16.9.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje provozní dobu odběrových míst pro testy na nákazu způsobující onemocnění COVID-19

Krajská zdravotní, a. s. (KZ) rozšiřuje provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 ve všech svých nemocnicích - Ústí nad Labem od 16. září na každodenní a v Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově od 21. září 2020 na všechny pracovní dny.

KZ tak reaguje na vznik státem a zdravotními pojišťovnami garantované páteřní sítě odběrových center a odběrových center v regionální síti tak, aby splnila požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR na odběrová místa v obou uvedených sítích. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je zařazena do celorepublikové sítě center, Nemocnice Děčín, o. z., Nemocnice Teplice, o. z., Nemocnice Most, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z., do regionální sítě.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.


Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od středy 16. září 2020: 

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně svátků)  

Další nemocnice budou mít v tomto týdnu odběrová místa v provozu ještě v dosavadním rozsahu:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pátek 18. září od 8:00 do 16:00 hodin)

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (čtvrtek 17. září od 8:00 do 12:00 hodin)

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pátek 18. září od 7:30 do 11:30 hodin)

Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (čtvrtek 17. září a pátek 18. září od 8:00 do 12:00 hodin)


Provoz odběrových míst pro testování na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 od pondělí 21. září 2020:


 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až neděle od 8:00 do 16:00 hodin, včetně státního svátku 28. září)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin, kromě státního svátku 28. září)

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek a státní svátek 28. září od 8:00 do 16:00 hodin).

Nemocnice Chomutov rozšíří od soboty 3. října 2020 provozní dobu i na víkendy od 8:00 do 12:00 hodin.


KZ nadále intenzivně připravuje objednávkový systém s SMS bránou, který bude aktivován v příštím týdnu pro odběrová místa ve všech jejích nemocnicích.


Zdroj: info@kzcr.eu


15.9.2020

Lékaři ortopedické kliniky v ústecké nemocnici Krajské zdravotní využívají nejmodernější systém počítačem navigované endoprotetiky

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. (MNUL), se za technické spolupráce s firmou B. Braun zařadila mezi pilotní pracoviště v České republice využívající nejmodernější systém počítačové navigace endoprotetiky velkých kloubů OrthoPilot® Elite.

Navigovaná endoprotetika prošla v uplynulých letech intenzivním technickým vývojem. V průběhu evoluce této metody došlo k modernizaci technického vybavení i uživatelského rozhraní systému na úroveň, která již umožňuje dosahovat maximální a elektronicky kontrolované kvality operací při zachování adekvátního operačního času.

„Velmi mě těší, že se ústecké Masarykově nemocnici dlouhodobě daří držet krok s moderní medicínou. Snahou vedení Krajské zdravotní je k tomu vytvářet optimální podmínky s cílem co největší dostupnosti kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje. Pacienti z regionu tak nemusejí jezdit za léčbou na vzdálená specializovaná zdravotnická pracoviště,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Děkuji všem zdravotníkům, kteří neustále pracují na zkvalitňování zdravotní péče v našich nemocnicích a tím zvyšují renomé Krajské zdravotní. Zdárné využívání moderních technologií je cestou, která usnadňuje práci nejen lékařům, ale výrazně pomáhá i pacientům, například při následné rekonvalescenci,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

„Ortopedie je v ústecké Masarykově nemocnici zatím nejmladší klinikou. Jsem rád, že se tomuto pracovišti daří a kolegům k zařazení mezi pilotní pracoviště blahopřeji,“ doplnil MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Dle předpokladů světových ortopedických asociací by se měl počet implantací endoprotéz velkých kloubů zvýšit během následujícího desetiletí až o stovky procent. Zatím bezprecedentní ‚boom‘, který toto odvětví medicíny zažívá, je však jistě zatížen statisticky předpokládatelným počtem komplikací. Ze skupiny možných komplikací kloubních náhrad je téměř polovina způsobena jejich mechanickou poruchou. Právě tuto skupinu komplikací by měla do budoucna eliminovat endoprotetika navigovaná počítačem, která z obrovského množství přijatých dat o konkrétním kloubu navrhne nejideálnější způsob resekce kloubních ploch a nastavení nové geometrie a fyziky zatížení implantované endoprotézy,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL.

