Kaplanská služba v Nemocnici Teplice, o.z.

Kaplanská služba

Kaplanská služba patří ke standardním službám moderní nemocnice. Kaplani pomáhají každému, ať je to pacient, jeho rodina nebo zaměstnanec, vyrovnat se s obtížnými životními situacemi. Jejich služba v nemocnici umožňuje duchovní podporu, ale není vázána na konkrétní církev. O kaplana si tedy může požádat každý bez ohledu na své vyznání nebo duchovní orientaci.

Co nemocniční kaplan nabízí?

Kaplanská služba je poměrně pestrá a zahrnuje mnoho možností, jak ji využít. Jde především o tyto činnosti:

·       osobní rozhovory a konzultace,

·       doprovázení v těžkých životních situacích,

·       asistence pacientům a jejich rodinách při náročných rozhodováních,

·       poskytnutí spirituální dimenze v obtížných situacích,

·       konzultace obecně etických problémů,

·       intervence v konfliktních situacích.

Kdo je nemocniční kaplan?

„…projevem úcty k nemocnému člověku je i služba přítomností, neuspěchaný dar vzájemného času, rozhovoru, naslouchání, a dokonce i ticha…být nablízku těm, co něco bolí, od toho jsme my kaplani na světě”

Jako nemocniční kaplani jsme připraveni poskytnout podporu lidem, kterým vstoupila do života nemoc. Nabízíme vnímavou přítomnost, pozorné naslouchání a porozumění. Při své práci vycházíme z následujících hodnot:

·       Naděje

Chápeme ji jako niterné přitakání životu. Naděje je základní silou pro jakýkoliv úsek životní cesty.

·       Otevřenost

Jsme připraveni poskytnout duchovní podporu komukoliv bez rozdílu vyznání nebo hodnotové orientace.

·       Přijetí

Věříme, že každý člověk je vzácný a jedinečný. I závažné pochybení je možné uzdravit prostřednictvím porozumění a odpuštění.

·       Úcta k životu

Chápeme život jako vzácný dar. A to i přesto, že jeho okolnosti mohou být někdy těžké.

 

Mýty o kaplanské službě

Kaplanská služba v nemocnici je relativně nová a velmi zatížená různými omyly a mýty. Uvádíme zde několik obecně tradovaných omylů, které pomohou přiblížit způsob, jak kaplani v nemocnici pracují.

Ø Mýtus 1: Ještě neumírám. Nepotřebuji „poslední pomazání“.

Tato služba je zde pro každého, kdo potřebuje pomoci. Pro lidi v jakékoli situaci. Kaplan nedělá rozdíl v „diagnózách“. Je zde pro každého a „poslední pomazání“ rozhodně není to, co je výlučně jeho náplní práce.

Ø Mýtus 2: Kaplan mi bude „kázat“ a obviňovat z hříchů.

Kaplan rozhodně „nekáže“. Kaplan především naslouchá. Ví, že každý máme své světlé a stinné stránky a jeho úkolem je podporovat vše dobré a pozitivní v člověku. Moralizování a strašení nemá kaplan v popisu práce.

Ø Mýtus 3: Kaplan je zakuklený farář a bude mě „přesvědčovat na víru“.

Přesvědčování kohokoli na cokoliv kaplan nemá „v pracovní náplni“, a dokonce ani nesmí. Jakákoli manipulace nebo přesvědčování je hrubým etickým prohřeškem. Kaplan doprovází úplně stejně ateistu, budhistu nebo křesťana. V případě konkrétní potřeby může zajistit duchovní péči u konkrétní církve.

Ø Mýtus 4: Kaplan toho má moc a je mi hloupé ho obtěžovat s mými „problémy“.

Kaplan nesoudí, co je velký nebo malý problém. Pokud ho oslovíte, určitě vám vyhoví. Od toho je součástí zdravotnického týmu. Jeho úkolem je „pomáhat každému“, kdo to potřebuje.


V krajské zdravotní nemocnici Teplice jsou k dispozici kaplani z těchto denominací:

Mgr. Martin BÁNOCI (Farář ČCE – Českobratrská církev evangelická)

Mgr. Vojtěcha GLOGAR (Kněz ŘKC – Římskokatolická církev – Salesiáni Dona Boska)

V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat personál na příslušném oddělení nebo přímo nemocničního kaplana, který si s Vámi domluví setkání.

V teplické nemocnici bude kaplan k zastižení – pondělí nebo ve středu. Popřípadě po domluvě.


Kontakt na koordinátora kaplanů:

email: martin.banoci@kzcr.eu
mobil: +420 722 695 008


Prosím, čekejte