Urgentní příjem

Umístění: Areál nemocnice pavilon F – nová přístavba k bývalým chirurgickým ambulancím

Urgentní příjem zahájil provoz 1.11.2018.

Je zde poskytována péče pacientům transportovaným Zdravotnickou záchrannou službou, ale i příchozím pacientům s akutním úrazovým nebo neúrazovým onemocněním nebo s  náhlým zhoršením chronického stavu.

Urgentní příjem zajišťuje 24 hodinovou péči v oboru interním, chirurgickém a neurologickém. V době pohotovostní služby dochází na urgentní příjem specialisté z oborů ortopedie, oční a urologie. Oddělení má charakter akutního ambulantního pracoviště.

V rámci denního provozu poskytují péči také tři odborné chirurgické ambulance.

Příchozí pacient je zaregistrován zdravotnickým personálem a po zhodnocení jeho zdravotních obtíží a určení urgentnosti ošetření je směřován na jednotlivá pracoviště urgentního příjmu. Pořadí ošetření pacientů se řídí závažností zdravotního stavu, nikoliv dobou příchodu pacientů.

Pacient transportovaný na urgentní příjem složkami Zdravotnické záchranné služby prochází při přijetí na urgentní příjem stejným procesem zhodnocení zdravotních obtíží, jako příchozí pacient a je ošetřen v souvislosti se závažností jeho zdravotního stavu.

Oddělení urgentního příjmu nabízí možnost zahájení intenzivního diagnosticko – terapeutického procesu u pacientů na pokoji s tzv. expektačními lůžky, která jsou kompletně vybavena infuzní a monitorovací technikou. Tato část urgentního příjmu slouží ke krátkodobé observaci či terapii pacienta a k následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby a směřování do ambulantní nebo hospitalizační péče.

Je zajištěna rychlá dostupnost diagnostických vyšetření (laboratorní vyšetření, zobrazovací metody EKG, UZ, RTG) a zároveň je urgentní příjem plně vybaven přístroji ke zvládnutí stavů přímo ohrožujících život pacienta.

Pokud Vám odvezla Zdravotnická záchranná služba blízkého na urgentní příjem, rádi Vám poskytneme informace. Vyčkejte prosím alespoň hodinu po základním vyšetření. Děkujeme předem za Vaši trpělivost, volat můžete na recepci urgentního příjmu   +420 417 519 447  nebo +420 417 519 446.


Kontaktní telefon recepce Urgentního příjmu

Tel.:
+420 417 519 447
Tel.:
+420 417 519 446

Součástí urgentního příjmu je od 1.1.2021 také Lékařská pohotovostní služba (LPS)

Umístění: Areál nemocnice pavilon J 

Ambulance LPS je dočasně z důvodu epidemiologické situace umístěna v pavilonu J. Pacienti přicházející na ošetření v ambulanci LPS budou zaregistrováni na urgentním příjmu zdravotnickým personálem a po zhodnocení závažnosti jejich zdravotních obtíží zasláni k ošetření na ambulanci LPS.

Kontatní telefon LPS

Tel.:
+420 417 519 721

Vedoucí lékařka

MUDr. Lenka Kobrová

Tel.:
+420 417 519 400
Email:

Vrchní sestra

Dita Viktora

Tel.:
+420 417 519 486
Email:

Ordinační hodiny - Oddělení urgentního příjmu disponuje:

° "Centrum třídění pacientů" = příjmová recepce k registraci příchozích pacientů

°  Urgentní specializovaná část:
       interní ambulance                                         24 hodin
       neurologická ambulance                              24 hodin
       chirurgická ambulance                                 24 hodin                   
       urologická ambulance                                  po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky
       ortopedická ambulance                               po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky
       oční ambulance                                            
po-pá 15:00-07:00 + so, ne, svátky
       LPS pro dospělé                                             po-pá 18:00-21:00 + so, ne, svátky 10:00-19:00

° Expektační lůžka

° Odborná část:
        chirurgická odborná ambulance               po-pá 08:00-14:30  


    Fotogalerie

    Prosím, čekejte