16.3.2021

Dopis předsedy představenstva a generálního ředitele zaměstnancům Krajské zdravotní

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na vás, coby zaměstnance Krajské zdravotní, a.s., s velkým poděkováním v této nelehké době, která je silně ovlivněna pandemií nemoci COVID-19. Jistě se shodneme, že nikoho z nás by v loňském roce, kdy dění kolem tohoto zákeřného onemocnění začalo nabírat na obrátkách a kolem nás se začali objevovat první pacienti, nenapadlo, že si ani po roce nebudeme moci říct, že máme vše zdárně za sebou. Bohužel nemáme, ale všichni věříme, že se blýská na lepší časy, že jsme již v oné pomyslné cílové rovince. To, že tento mnohdy nerovný boj v Ústeckém kraji zvládáme, to je bez debaty také z velké části vaše zásluha. A za to vám patří opravdu náš velký dík a respekt. A děkujeme, že nepolevujete ani v poskytování léčebně preventivní péče, byť jsme si vědomi, že s jistými omezeními, které jsou způsobené právě COVIDEM-19. Všichni ale opravdu věříme v obrat k lepšímu, v návrat do normálního života, a to i v našich zdravotnických zařízeních.

Zároveň bychom vám touto cestou rádi sdělili, že naším společným cílem je stabilizovat situaci v Krajské zdravotní a také společnost chránit od všech vnějších vlivů, které mohou dovnitř firmy vnášet nejistotu a negativní emoce. Stejně tak je naší snahou zajistit a následně dohlížet na financování naplánovaných investic, které mají přispět k dalšímu rozvoji společnosti.

V nejbližších týdnech máme v plánu navštívit všechny nemocnice, které jsou součástí Krajské zdravotní. Současně chceme zlepšit přímou komunikaci se zaměstnanci. Neváhejte se proto na nás obrátit, rádi s vámi povedeme věcnou diskuzi o tom, co vše lze zlepšit, inovovat.

Chceme, aby se z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., stala léčebně preventivní zařízení, která rozhodně snesou minimálně srovnání s evropským standardem a obstojí v něm nebo jej dokonce převýší. K naplnění těchto našich ambicí, představ a cílů ale potřebujeme čas a také součinnost vás všech. Věříme, že i vy chcete pracovat pro moderní a profesionální firmu, která vám bude poskytovat adekvátní zázemí a příjemné pracovní podmínky.

S úctou

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, předseda představenstva

MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel

 

 


27.2.2021

Důležitou péči pro rodiče dětí (ve věku 3–10 let) vybraných profesí nově poskytuje ZŠ E. Krásnohorské Ústí nad Labem

Na základě potvrzeného výskytu onemocnění Covid-19 u některých zaměstnanců ZŠ Vinařská město zajistilo pro rodiče dětí (ve věku 3–10 let) vybraných profesí provoz Základní školy Elišky Krásnohorské s platností od 1. března.

Usnesením Vlády ČR byl významně rozšířen okruh zákonných zástupců dětí, kteří mají na péči nárok. Jedná se o zákonné zástupce, kteří jsou:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- zaměstnanci obecní policie,

- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky,

- příslušníky ozbrojených sil,

- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

- pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

- zaměstnanci zařízení školního stravování,

- zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy nebo školského zařízení.

Od 9. listopadu rozšířil hejtman Ústeckého kraje tento seznam o zaměstnance územních samosprávných celků podílejících se na výkonu správních činností (městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností).


22.2.2021

Očkování v Ústeckém kraji pokračuje. Očkuje se všemi dostupnými vakcínami

Ústecký kraj pokračuje v očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Aktuálně využívá všechny tři vakcíny, které jsou v Česku nyní k dispozici. Kraj nově spouští interaktivní mapu očkovacích míst. Očkování zůstává nadále pro vedení kraje a také pro vedení Krajské zdravotní prioritou, epidemická situace v Česku se rozhodně nedá nyní považovat za dobrou a výjimku netvoří ani Ústecko. Ze strany kraje i Krajské zdravotní jsou činěny maximální možné kroky k tomu, aby se proočkovalo co nejvíce obyvatel, kteří mají o očkování zájem.

Očkování proti nemoci COVID-19 pokračuje. Celkem bylo v Ústeckém kraji naočkováno k 20. únoru 21 280 osob. Zdravotníci, kteří se do očkování již zapojili, byli již naočkováni druhou dávkou a pokračuje se v očkování seniorů v kategorii 80+ a také obyvatel a zaměstnanců domovů pro seniory v kraji. K očkování se používají vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Právě vakcína od firmy AstraZeneca vzbudila v posledních dnech mezi veřejností diskuzi. „Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích,“ přiblížil postoj Krajské zdravotní, a.s., její generální ředitel MUDr. Aleš Chodacki, který je zároveň krajským koordinátorem pro očkování proti COVID-19.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě, klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti COVID-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách. Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.

