Ambulance pohotovostní péče pro děti a dospělé

Umístění: Areál/pavilon: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, Budova: ambulance je situována mezi lékárnou KZ a budovou VZP

APP provozuje dvě samostatné ambulance, a to ambulanci pro dospělé a ambulanci pro děti. Obě ambulance první pomoci poskytují akutní zdravotnickou péči, event. doporučí a odešlou na specializované ambulantní pracoviště. APP ambulance zásadně neslouží jako náhrada za péči v ordinaci praktického lékaře, ale poskytuje akutní ošetření pro akutní náhle vzniklé stavy mimo pracovní dobu praktického lékaře.

Vedoucí lékař

MUDr. Michal Zeman, Ph.D.

Tel.:
+420 474 447 226 - sekretariát

Vedoucí sestra

Tel.:
+420 474 447 395

Ordinační hodiny

Pondělí                            18:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Úterý                                18:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Středa                              18:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Čtvrtek                             18:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Pátek                                18:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Sobota                              10:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Neděle                              10:00-20:00                          lékař dle rozpisu
Svátky                               10:00-20:00                          lékař dle rozpisu

Prosím, čekejte