Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Projekt „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016320

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 639 113 172,81 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče - propojení s následujícími typy zdravotní péče: Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), JIP, ARO, semiintenzivní péče. Pracoviště bude do budoucna po stránce přístrojového vybavení nadále pevně ukotveno v regionální síti poskytovatelů zdravotních služeb. Pracoviště Nemocnice Chomutov zahrnutá do projektu mají přímou návaznost na urgentní příjem a jedná se o lůžkové části nemocnice."

Cíle projektu: Cílem projektu je vybudování a přístrojové vybavení nového pavilonu Emergency, COS vč. JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem D v Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Chomutov, o. z. Spojovacím koridorem pak dojde k nezbytnému propojení chirurgických pavilonů s interními pavilony. Součástí projektu je pořízení např. lůžek intenzivní péče, resuscitačních lůžek, ventilátorů, anesteziologických přístrojů a dalšího vybavení pro podpořená pracoviště.


Přístrojové vybavení nemocnice Most

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Most“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Most

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016322

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 136 767 000,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 136 767 000,00 Kč

Termín realizace: 5.5. 2021 - 31.12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení v Nemocnice Most. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Dosažení cíle prostřednictví nákupu přístrojové techniky (obnova a nové).

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je program zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- JIP, ARO, semiintenzivní péče

- Laboratoře

- Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 1 397 493 297,69 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 500 000 000,00 Kč

Termín realizace: 29. 9. 2020 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Zahrnuje CS: pacienti, zdravotnický personál a občany. Projekt má přímou vazbu na React-EU - IROP 6.1. Vazba na jednotlivé obory. Investičním záměrem je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními v MNUL. "

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita urgentní péče určuje, jak rychle se pacientovi dostane požadované péče. Z pohledu specifik poskytované péče je projekt zacílen na propojení s následujícími typy zdravotní péče: anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie a neurochirurgie, urologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, JIP, ARO, semiintenzivní péče, kardiologie, úrazová chirurgie.


Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Projekt „Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Rekonstrukce Porodnice a přístrojové vybavení nemocnice Teplice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016337

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 149 948 788,12 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 139 988 788,93 Kč

Termín realizace: 5.5. 2021 - 31.12. 2023

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení zdravotnického vybavení a rekonstrukce pracoviště porodnice v nemocnici Teplice. Podpořené obory Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace), Gynekologie a porodnictví, Chirurgie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství (interna). Jako hlavní aktivita projektu bude realizována právě modernizace a rekonstrukce pracoviště porodnice a dále nákup přístrojového vybavení pro oblast UP.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je předložený projekt zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Projekt „Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 146 440 180,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 146 440 180,00 Kč

Termín realizace: 19. 3. 2020 - 31.12.2023

Popis projektu: Projekt jednoznačně navazuje a přispívá k naplňování specifického cíle 6.1 REACT-EU a konkrétně výzvy č. 98 IROP. Konkrétně jde o hlavní aktivitu - Pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v rámci zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a přípravu zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu. Z pohledu specifických cílů 98. výzvy poskytované péče je program zaměřen na propojení s následujícími typy zdravotnické péče navazujícím na urgentní péči:

- Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace)

- Gynekologie a porodnictví

- Chirurgie

- JIP, ARO, semiintenzivní péče

- Laboratoře

- Radiologie a zobrazovací metody

- Vnitřní lékařství (interna)


Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Projekt „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016365

Rozpočet projektu:
Celkové výdaje: 582 066 724,78 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Jedná se o komplexní řešení problematických nebo chybějících částí nemocnice, tak , aby byla schopna zajistit nepřetržitou péči o pacienty, jak v oblasti UP, který v této nemocnici chybí. Dále řeší nedostatečnou kapacitu v oblasti intenzivní péče. Zároveň odstraňuje zásadní technické a hygienické nedostatky současných operačních sálů, které již neodpovídají současným potřebám. Součástí stavby je i perioperační a příjmový komplement včetně RTG oddělení a pooperačního odd.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality urgentní péče, definované indikátory integrovaného regionálního operačního projektu. Kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci urgentní péče a vysoce specializované péče je zaměřena na vybudování urgentního příjmu, který zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života v propojení s následujícími typy zdravotní péče a vysoce specializované péče. Předkládaný projekt se zaměřuje na následující obory:

