Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN a FZS UJEP (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN a FZS UJEP (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN a FZS UJEP
Prof. Ing. Boris Šimák, CSc.
katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.
přednosta radiologické kliniky MN a FZS UJEP
Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC
přednosta kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny MN a FZS UJEP 
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.
přednosta neonatologické kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN a FZS UJEP
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN a FZS UJEP
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN a FZS UJEP
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.
přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku MN a FZS UJEP
MUDr. Jan Rejholec
primář chirurgického oddělení Děčín
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN


Prosím, čekejte