Hematologicko-transfuzní oddělení

Umístění: Areál/pavilon: Poliklinika, sekce A, Budova: B, Patro: 3

Oddělení  se skládá z transfuzní a hematologické části. Transfuzní část se dále člení na část dárcovskou a výrobní. Součástí hematologie jsou laboratoře a hematologická poradna (ambulance).

Popis a výkony oddělení:

Laboratorní část
Vyšetřovací servis je k dispozici 24 hodin denně jak hospitalizovaným, tak pacientům ambulantních specialistů a praktických lékařů. 

Přehled poskytovaných vyšetření:
Hematologie - krevní obraz, krevní obraz + diferenciál, manuální rozpočet leukocytů, počet retikulocytů, sternální punkce, trepanobiopsie.
Koagulace - APTT, protrombinový čas – Quick, fibrinogen, antitrombin III, D-dimery, anti Xa na monitoring nízkomolekulárních heparinů.
Trombofilní stavy - antitrombin III, APC – rezistence, protein C, protein S, faktor VIII, genetické vyšetření (ve spolupráci s Masarykovou nemocnicí Ústí nad Labem).
Serologie - HBsAg, HCV, HIV Ab/Ag, syfilis.
Imunohematologie - krevní skupina, protilátky proti erytrocytům (titr, typizace, fenotyp, Coombs přímý a nepřímý), test kompatibility, komplex vyšetření pro prenatální poradnu.

Podrobnější informace o všech vyšetřeních naleznete v Laboratorní příručce HTO  viz  oddíl „Ke stažení

Dárcovská část
Vchod pro dárce se nachází na poliklinice vedle vchodu do lékárny.

Odběry dárců krve se obvykle provádí v Po a St  7:00-10:00 hod. Odběry plazmy probíhají v Po - Pá, dárci jsou zváni na konkrétní hodinu.

Dárcovství krve v Chomutově

Výrobní část
Nabídka transfuzních přípravků: viz transfuzní přípravky

Nabídka krevních derivátů:
Albumin 20% 10a 20 ml
Antitrombin III 500 IU,1000 IU
I.v. imunoglobulin

Primář

MUDr. Vladimíra Kašková

Tel.:
+420 474 447 652
Email:

Vedoucí laborantka

Veronika Vildová, DiS.

Tel.:
+420 474 447 658
Email:

Evidence dárců krve

Tel.:
+420 474 447 647
Email:
Mobil:
+420 705 622 514

Informace pro dárce

Dárci krve
Noví dárci krve nebo zájemci o registr kostní dřeně získají informace v evidenci dárců krve přímo na místě nebo na tel. +420 474 447 647 (Po - Pá 7:00 - 14:30).
E-mail:
cv_darci@kzcr.eu

Laboratoř

hematologie a koagulace - tel: +420 474 447 658
příjem materiálu a expedice - tel: +420 474 447 604

Relevantní odkazy:
Český červený kříž

Prosím, čekejte