„Nadále pracujeme na tom, abychom zajistili očkování pro co nejvíce našich občanů, v co nejkratším možném čase. Jsme samozřejmě závislí na dodaných počtech očkovacích dávek, které se snažíme zajistit v co největším možném počtu. Zároveň také rozšiřujeme místa, kde se lze, nebo se bude možné, nechat očkovat. Věříme, že k lepší orientaci pomůže veřejnosti i interaktivní mapa očkovacích center, kterou spouštíme,“ sdělil na tiskové konferenci Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje. Mapa je k dispozici zde: http://ockovani.kr-ustecky.cz.

Vedení Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a.s., také posiluje mobilní očkovací týmy. Aktuálně jsou k dispozici čtyři – dva v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a po jednom v nemocnicích v Mostě a v Kadani. Mobilní očkovací týmy se nyní využívají primárně pro potřeby očkování v domovech seniorů.

„Právě očkování stále vnímáme jako tu správnou cestu, jak se vrátit k normálnímu životu. Ze strany našich občanů nyní očekáváme 60 % zájem o vakcinaci, což je cca 420 tisíc osob. Co se týká vládní strategie, tak v rámci její první priority musíme oočkovat 38 tisíc osob a ve druhé pak 170 tisíc. Počítáme vždy s dvěma dávkami pro každého očkovaného,“ informoval o dalších krocích hejtman Schiller.

Více informací najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.

Zdroj: info@kzcr.eu


19.2.2021

Vakcína AstraZeneca je schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení

Vakcína AstraZeneca vyvinutá ve spolupráci s vědci z Univerzity v Oxfordu je po rozsáhlém testování schválená k očkování všech osob ve věku 18 let a starších, bez uvedení horního věkového omezení. Evropská léková agentura, která je v této věci nejvyšší autoritou (schvaluje všechny léčivé přípravky používané v Evropské unii a sleduje jejich účinnost a bezpečnost), schválila aplikaci očkovací látky AstraZeneca také osobám starším 55 let a seniorům s tím, že u nich není nutná žádná úprava dávky. Podobně rozhodl lékový ústav ve Velké Británii, která objednala 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca a téměř milion z nich již použila pro britské občany. Stanovisko evropských lékových úřadů potvrdila nedávno také Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila očkovat všechny zájemce bez omezení věku, protože jedině tak bude nyní možnost zachránit miliony životů a ochránit zdraví lidí. Vakcína je účinná i proti tzv. britské mutaci viru. Výhodou této očkovací látky je také tradiční technologie, která byla při vývoji a výrobě použitá a vysoká bezpečnost ve všech věkových kategoriích.

Je obecně známé, že účinnost vakcín – konkrétně můžeme uvést například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě), klesá s věkem. Klinické studie prokázaly, že i ve skupině seniorů došlo po podání látky AstraZeneca k dostatečné tvorbě potřebných protilátek. Teprve na základě dalšího sledování vědci doporučí, zda bude u kterékoliv očkovací látky proti covid-19 potřebné další přeočkování, v jakém časovém odstupu, a ve kterých věkových skupinách.

Výsledky studií, ve kterých je zařazen výrazně vyšší podíl seniorů, lze očekávat v průběhu následujících týdnů.


18.2.2021

Vedení Krajské zdravotní, a.s., se dohodlo s odbory na navýšení mezd

Dne 17. 2. 2021 proběhlo kolektivní vyjednávání mezi vedením Krajské zdravotní, a.s. (KZ), a zástupců odborů, jejímž cílem bylo najít shodu v otázce plošného navýšení mezd všech zaměstnanců KZ. Obě strany se nakonec dohodly na navýšení základních mezd o 10 % od 1. 4. 2021.

„Jsme velmi rádi, že k dohodě s odbory nakonec došlo. Je naším dlouhodobým cílem zlepšovat pracovní podmínky našich zaměstnanců. Jsme si vědomi toho, že odvádí dlouhodobě práci na vysoké profesionální úrovni a velmi si toho vážíme. Osobně kvituji odpovědný postoj zástupců odborů k celé situaci,“ říká k jednání Mgr. Ing. Jindřich Zetek, předseda představenstva KZ.

„Na jednání jsme šli původně s jinými očekáváními. S ohledem na úhradovou vyhlášku a také na celonárodní dohodu jsme původně požadovali plošné navýšení o 10 %, a to s účinností od ledna 2021. Po předložení argumentů ze strany vedení KZ jsme ale ustoupili a přistoupili na navýšení 10 % od dubna 2021,“ přibližuje postoj odborů Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Obě strany se také dohodly, že budou v jednání pokračovat, a to v září letošního roku, kdy vedení KZ předloží odborům hospodářský výsledek společnosti a následně se bude jednat o dalších bonusech pro zaměstnance.

