemocnicích” zahájen v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjicích (nyní ONP). V roce 2003 byl pod stejným názvem, jako národní projekt, zahájen i v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Později i v dalších odštěpných závodech, tedy v nemocnici Teplice, Most, Chomutov a Děčín.

Funguje na základě metodiky programu “Dobrovolník ve zdravotnictví”, který je k dispozici na www.mzcr.cz.

Dobrovolnický program KZ, a.s. funguje pod oddělením hlavních sester KZ, a.s. v jednotlivých odštěpných závodech. Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a koordinátor dobrovolnického programu.

Definice dobrovolníka

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která dobrovolně věnuje svůj čas a energii bez nároku na finanční odměnu. Vykonává pravidelnou činnost (dochází pravidelně na nemocniční oddělení), nebo jednorázovou činnost (pomoc při organizaci kulturních, společenských či jiných akcích a aktivitách).

Podmínkou zařazení dobrovolníka do programu je - minimální věk 15 let, trestní bezúhonnost, absolvování pohovoru s koordinátorem.

Jak se stát dobrovolníkem

Každý zájemce o dobrovolnickou činnost absolvuje rozhovor s koordinátorem programu. Poté se rozhoduje, zda bude či nebude pokračovat jako dobrovolník. O tomtéž, jakožto konečném rozhodnutí, může rozhodnout i koordinátor. Každý dobrovolník je povinen absolvovat jednodenní školení, na kterém je seznámen se všemi potřebnými náležitostmi programu. V rámci tohoto školení je zájemce informován o smluvních záležitostech - dohoda o dobrovolnické činnosti, kodex dobrovolníka, mlčenlivost dobrovolníka, práva a povinnosti dobrovolníka. Ke každé podepsané dohodě je třeba doložit aktuální výpis z rejstříku trestů. Po splnění těchto požadavků je dobrovolníkovi vytvořena ID karta.

Dobrovolník má povinnosti účastnit se supervizních setkání. Dále má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti formou seminářů či odborných školeních či kurzech.

Základní cíl Dobrovolnického programu

Základním cílem Dobrovolnického programu KZ, a.s. je podílet se na kompletní léčbě pacientů, zlepšování psychosociálních podmínek a stimulace pacienta tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické pomoci, který nenaruší léčebný režim a provoz nemocnice, ale naopak vhodně doplní práci odborného zdravotnického personálu. Vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, tvořit “most” s běžným životem mimo nemocnici, nabízet podporu v procesu léčení. Veškeré dobrovolnické služby jsou pacientům poskytovány bezplatně.

Vítejte mezi námi

Rádi Vás přivítáme do řad dobrovolníků. Pomůžeme Vám pomáhat, osobně růst, prožívat radost ze smysluplně naplněného času. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím odkazů níže.

Krajská zdravotní, a.s. - MNUL, o.z.

Ivana Daranyi Staňková

Koordinátor dobrovolníků

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.:
+420 733 591 682
Email:

Ing. Mgr. Vlasta Kašparová

Náměstek pro řízení ošetřovatelské péče

Tel.:
+420 477 117 960
Email:

Prosím, čekejte