Základní informace

Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s.

Realizace dobrovolnického programu Krajské zdravotní, a.s. (KZ)má své počátky již v roce 2000, kdy byl pod názvem “Dobrovolníci v nemocnicích” zahájen v Léčebně dlouhodobě nemocných v Ryjicích (nyní ONP). V roce 2003 byl pod stejným názvem, jako národní projekt, zahájen i v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Později i v dalších odštěpných závodech, tedy v nemocnici Teplice, Most, Chomutov a Děčín.

Funguje na základě metodiky programu “Dobrovolník ve zdravotnictví”, který je k dispozici na www.mzcr.cz.

Dobrovolnický program KZ, a.s. funguje pod oddělením hlavních sester KZ, a.s. v jednotlivých odštěpných závodech. Koncepčně a organizačně za program v nemocnici odpovídá garant programu a koordinátor dobrovolnického programu.

Definice dobrovolníka

Dobrovolníkem je fyzická osoba, která dobrovolně věnuje svůj čas a energii bez nároku na finanční odměnu. Vykonává pravidelnou činnost (dochází pravidelně na nemocniční oddělení), nebo jednorázovou činnost (pomoc při organizaci kulturních, společenských či jiných akcích a aktivitách).

Podmínkou zařazení dobrovolníka do programu je - minimální věk 15 let, trestní bezúhonnost, absolvování pohovoru s koordinátorem.

Jak se stát dobrovolníkem

Každý zájemce o dobrovolnickou činnost absolvuje rozhovor s koordinátorem programu. Poté se rozhoduje, zda bude či nebude pokračovat jako dobrovolník. O tomtéž, jakožto konečném rozhodnutí, může rozhodnout i koordinátor. Každý dobrovolník je povinen absolvovat jednodenní školení, na kterém je seznámen se všemi potřebnými náležitostmi programu. V rámci tohoto školení je zájemce informován o smluvních záležitostech - dohoda o dobrovolnické činnosti, kodex dobrovolníka, mlčenlivost dobrovolníka, práva a povinnosti dobrovolníka. Ke každé podepsané dohodě je třeba doložit aktuální výpis z rejstříku trestů. Po splnění těchto požadavků je dobrovolníkovi vytvořena ID karta.

Dobrovolník má povinnosti účastnit se supervizních setkání. Dále má možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti formou seminářů či odborných školeních či kurzech.

Základní cíl Dobrovolnického programu

Základním cílem Dobrovolnického programu KZ, a.s. je podílet se na kompletní léčbě pacientů, zlepšování psychosociálních podmínek a stimulace pacienta tak, aby byl vytvořen fungující systém dobrovolnické pomoci, který nenaruší léčebný režim a provoz nemocnice, ale naopak vhodně doplní práci odborného zdravotnického personálu. Vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, tvořit “most” s běžným životem mimo nemocnici, nabízet podporu v procesu léčení. Veškeré dobrovolnické služby jsou pacientům poskytovány bezplatně.

Vítejte mezi námi

Rádi Vás přivítáme do řad dobrovolníků. Pomůžeme Vám pomáhat, osobně růst, prožívat radost ze smysluplně naplněného času. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím odkazů níže.


Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Ivana Daranyi Staňková

Koordinátorka dobrovolníků

Adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Mobil:
+420 733 591 682
Email:

Ing. Soňa Brabcová

Hlavní sestra MNUL, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 477 112 595
Email:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Anna Navrkalová

Koordinátorka dobrovolníků

Adresa:
U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II
Tel.:
+420 412 705 526
Mobil:
+420 733 782 919
Email:

Mgr. Danuše Tomášková

Hlavní sestra NDC, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 412 705 221
Email:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Eva Hlaváček

referent / Koordinátorka dobrovolnického programu

Adresa:
J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
Tel.:
+420 476 173 422
Mobil:
+420 705 783 661
Email:

Mgr. Šárka Gregušová

Hlavní sestra NMO, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 478 172 542
Email:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Charlotte Šulc

Koordinátorka dobrovolníků

Adresa:
Kochova 1185, 430 12 Chomutov
Tel.:
+420 474 447 756
Email:

Eliška Nováková, DiS.

Koordinátorka dobrovolníků

Mgr. Jana Rejhonová

Hlavní sestra NCV, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 474 447 395
Email:

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Petra Suchomelová

Koordinátorka dobrovolníků

Adresa:
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Tel.:
+420 417 519 811
Mobil:
+420 733 783 903
Email:

Mgr. Kateřina Vágnerová

Hlavní sestra NTP, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 417 519 204
Email:

Mgr. Markéta Rufferová

Hlavní sestra NLT, garant Dobrovolnického programu

Tel.:
+420 416 723 703
Email:


Prosím, čekejte