- Anesteziologie a resuscitace včetně operačních sálů a centrální sterilizace JIP

- ARO, semiintenzivní péče, 

- Radiologie a zobrazovací metody, 

- Laboratoře, 

- Chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

- Vnitřní lékařství (interna)


Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Krajské majetkové, příspěvkové organizace Rumburk

Projekt „Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Krajské majetkové, příspěvkové organizace Rumburk“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 98. výzva

Název projektu: Pořízení přístrojového vybavení pro urgentní pracoviště 2. typu Krajské majetkové, příspěvkové organizace Rumburk

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016376

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 189 676 500,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 150 000 000,00 Kč 

Termín realizace: 5. 5. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Předmětem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) pro urgentní pracoviště 2. typu žadatele. Toto vybavení bude umístěno ve stávající hlavní budově nemocnice, konkrétně v oddělení urgentních pracovišť chirurgie, MOJIP, interny a gynekologicko-porodnickém oddělení. Realizací projektu žadatel obnoví své technické zázemí, čímž zkvalitní své zdravotnické služby a přizpůsobí se současným trendům zdravotnictví.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zajistit infrastrukturu pro nabídku kvalitní a dostupné zdravotní péče v oblasti urgentních příjmů 2. typu, zkvalitnění a zajištění dostupnosti zdravotní péče ve spádové oblasti. Pořízení nového vybavení pro pracoviště urgentního příjmu 2. typu nemocnice Rumburk: gynekologie, chirurgie, MOJIP a interny. Tato pracoviště navazují na lůžkovou péči. Cílem je rovněž podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a posílení odolnosti zdravotní péče vůči potenciálním hrozbám.


Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 99.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016660

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 149 426 850,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 149 426 850,00 Kč

Termín realizace: 25. 11. 2020 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem posiluje odolnost páteřní nemocnice v Ústí nad Labem, a to aktivitami s cílem zlepšení kvality péče o onkologické pacienty. Obsahem projektů je nákup soubor zdravotnických zařízení určených pro léčbu a péči o onkologické pacienty. Projekt se dotýká Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. s místním poskytováním zdravotních služeb v Ústí nad Labem a Chomutově.

Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality péče o onkologické pacienty, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky. Projekt posiluje odolnost páteřní nemocnice Ústeckého kraje prostřednictvím:

1) obnovy vybavení operačních sálů a endoskopického centra pro onkochirugickou operativu resp. diagnostické a intervenční endoskopické výkony, včetně vybavení pro anestezii a perioperační intenzivní péči v onkochirurgických oborech,

2) implementací pokročilých metod zpracování a vizualizace dat ze zdravotnických systémů s cílem zlepšení perioperační péče a zkrácení doby hospitalizace onkochirurgických pacientů (a z toho vyplývajícím navýšením kapacity pro onkochirurgickou péči),

3) zřízení monitorovaného pokoje pro onkologické pacienty s rizikem zhoršení orgánových funkcí na chirurgickém pracovišti poskytujícím péči o pacienty s nádorovým onemocněním.


Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Projekt „Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Číslo výzvy: 100.výzva

Název projektu: Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem

Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016684

Rozpočet projektu: 
Celkové výdaje: 59 807 233,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje: 59 807 233,00 Kč

Termín realizace: 15. 6. 2021 - 31. 12. 2023

Popis projektu: Projekt "Obnova a doplnění přístrojového vybavení laboratoří KZ v MN Ústí nad Labem" rozvíjí laboratorní kapacitu klíčového zdravotnického zařízení páteřní sítě nemocnic Ústeckého kraje, posiluje jeho odolnost a zlepšuje připravenost na řešení potenciálních hrozeb prostřednictvím obnovy a pořízení přístrojů v MNUL.

Cíle projektu: Výstupem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení pro podporu péče o pacienty a rozvoj laboratorní kapacity MN Ústí nad Labem. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné zdravotní péče s ohledem na situaci na regionální úrovni a podpora výkonů zdravotních služeb s ohledem na boj s COVID 19 a dalšími infekčními nemocemi. Cílem projektu je zlepšení kvality péče o pacienty, definované indikátory integrovaného regionálního operačního programu, a to formou pořízení zdravotnické techniky.

Prosím, čekejte