Chirurgické oddělení

Umístění: Budova: C, Podlaží: 1, 2 a 3

Chirurgie JIP - 1. NP, chirurgie A+B - 2. NP, chirurgie C - 3. NP. stanice jednodenní chirurgie 1. NP

Oddělení se skládá ze tří standardních stanic, jedné jednotky intenzivní péče, stanice jednodenní chirurgie, příjmové ambulance a čtyř odborných poraden.


Primář

MUDr. Jan Černý

Tel.:
+420 474 447 321
Email:

Vrchní sestra

Bc. Markéta Hrabáková

Tel.:
+420 474 447 376
Email:

Staniční sestra - A

Mgr. Eva Kindlová

Tel.:
+420 474 447 303
Tel.:
+420 474 447 317

Staniční sestra - B

Bc. Denisa Lepeyová

Tel.:
+420 474 447 362
Tel.:
+420 474 447 447

Staniční sestra - C

Bc. Iveta Chalupníčková

Tel.:
+420 474 447 411
Tel.:
+420 474 447 318

Staniční sestra - JIP

Venuše Hilšerová

Tel.:
+420 474 447 380
Email:

Sekretariát

Marta Smutná

Tel.:
+420 474 447 319
Email:

Sekretariát

Monika Kernerová

Tel.:
+420 474 447 363
Email:

Popis a výkony oddělení

Chirurgické oddělení v Chomutově se zabývá diagnostikou, prevencí a léčením obecně chirurgických onemocnění – kýly, varixy, operace nezhoubných kožních a podkožních nádorů, apod., zhoubných nádorů, chorob dutiny břišní, konzervativním i operačním řešením úrazů a zlomenin, rekonstrukční cévní chirurgií arteriálního systému a chirurgií žil. Vzhledem k přítomnosti mammologického centra tvoří značný podíl operace na prsní žláze.

Chirurgické oddělení Nemocnice Chomutov o.z. se skládá ze 4 stanic celkově čítajících 60 lůžek, a to:
aseptické oddělení -  stanice C (pro traumatologické pacienty po kostních operacích a pacienty po cévních operacích)
septické oddělení -  stanice A  a ,,poločisté,, oddělení -  stanice B, stanice jednodenní chirurgie
Jednotlivá oddělení pracují v rozdělených režimech, každá stanice je zajištěna samostatným personálem pod vedením staniční sestry, jedné stanice -  JIP -  čítající 10 lůžek, která je vybavena v souladu s požadavky na personální a přístrojové vybavení pro chirurgické JIP. Stavebně i organizačně oddělení vyhovuje potřebným standardům moderního lůžkového chirurgického zařízení.

Pracoviště disponuje  příjmovou ambulancí, která zajišťuje v nepřetržitém provozu pohotovostní péči o pacienty s akutním chirurgickým onemocněním. Dále oddělení zabezpečuje dispenzarizaci a léčbu pacientů ve specializovaných ambulancích a to:

  Gastroenterologická ambulance  - zajišťuje sledování pacientů po operacích na trávicím traktu - chronická onemocnění, karcinomy - ve spolupráci s onkology.

  Traumatologická ambulance  - zajišťuje péči o pacienty po kostních operacích, polytraumatech apod.

  Mammologická ambulance  - zajišťuje péči o pacientky s onemocněním prsu s převahou karcinomu prsu, v nemocnici funguje mammologické screeningové centrum, které spolupracuje s naší mammologickou poradnou a odesílá pacienty k vyšetření z celé oblasti bývalých okresů - Louny, Chomutov, Karlovy Vary a částečně Most. O pacienty je postaráno od okamžiku diagnostikování tumoru přes operaci a další sledování

  Cévní ambulance  - zajišťuje diagnostiku /UZ,DSA, CTAG/ a péči o pacienty s onemocněním tepen a žil, zde se pacienti indikují k chirurgickému výkonu či k radiointervenci, zajišťuje i pooperační sledování pacientů po cévních rekonstrukčních i operačních radiointervenčních výkonech.

Ke stažení

Nadstandardní služby

Dle Vašeho přání a momentálních možnosti Vám můžeme nabídnout hospitalizaci s možností většího komfortu a soukromí v příjemném interiéru nadstandardního pokoje, kterým naše oddělení disponuje: nadstandardní pokoje jsou umístěny: jeden na stanici A a B a další dva nadstandardní pokoje na stanici C. Všechny nadstandardní pokoje jsou vybaveny barevným televizorem, rychlovarnou konvicí, telefonem, lednicí a samostatným sociálním zařízením. Ubytování v těchto pokojích je možné za paušální denní úhradu dle platného ceníku nadstandardních služeb poskytovaných nemocnicí.
 
Vyúčtování nadstandardního pokoje se provádí na konci hospitalizace, před propuštěním z nemocnice, kdy je pacientovi vystaven účet za telefonní hovory a pobyt na nadstandardním pokoji, platba se provádí v kanceláři chirurgického oddělení v hotovosti. Nadstandardní pokoj je možné si rezervovat na chirurgické ambulanci při objednávání termínu k operaci nebo telefonicky.
 
Kontaktní osoba pro rezervaci nadstandardního pokoje: chirurgická ambulance - službu konající sestra, tel.+420 474 447 320.

Informace pro pacienty

Informace k příjmu pacientů: k plánovaným operacím jsou obvykle pacienti přijímáni den před plánovanou operací v době mezi 7,00 a 9,00 hod. na chirurgické příjmové ambulanci s potřebnými doklady a předoperačními vyšetřeními ne staršími 14ti dnů, nestanoví-li ošetřující lékař jinak. Pokud je plánovaný příjem v neděli, dostaví se pacient s potřebnými doklady a vyšetřeními v pátek k sepsání příjmové dokumentace, odchází domů a dostaví se v neděli ráno nejpozději do 9,00 hod. ráno na chirurgickou ambulanci, odkud bude doprovázen na již předem stanovenou stanici A, B či C (budova C stará zástavba, sekce chirurgie, 2 NP či 3NP). K přijetí na lůžko pacient potřebuje občanský průkaz, průkaz pojištěnce, doporučení odesílajícího lékaře - u akutních příjmů, výsledky ambulantních provedených vyšetření - u plánovaných příjmů. Je s výhodou, když si pacient k hospitalizaci přinese všechny informace o dosavadní léčbě a informace o užívaných lécích. Současně si pacient přináší s sebou hygienické potřeby a vhodnou obuv/je-li pravděpodobné (u úrazů dolních končetin), že pacient podstoupí pooperačně rehabilitační fázi chůze o berlích, volte prosím plnou obuv s pevnou patou. Pokud se hospitalizace podmíněna pracovní neschopností, je tato vystavena na chirurgické ambulanci při přijetí (pokud již nemá pacient pracovní neschopnost vystavenu před nástupem k hospitalizaci - tuto skutečnost prosím nahlaste personálu chirurgické ambulance - nutná evidence legitimace práce neschopného). Další informace Vám poskytne Váš ošetřující lékař, popř. se můžete obrátit na staniční sestru.

Prosím, čekejte