Ombudsman Krajské zdravotní, a.s.

Klienti a pacienti sedmi nemocnic Krajské zdravotní se mohou obracet se svými podněty, žádostmi, stížnostmi nebo poděkováními, na nemocničního ombudsmana Krajské zdravotní, a.s.

Posláním nemocničního ombudsmana je přispět jednak k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované zdravotní péče ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky.

Prostřednictvím nemocničního ombudsmana je také možné zaslat či předávat pochvaly, ocenění a poděkování pro nemocnice KZ, a.s.

Nemocniční ombudsman řeší nejen stížnosti a podněty klientů, pacientů či jejich zástupců nebo zmocněnců, ale také pomáhá zaměstnancům nemocnic KZ, a.s.

Ve své činnosti je nemocniční ombudsman nezávislý, je však v bezprostředním kontaktu s kompetentními zástupci nemocnic i s vedením společnosti.

Nemocniční ombudsman má pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech mezi stěžovateli a pracovníky Krajské zdravotní, a. s. Nemá sice právní prostředky, jimiž by do činností, proti nimž konkrétní stížnosti či podání směřuje, mohl přímo zasahovat, ale jeho stanoviska jsou vedoucími pracovníky Krajské zdravotní, a. s. vnímána.

Nemocniční ombudsman má také možnost navrhovat vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti společnosti, včetně navrhování změn a úprav těchto předpisů.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana KZ, a.s. je možné, po předchozím telefonickém objednání prostřednictvím Kanceláře nemocničního ombudsmana.

Kancelář ombudsmana je umístěna v prostorách Oddělení zákaznického centra (budova A) v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v ostatních nemocnicích (Děčín, Teplice, Most, Chomutov a Litoměřice) v prostorách sekretariátů ředitelů uvedených nemocnic.Možná přítomnost nemocničního ombudsmana v nemocnicích KZ, a.s.

V případě zvažované návštěvy ombudsmana nutno jeho přítomnost v konkrétní nemocnici předem ověřit či se objednat na uvedených telefonních kontaktech nebo mailem.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana je možné: 

písemně

            - dopisem (Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n/Labem)

            - mailem  (ombudsman@kzcr.eu)

telefonicky (+420 477 117 879; +420 733 783 907)


Možná přítomnost nemocničního ombudsmana v nemocnicích KZ, a.s.:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

pondělí          09:00 - 11:00            13:30 - 15:30 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

V pracovní dny během dopoledne dle bližší dohody

Nemocnice Chomutov, o.z. 

úterý              08:00 - 10:00 

Nemocnice Most, o.z.

úterý              10:30 - 12:30

Nemocnice Teplice, o.z.

čtvrtek            08:00 - 10:00 

Nemocnice Děčín, o.z.

čtvrtek            11:00 - 13:00 

Nemocnice Litoměřice,  o.z.

V pracovní dny během dopoledne dle bližší dohody.

Kontakt

Mgr. Milan Schoř – nemocniční ombudsman KZ, a.s.
Mgr. Vladimír Bartoš – právník, Samostatné oddělení nemocničního ombudsmana KZ, a.s.

Květoslava Hoskovcová - kancelář ombudsmana KZ, a.s.

Kontaktovat nemocničního ombudsmana je možné 

písemně    - dopisem (Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem

                 - mailem (ombudsman@kzcr.eu)

                 - telefonicky (+420 477 117 879; +420 733 783 907, +420 477 117 860)

Prosím, čekejte