Oddělení následné péče

Umístění: Budova: D

Oddělení následné péče je umístěno:
1. Budova D (dostavba), sekce C – 2., 3. a 4. NP

Oddělení následné péče poskytuje zdravotní péči při pobytu na lůžku pacientům, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění nebo akutního zhoršení chronického onemocnění, anebo ke stabilizaci zdravotního stavu, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje další léčení nebo dlouhodobé ošetřování na lůžku.

Primář

MUDr. Petr Štika

Tel.:
+420 474 447 442
Email:

Vrchní sestra

Mgr. Lenka Splitková, DiS.

Tel.:
+420 474 447 452
Email:

Staniční sestra

Jaroslava Vohlídková

Tel.:
+420 474 447 450
Email:

Staniční sestra

Lenka Málová

Tel.:
+420 474 447 747
Email:

Staniční sestra

Bc. Marcela Vörösová

Tel.:
+420 474 447 446
Email:

Sekretariát

Dagmar Klimešová

Tel.:
+420 474 447 449
Email:

Popis a výkony oddělení

Oddělení poskytuje standardní ošetřovatelskou a léčebnou péči převážně starým a dlouhodobě nemocným (dle platných standardů ošetřovatelské péče Nemocnice Chomutov, o.z.). Péče spočívá v každodenní hygienické očistě, podávání stravy, krmení, aplikace léčebných přípravků, zajištění kontrolních vyšetření, polohování, posazování, event. nácvik chůze, ale i v řešení sociální problematiky. O pacienty je v co největší míře pečováno v souladu s jejich bio-psycho-sociálními potřebami. Pacienti jsou k nám odesíláni po jejich předchozím souhlasu, a to z různých oddělení Nemocnice Chomutov, o.z., event. i z jiných pracovišť v rámci Krajské zdravotní, a.s. Přijímáni jsou i pacienti mimo spádovou oblast. Příjem je realizován na základě doporučení ošetřujícího lékaře příslušného pracoviště nebo praktického lékaře v případě, že pacient přichází z domova.
 
Oddělení následné péče má tři stanice. Všechny tři stanice mají po 27 lůžkách (celkem 81), dvě stanice se nacházejí v tzv. “Dostavbě“ ve 2.,3. a 4. nadzemním podlaží. Na stanici ONP1  jsou dva samostatné jednolůžkové pokoje. Ostatní pokoje ONP jsou dvou až tří lůžkové. U některých pokojů jsou WC i sprchy, v ostatních případech je společná koupelna i WC na každé stanici.

Informace pro veřejnost

Při nástupu na ONP je potřebné, aby byli pacienti vybaveni vlastními toaletními potřebami, tj. toaletním papírem, tekutým mýdlem a šamponem, kartáčkem na zuby a zubní pastou, event. čisticím prostředkem na umělý chrup, vč. vhodné nádoby na uložení zubní náhrady. Z dalších potřeb je vhodná osuška, ručníky, kapesníky, přezůvky, teplé ponožky, vesta nebo župan (vše řádně označené jménem pacienta) a další dle přání a osobních potřeb pacienta. Dále je nezbytné, aby měl pacient občanský průkaz a průkaz pojišťovny.
Doporučená návštěvní doba: denně od 14:00 - 18:00 hod., výjimky lze uskutečnit po individuální domluvě na oddělení.
Konzultace o stavu pacienta podává primář oddělení denně od 14:30 - 15:30 hod., event. po telefonické domluvě.
  

Prosím, čekejte