Rady pro návštěvy

 • Návštěvy jsou možné denně nejlépe v odpoledních hodinách. Další informace o tom, zda a v jakém čase můžete vašeho blízkého navštívit, vám poskytne ošetřující lékař.
 • Pobyt v nemocnici je pro nemocné velkou zátěží! Buďte proto ohleduplní k navštívenému a jeho zdravotnímu stavu i jeho spolupacientům.
 • Nevoďte do nemocnice, pokud k tomu není zvláštní důvod, malé děti. Ne vždy je to pro ně příjemný zážitek a můžete je i ohrozit infekcí.
 • Pokud jste sami nachlazeni, raději návštěvu svého blízkého odložte.
 • Nenoste navštívenému květiny v květináčích a potraviny či nápoje, které nedovoluje jeho léčebný režim.
 • Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého žádejte na ošetřujícím lékaři pouze za souhlasu dotyčného nemocného.
 • Nekuřte v areálu nemocnice.

Rady rodičům

 • Při nástupu: podle volby rodiče může být dětem poskytnuto nemocniční prádlo nebo může mít vlastní. Dětem s sebou zabalte přezůvky, ponožky, příp. další oblečení podle typu onemocnění (např. plavky, sportovní oblečení apod.).
  • Pro pacienty, kteří nejsou upoutáni na lůžko je vhodný pohodlný domácí oděv.
  • Nejsou vhodné cenné předměty a drahé hračky.
  • Dále toaletní potřeby, nezapomeňte u menších dětí na oblíbenou hračku, která by ale neměla být velká a měla by se dobře udržovat.
  • U delších hospitalizací, pokud to stav dítěte umožňuje, „navštěvuje“ ve školním roce školu i v nemocnici. O vybavení potřebnými pomůckami se nejlépe domluvíte prostřednictvím sestry s učitelkami.
 • Doprovod dítěte: podle podmínek na jednotlivých odděleních nemocnice nebo po domluvě s lékařem je umožněn matce příp. otci (zákonnému zástupci) celodenní pobyt na oddělení s dítětem, aby nedošlo k přerušení kontaktu. O podmínkách a o řádu na oddělení vás seznámí lékař i sestra.
 • Informace o zdravotním stavu vašeho dítěte vám podá ošetřující lékař, příp. vedoucí lékař oddělení.
 • Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a zároveň také informaci o další léčbě.

V areálu nemocnice je vám k dispozici nemocniční lékárna.

Vjezd do areálu nemocnice je z požárních důvodů omezen. K zajištění dopravy špatně pohyblivých pacientů je možný zdarma krátkodobý vjezd k vystoupení či nastoupení. Delší setrvání v automobilu v nemocnici je zpoplatněno.

Prosím, čekejte