Aktualita - Krajská zdravotní, a.s. pořádá pátý ročník odborné konference „Internistický den“

Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z. pořádá pátý ročník odborné konference Internistický den pod mottem ,,První den na akutním lůžku nejen interního oddělení,,. Ze širokého spektra přednášek pořadatelé nabízí témata od intoxikace, přes akutní koronární syndrom, arytmie, akutní řešení gastroenterologických onemocnění a další. Obor neurologie bude zastoupen přednáškou o CMP, obor Anesteziologicko-resuscitační (ARO) přednáškou o novinkách v kardiopulmonální resuscitaci, terapii septických stavů, mnohé se účastníci konference dozví o rychlé záchranné službě a její přednemocniční péči.

Akce proběhne 3. června 2011, od 9 hodin,
na Zámku Červený Hrádek, 431 11 Jirkov

 

Program:
-  Akutní pacient v přednemocniční neodkladné péči  - MUDr. Smržová Eva, RZS Ústí n/L
-  Příjem ,, problematického pacienta,, z psychologického hlediska - Bc. Rejhonová Jana, v.s.  int. odd.
-  Akutní intoxikace - MUDr. Šofr Miroslav, JIP int. odd. Chomutov          
-  Akutní péče o pacienta v ebrietě - Lišťáková Michaela, INT A Chomutov 
-  Příjem pacienta na interní oddělení - Worapková Šárka, DiS, Kailová Veronika, INT B Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s ERCP - Müllerová Jana, Vozihnojová Lenka, INT D Chomutov
- Krvácení do GIT - MUDr. Řepík Lukáš, gastroenterologická ambulance Chomutov
-  Embolie do plicnice - MUDr. Kunert Petr, int. odd. Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s arytmií - Kadeřábková Marcela, Holá Zuzana,  JIP int. Chomutov
-  Novinky v kardiopulmonální resuscitaci - MUDr.Voříšková Irena, ARO Chomutov
-  Akutní cévní mozková příhoda - prim. MUDr.Neumann Jiří,  neurolog. odd. Chomutov             
- Sepse - prim. MUDr. Smetana Pavel, ARO Chomutov
-  Sonografické vyšetření při příjmu může zásadně ovlivnit osud pacienta - MUDr. Staněk Libor, Ordinace pro choroby srdce Chomutov
-  Riziko užívání perorálních antidiabetik - Marková Martina, Ordinace pro choroby srdce Chomutov
-  Přednáška primáře interního oddělení - prim. MUDr. Dostál Jiří            
-  Akutní koronární syndrom - MUDr. Ježil, JIP int. Chomutov
-  Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním koronárním syndromem - Kalužná Lucie, JIP int. Chomutov
-  Perioperační péče - Radošová Alena, JIP chir. Chomutov

 

Jiří Vondra
tiskový mluvčí
tel: +420 477 114 103,
mobil: +420 774 711 478
email: jiri.vondra@kzcr.eu

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12
  401 13 Ústí nad Labem


Kontakt

Ing. Martin Zeman
tajemník Vědecké rady KZ
tel.  +420 477 117 900
email: martin.zeman@kzcr.eu
adresa:
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Vědecká rada KZ

Složení Vědecké rady KZ (od 26.11.2015)

Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
přednosta neurochirurgické kliniky MN (předseda VR KZ)
MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
přednosta dětské kliniky MN  (místopředseda VR KZ)
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
interní oddělení Chomutov
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
klinika urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
přednostka oční kliniky MN
Doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky MN
Prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI
přednosta kardiologické kliniky MN
MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
přednosta kliniky úrazové chirurgie MN
MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
přednosta kliniky urologie a robotické chirurgie MN
MUDr. Marta Vachová
primářka neurologického oddělení Teplice
MUDr. Igor Greguš
ambulance chronické bolesti Most
MUDr. Jiří Neumann
primář neurologického oddělení Chomutov
Mgr. Vlasta Čejnová (nelékař)
oddělení lékařské genetiky MN

Prosím, čekejte