Kaplanská služba v Nemocnici Děčín, o. z.

Kaplanská služba je určena všem lidem v nemocnici, věřícím i nevěřícím a představuje duchovní provázení v existenciálních, etických i náboženských potřebách člověka. Je určena všem zájemcům z řad pacientů, jejich blízkých a zaměstnanců. Všichni bez rozdílu mají právo si spirituální podporu vyžádat, přijmout, ale i odmítnout. V případě zájmu o návštěvu nemocničního kaplana můžete kontaktovat personál oddělení, který návštěvu kaplana zajistí.

Kdo je nemocniční kaplan?

Nemocniční kaplan je teologicky vzdělaný a kvalifikovaný duchovní. Službu duchovního poskytuje všem zájemcům bez rozdílu vyznání, náboženství či světového názoru. Při poskytování kaplanské služby je vázán mlčenlivostí.

Kontakt: René Ferko, telefon +420 602 282 144


Služba je určena pacientům a příbuzným, např.:

-  Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

-  Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.

-  Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.

-  Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.

-  Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.

-  Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.


Kaplanská služba může sloužit i zaměstnancům, např.:

-  Zaměstnanci, který se cítí vyčerpaný, hrozí syndrom vyhoření.

-  Zaměstnanci, který potřebuje podporu od druhého člověka.

-  Zaměstnanci, který řeší osobní či rodinné starosti.


Nemocniční kaplan nabízí:

-  Rozhovor.  

-  Naslouchání.

-  Povzbuzení.

-  Mlčenlivou přítomnost u lůžka.

-  Modlitbu a četbu Bible.

Prosím, čekejte