Slovo předsedy představenstva k Výroční zprávě Krajské zdravotní, a.s., za rok 2021

Uplynulý rok byl pro společnost, která je největším poskytovatel nemocniční péče v České republice a největším zaměstnavatelem v Ústeckém kraji, v její dosavadní historii naprosto specifickým. Vedení Krajské zdravotní, a.s. – představenstvo a management – se muselo vypořádat hned s několika výzvami. Předesílám, že bez významné podpory nyní již s více než osmi tisíci osmi sty zaměstnanci v sedmi nemocnicích a ústecké centrále, bychom zvládli splnit stanovené cíle jen stěží.

V roce 2021 přišly do České republiky potažmo Ústeckého kraje dvě vlny pandemie nemoci COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 respektive jeho zmutovanými variantami. Stejně jako v roce předcházejícím to přineslo velký nápor pacientů s těžším průběhem onemocnění. Personál všech nemocnic, který se o tyto pacienty na standardních lůžkách a na jednotkách intenzivní péče staral, byl vystaven obrovské zátěži. Zdravotníci zároveň museli zvládat, při omezení plánované operativy, péči také o akutní pacienty. Za to patří jim všem velké poděkování, respekt a uznání.

Krajská zdravotní, a.s., převzala pod svou správu další dvě nemocnice, čímž posílila páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Od 1. dubna 2021 se do ní začlenila k nemocnicím v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově nemocnice v Litoměřicích, od 1. července se stala součástí Krajské zdravotní, a.s., coby odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., nemocnice v Rumburku. Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se na transformačním procesu obou zařízení, a to s velkým nasazením, podíleli.

Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, jímž je společnost Krajská zdravotní, a.s., od svého vzniku 1. září 2007, zahájil dostavbu svých nemocnic. Díky prostředkům z evropských fondů, úvěru od Komerční banky a podpoře Ústeckého kraje jednak pokračovala výstavba nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, zahájená v roce 2020, na podzim začaly práce na výstavbě pavilonu Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín a novém pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů včetně JIP v Nemocnici Chomutov.

Krajská zdravotní, a.s., jednoznačně dlouhodobě patří k lídrům segmentu zdravotnictví v České republice a snahou jejího vedení je upevnit toto v mnohém zavazující postavení. Děkuji kolegům z představenstva, dozorčí rady, vedení Ústeckého kraje a především všem zaměstnancům, kteří přispěli k tomu, že rok 2021 byl pro společnost nejen náročný, ale – jak dokládá výroční zpráva - také úspěšný.

MUDr. Ondřej Štěrba,

předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Výroční zpráva 2021


Výroční zpráva 2020


Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2018


Vyroční zpráva 2017


Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva 2015


Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva 2013


Výroční zpráva 2012


Výroční zpráva 2011


Výroční zpráva 2010


Výroční zpráva 2009


Výroční zpráva 2008


Prosím, čekejte