Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. - kontaktní údaje

Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
400 11 Ústí nad Labem
Tel: +420 477 111 111
Fax:+420 477 115 020
E-mail: sekretariat.ul@kzcr.eu

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Ústí nad Labem
č. účtu: 216686400/0300
Číslo datové schránky: 5gueuef

Logo Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. ke stažení


Základní info o Krajské zdravotní, a.s.

celkový majetek společnosti5 273 828 000 Kč

roční obrat7 337 mil. Kč

počet zaměstnanců celkem8 743
z toho
- lékařů1 160
- sester3 012

počet lůžek celkem3 238
z toho
- nemocnice Děčín   308
- nemocnice Teplice   478
- nemocnice Most   733
- nemocnice Chomutov   458
- Masarykova nemocnice v ÚL1 261
Prosím, čekejte