Jedním z důvodů, které vedly odboráře ke změně svého postoje, byla skutečnost, že zaměstnanci KZ obdrželi v roce 2020 z dotačního programu ministerstva zdravotnictví odměny za rok 2020, které jim byly zahrnuty do průměru pro mzdové náhrady podle §134 Zákoníku práce. Tato skutečnost se vztahuje k prvnímu čtvrtletí roku 2021.


11.2.2021

Počet očkovaných proti nemoci COVID-19 v domovech seniorů přesáhl tisíc vakcinací

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) v koordinaci s Ústeckým krajem pokračuje v očkování proti nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2 v domovech seniorů. K 11. únoru 2021 mobilní očkovací týmy v zařízeních aplikovaly vakcínu 2161 jejich obyvatelům a personálu.

„U klientů z celkového počtu tvoří 1 741 podaných vakcín. Zdravotníci v domovech seniorů očkují jak vakcínou od společnosti Pfizer/BioNTech, tak od Moderny. U první jmenované vakcíny již týmy přistupují k aplikování druhé dávky. Vakcína od Moderny byla podána 650 osobám,“ uvádí Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, a.s.

Očkování v domovech pro seniory Krajská zdravotní, a.s., zahájila ve středu 13. ledna 2021. Tým se skládá z lékaře, zdravotních sester a administrativní pracovnice. Se samotnou vakcinací proti onemocnění COVID-19 začala společnost Krajská zdravotní na konci loňského roku, a to ihned po obdržení první dodávky vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech, konkrétně 30. prosince. Prvními očkovanými byli zdravotníci v první linii z ústecké Masarykovy nemocnice, konkrétně z infekčního oddělení, Emergency, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a plicního oddělení.

Zdroj: info@kzcr.eu


5.2.2021

Ohodnocení pracovníků na covidových pracovištích zůstává pro vedení KZ jednou z priorit

Úhradová vyhláška pro rok 2021 v souvislosti s péčí o hospitalizované COVID-19 pozitivní pacienty zahrnuje navýšené úhrady ve vazbě na ošetřovací dny pouze za péči poskytovanou na jednotkách intenzivní péče a nikoliv na odděleních se standardními lůžky. Krajská zdravotní ve svém předchozím vyjádření reagovala na spekulace na téma „umělé navyšování kapacit“, nicméně tato fakta nemění nic na skutečnosti, že i nadále veškeré prostředky, získané v této souvislosti z navýšených úhrad od zdravotních pojišťoven, směřuje do odměňování zdravotnických pracovníků na všech COVIDových jednotkách.

Vedení společnosti, stejně jako veřejnost, vnímá náročnost péče o COVID pozitivní pacienty, všech zdravotníků a jejich práce si nesmírně vážíme. Touto zprávou chceme pouze reagovat na některá nepodložená tvrzení, objasnit současný reálný stav věci, přiblížit dotčená ujednání úhradové vyhlášky a vyvrátit také spekulace na téma „umělé navyšování kapacit.“

Děkujeme za pochopení a podporu.


Úhradová vyhláška zvýšené náklady za péči o pacienty s COVID-19 na standardních lůžkách neumožňuje

Dle úhradové vyhlášky pro rok 2021 – vyšla 30. 10. 2020 – nejsou za péči o COVID pozitivní pacienty hospitalizované na standardních lůžkách poskytovány žádné kompenzace navýšených osobních nákladů ve vazbě na ošetřovací den. Tedy takováto motivace v letošním roce ani neexistuje.

V nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., je primární snahou zabezpečit poskytování akutní lůžkové péče pacientům, kteří tuto péči potřebují, a to bez ohledu na diagnózu. Narůstající počet COVID pozitivních pacientů nutí společnost vyčleňovat lůžkové jednotky pro tuto péči, což komplikuje poskytování ostatní akutní lůžkové péče. Naopak, i s ohledem na nemocnost zdravotnického personálu je provozování „uměle navyšovaných kapacit“ prakticky nereálné.

Je třeba také zmínit, že provoz tzv. covidového oddělení s sebou nese významně vyšší náklady na osobní ochranné pomůcky a ostatní materiál, oproti běžnému oddělení se standardními lůžky je tudíž nerentabilní.

Při zohlednění náročnosti práce zdravotníků ve ztížených podmínkách a významného nárůstu materiálových nákladů při zabezpečování zdravotní péče o COVID pozitivní pacienty je uváděná motivace vyloučena.


Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19

V příloze naleznete "Dotazník před očkováním proti onemocnění COVID-19", který si můžete přečíst, vyplnit a vytisknout v klidu domova a zkrátit tak čas, který budete trávit v očkovacím centru.
Děkujeme za spolupráci.


Telefonní kontakty pro pomoc seniorům ohledně očkování COVID-19

KRAJSKÁ LINKA PRO SENIORY  800 876 011 
pondělí až pátek  9:00-15:00

Na tomto telefonním čísle naleznete pomoc při registraci a rezervaci termínu na očkování proti COVID-19 a odpovědi na otázky týkající se tohoto očkování
Prosím, čekejte