Sociálně-zdravotní pracovník/sociální pracovník

Monitoruje a vyhodnocuje potřeby pacienta na základě údajů od něj, zjišťuje potřebné údaje o pacientovi od členů jeho rodiny, provádí sociálně právní poradenství pacientovi, členům rodiny, řeší sociálně právní a sociálně zdravotní problémy pacienta, jedná v zájmu pacientů s jinými odborníky, správními orgány, soudy a dalšími institucemi, spolupracuje se státními i nestátními institucemi a zastupitelskými úřady, preventivně vyhledává ohrožené pacienty především seniory a děti, u kterých provádí zdravotně sociální screening, zajišťuje propouštěným pacientům služby sociální péče – terénní, ambulantní, pobytové (pečovatelskou službu, ošetřovatelská centra, domácí péči, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, azylové domy aj.), zajišťuje propouštěným pacientům další pobytové služby následné zdravotní péče (LDN, hospic, rehabilitační ústavy), nebo jiné pobytové péče (dětské domovy), zajišťuje propouštěným pacientů terénní služby následné zdravotní péče (HOME CARE, mobilní hospicové služby…), zúčastňuje se primářských a ošetřovatelských vizit dle přání kliniky/oddělení.

 

 

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

U Nemocnice 1298/6, 408 01 Rumburk

Zdravotně sociální pracovník                                          

Tel: 412 332 273

Mobil: 705 895 016

e-mail:  vlasta.brabencova@kzcr.eu

Prosím, čekejte