Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Projekt „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 639 113 172,81 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče - propojení s následujícími typy zdravotní péče: Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), JIP, ARO, semiintenzivní péče. Pracoviště bude do budoucna po stránce přístrojového vybavení nadále pevně ukotveno v regionální síti poskytovatelů zdravotních služeb. Pracoviště Nemocnice Chomutov zahrnutá do projektu mají přímou návaznost na urgentní příjem a jedná se o lůžkové části nemocnice."

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování a přístrojové vybavení nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Spojovacím koridorem pak dojde k nezbytnému propojení chirurgických pavilonů s interními pavilony. Součástí projektu je pořízení např. lůžek intenzivní péče, resuscitačních lůžek, ventilátorů, anesteziologických přístrojů a dalšího vybavení pro podpořená pracoviště.


Přístrojové vybavení nemocnice Most

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Most“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Most

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 136 767 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 136 767 000,00 Kč

Termín realizace: 5.5. 2021 - 31.12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení v Nemocnice Most. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Dosažení cíle prostřednictví nákupu přístrojové techniky (obnova a nové).

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je program zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- JIP, ARO, semiintenzivní péče

- Laboratoře

- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 1 397 493 297,69 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 500 000 000,00 Kč

Termín realizace: 29. 9. 2020 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Zahrnuje CS: pacienti, zdravotnický personál a občany. Projekt má přímou vazbu na React-EU - IROP 6.1. Vazba na jednotlivé obory. Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v MNUL. "

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Z pohledu specifik poskytované péče je projekt zacílen na propojení s následujícími typy zdravotní péče: anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a neurochirurgie, urologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, JIP, ARO, semiintenzivní péče, kardiologie, úrazová chirurgie.


Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Projekt „Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 149 948 788,12 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 139 988 788,93 Kč

Termín realizace: 5.5. 2021 - 31.12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení zdravotnického vybavení a rekonstrukce pracoviště porodnice v nemocnici Teplice. Podpořené obory Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství (interna). Jako hlavní aktivita projektu bude realizována právě modernizace a rekonstrukce pracoviště porodnice a dále nákup přístrojového vybavení pro oblast UP.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je předložený projekt zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 146 440 180,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 146 440 180,00 Kč

Termín realizace: 19. 3. 2020 - 31.12.2023

Popis projektu: Projekt jednoznačně navazuje a přispívá k naplňování specifického cíle 6.1 REACT-EU a konkrétně výzvy č. 98 IROP. Konkrétně jde o hlavní aktivitu - Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v rámci zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je program zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- JIP, ARO, semiintenzivní péče

- Laboratoře

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Projekt „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 582 066 724,78 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Jedná se o komplexní řešení problematických nebo chybějících částí nemocnice, tak , aby byla schopna zajistit nepřetržitou péči o pacienty, jak v oblasti UP, který v této nemocnici chybí. Dále řeší nedostatečnou kapacitu v oblasti intenzivní péče. Zároveň odstraňuje zásadní technické a hygienické nedostatky současných operačních sálů, které již neodpovídají současným potřebám. Součástí stavby je i perioperační a příjmový komplement včetně RTG oddělení a pooperačního odd.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci urgentní péče a vysoce specializované péče je zaměřena na vybudování urgentního příjmu, který zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života v propojení s následujícími typy zdravotní péče a vysoce specializované péče. Předkládaný projekt se zaměřuje na následující obory:

- Anesteziologie a resuscitace včetně operačních sálů a centrální sterilizace JIP

- ARO, semiintenzivní péče, 

- Radiologie a zobrazovací metody, 

- Laboratoře, 

- Chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

- Vnitřní lékařství (interna)


Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

Projekt „Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Rumburk

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 189 676 500,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč 

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro urgentní pracoviště 2. typu žadatele. Toto vybavení bude umístěno ve stávající hlavní budově nemocnice, konkrétně v oddělení urgentních pracovišť chirurgie, MOJIP, interny a gynekologicko-porodnickém oddělení. Realizací projektu žadatel obnoví své technické zázemí, čímž zkvalitní své zdravotnické služby a přizpůsobí se současným trendům zdravotnictví.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit infrastrukturu pro nabídku kvalitní a dostupné zdravotní péče v oblasti urgentních příjmů 2. typu, zkvalitnění a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve spádové oblasti. Pořízení nového vybavení pro pracoviště urgentního příjmu 2. typu nemocnice Rumburk: gynekologie, chirurgie, MOJIP a interny. Tato pracoviště navazují na lůžkovou péči. Cílem je rovněž podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a posílení odolnosti zdravotní péče vůči potenciálním hrozbám.


Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 99.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 149 426 850,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 149 426 850,00 Kč

Termín realizace: 25. 11. 2020 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem posiluje odolnost páteřní nemocnice v Ústí nad Labem, a to aktivitami s cílem zlepšení kvality péče o onkologické pacienty. Obsahem projektů je nákup soubor zdravotnických zařízení určených pro léčbu a péči o onkologické pacienty. Projekt se dotýká Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. s místním poskytováním zdravotních služeb v Ústí nad Labem a Chomutově.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality péče o onkologické pacienty, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky. Projekt posiluje odolnost páteřní nemocnice Ústeckého kraje prostřednictvím:

1) obnovy vybavení operačních sálů a endoskopického centra pro onkochirugickou operativu resp. diagnostické a intervenční endoskopické výkony, včetně vybavení pro anestezii a perioperační intenzivní péči v onkochirurgických oborech,

2) implementací pokročilých metod zpracování a vizualizace dat ze zdravotnických systémů s cílem zlepšení perioperační péče a zkrácení doby hospitalizace onkochirurgických pacientů (a z toho vyplývajícím navýšením kapacity pro onkochirurgickou péči),

3) zřízení monitorovaného pokoje pro onkologické pacienty s rizikem zhoršení orgánových funkcí na chirurgickém pracovišti poskytujícím péči o pacienty s nádorovým onemocněním.


Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 100.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016684

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 59 807 233,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 59 807 233,00 Kč

Termín realizace: 15. 6. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt "Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem" rozvíjí laboratorní kapacitu klíčového zdravotnického zařízení páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje, posiluje jeho odolnost a zlepšuje připravenost na řešení potenciálních hrozeb prostřednictvím obnovy a pořízení přístrojů v MNUL.

Cíle projektu: Výstupem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení pro podporu péče o pacienty a rozvoj laboratorní kapacity MN Ústí nad Labem. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni a podpora výkonů zdravotních služeb s ohledem na boj s COVID 19 a dalšími infekčními nemocemi. Cílem projektu je zlepšení kvality péče o pacienty, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky.

Prosím, čekejte