Informace pro dárce krve

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku od 18 do 55 let, dárcem plazmy přístrojovou aferézou také ve věku 18 - 55 let

Vždy si s sebou prosím vezměte průkaz s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a průkaz zdravotního pojištění (kartičku zdravotní pojišťovny).

Odběry krve se provádějí 5 - 6x do měsíce, vždy v pondělí a ve středu. Je vhodné se předem informovat, zda se odběr daný den uskuteční.

Zvaní dárci
Pondělí, středa od 7.00 do 9.00. Po objednání telefonicky na tel. č. +420 412 705 420 (volejte prosím od 10.00 do 14.00 hodin)  nebo přímo na evidenci dárců na transfuzním oddělení Nemocnice Děčín.

Nově zřízený e-mail: DarciKrve.DC@kzcr.eu  -  slouží pouze jako informační služba ohledně darování - např. změny kontaktů, adres nebo omluva z darování. Neslouží k objednávání!

Dárce zveme s ohledem na krevní skupiny, které jsou v dané době potřeba pro zásobování nemocnice koncentráty červených krvinek tak, aby pokud možno nedocházelo k nedostatku v dané krevní skupině nebo naopak k nevyužitému nadbytku. Žádáme proto o pochopení, že dárci s krevními skupinami RhD negativní jsou zváni častěji a dárci se skupinami RhD pozitivními méně častěji.

Odběr plazmy – plazmafaréza
Dárci jsou objednáni přesně na den a hodinu a to vždy v pondělí a ve středu.

Noví dárci
Ti, kteří se rozhodli darovat poprvé, mohou přijít k odběru bez předchozího objednání v den, kdy je odběr prováděn. Je vhodné se předem telefonicky nebo osobně informovat u evidence dárců krve (tel: +420 412 705 420).

Autotransfúze
Autotransfúze se provádějí v pondělí a ve středu od 10.00 hodin. Pacienti k autotransfúzi musejí být předem objednáni. K autotransfúzi je nutné doporučení operatéra a tiskopis „Žádanka k odběru autotransfuze" vyplněný praktickým lékařem.

Registr kostní dřeně
Provádíme též nábor dárců kostní dřeně pro Národní registr dárců. Přihlášku do registru lze vyzvednout osobně každý všední den od 6.30 do 14.00 hodin. Věková hranice je do 35 let. Odběr vzorku se provádí každý všední den od 6.30 do 10.00 hodin.

Postup před odběrem

1. Vypít dostatek tekutin, není nutné být nalačno, je možná snídaně s nízkým obsahem tuku.

2. Je-li to možné, užít pravidelný lék až po odběru.  

3. Seznámit se s Poučením dárce krve.

4. Vyplnit Dotazník pro dárce krve. Prosíme, nevyplňujte předem! Údaje mají být aktuální ke dni odběru.

5. Vyšetření červeného krevního barviva (hemoglobinu) ze vzorku získaného z prstu.

Vyšetření krevního obrazu ze žilní krve – noví dárci; dárci, kteří delší dobu nebyli na odběru krve; dárci plazmy, krevních destiček; dárci s nižší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (kontrolní vyšetření).

6. Fyzikální vyšetření: krevní tlak, puls, tělesná teplota.

U dárců plazmy 1x ročně rozšířené interní vyšetření.

7. Pohovor s lékařem.

8. Propuštění dárce k odběru lékařem.

Vlastní odběr

1. Omytí loketní jamky.

2. Odběr plné krve: 3-10 minut. Odebírá se přibližně 450 ml krve.

3. Odběr plazmy: cca 60 minut. Odebírá se přibližně 800 ml plazmy.

4. Odběr krevních destiček: 1-2 hodiny.

Je vhodné včas upozornit odebírající sestru na případnou nevolnost či jakékoliv jiné nepříjemné pocity spojené s odběrem.

Po odběru

1. Z odběrového křesla vstát pomalu.

2. Dárce má nárok na občerstvení.

3. Dárce má nárok na den volna s náhradou mzdy.

4. Dostatek tekutin během dne.

5. V den odběru vynechat náročný fyzický trénink, neprovádět rizikové činnosti (práce ve výškách, potápění, horolezectví, pilot, řidič z povolání, apod.).

Prosím, čekejte