Parkování v areálu Nemocnice Teplice, o. z.

Vjezd a výjezd do areálu je umožněn všem vozidlům hlavní branou z ulice Duchcovská.

Od hlavní brány se po značení do leva a podél ředitelství dostanete k pavilonu B, kde je k dispozici parkovišti s kapacitou 54 parkovacích míst.

Boční vjezd je možno využít z ulice U Nemocnice. Dostanete se tak k pavilonu Polikliniky a dále i do areálu nemocnice.

Před budovou polikliniky je možnost parkování. K dispozici je zde 46 parkovacích míst.

Mimo areál lze parkovat v sousedních ulicích U Nemocnice, Americká a popřípadě Liberecká. S kapacitou cca 100 parkovacích míst.

V celém areálu je pohyb vozidel upraven dopravním značením a platí zde zóna zákazu zastavení mimo vyhrazená parkoviště. Maximální povolená rychlost je 30 km/h.

Jestliže bude vozidlo bránit provozu na komunikaci v areálu nemocnice, bude odtaženo na náklady majitele vozidla.

Řidiči nepojízdných vozidel či vozidel zaparkovaných mimo povolená místa budou sankciováni v součinnosti s městskou policií Teplice dle předpisů o provozu na pozemní komunikaci.

V areálu dle provozního řádu není dovoleno provádění oprav vozidel, manipulace s provozními kapalinami, odkládání předmětů mimo vozidlo a znečišťování ploch areálu. Zákaz parkování přívěsných zařízení.

V letošním roce je plánováno zavedení nového parkovacího systému.

 


Prosím, čekejte