Moderní endoprotetický program velkých kloubů tvoří hlavní část spektra činnosti Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL. Jeho další rozvoj bude v následujících letech, kromě řady dalších inovací a několika vědecko-výzkumných programů, provázen také absolutní implementací počítačem navigované endoprotetiky.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systému. Uprostřed přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Vyměřování resekce kloubu dle navigačního systému. Uprostřed přednosta ortopedické kliniky MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.


14.9.2020

Krajská zdravotní v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice zavádí preventivní opatření ve všech svých pěti nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v České republice, v návaznosti na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, zavádí preventivní opatření na ochranu před nákazou novým koronavirem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.

Omezení spočívající v zákazu návštěv na všech lůžkových stanicích ve všech pěti nemocnicích KZ, a to s platností od úterý 15. září 2020 do odvolání:

Nemocnice Děčín, o. z.

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

Omezení se netýká pacientů v terminálním stavu, kde jsou nadále návštěvy možné, stejně jako třetí osoby u porodu. 

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (všední dny):

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (pondělí, středa a pátek od 8:00 do 16:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855 (pondělí, úterý, středa, čtvrtek od 8:00 do 12:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 969 856 (pondělí, středa, pátek od 7:30 do 11:30 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (soboty, neděle, státní svátek 28. září): 

 • 19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „T“, telefon: 704 969 854

 • 26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • 3. 10. a 4. 10. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 704 969 855

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

KZ intenzivně připravuje optimalizaci rozšíření provozní doby na odběrových místech včetně zavedení objednávkového systému.

KZ připravuje ve spolupráci s Ústeckým krajem znovuzavedení mobilních skupin pro výjezdy k odběrům vzorků na zjištění přítomnosti SARS-CoV-2.

„Zdůrazňuji, že opatření, která Krajská zdravotní, a. s., připravuje, respektive se k nim vrací, mají preventivní charakter. Jak jsem už řekl při první vlně pandemie na jaře, jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň se  sedmi tisíci dvěma sty pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musíme jít příkladem. Nemůžeme si dovolit cokoli podcenit a ohrozit důvěru pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, která díky vysoké profesionalitě a nasazení našich zdravotníků získala na ještě větší síle. Všechna preventivní opatření činíme s ohledem na ochranu zdraví pacientů a našich zaměstnanců,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Pandemický štáb Krajské zdravotní, a. s., se pravidelně schází, situaci pečlivě sleduje a vyhodnocuje. Jsme připraveni udělat maximum pro zvládnutí očekávaného náporu pacientů vyžadujících hospitalizaci a testování většího počtu lidí v našich laboratořích,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ. „Zaměříme se mimo jiné na optimalizaci rozložení dovolených našich zaměstnanců tak, aby byl zajištěn plnohodnotný provoz zdravotnických pracovišť v nemocnicích Krajské zdravotní,“ dodal.

„Dalším preventivním opatřením je odsunutí konání konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích a prezentačních akcí KZ se zrušením nyní aktuálních termínů,“ sdělila Mgr. Dana Vaculíková, hlavní hygienička KZ.

Přehled nejvýznamnějších odsunutých akcí:

17. 18. 9. 2020

II. Ústecké chirurgické dny

UJEP Kampus

22. 9. 2020

Výroční vědecká konference KZ, a. s.

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 9. 2020

Ústecké sympozium ENDO-LIVE X

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

24. 25. 9.2020

V. Konference COS a CS, Perioperační sestry

UJEP Kampus, červená aula

1. 10. 2020

8. Děčínský den komplexní interní péče

Zámek Děčín

9. 10. 2020

31. Ústecký oftalmologický den

Hotel & Restaurant Větruše, Ústí nad Labem

21. 10. 2020

Konference Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, 15. výročí vzniku
RS centra v Teplicích

Přednáškový sál pavilonu O polikliniky
– Nemocnice Teplice


4. 11. 2020

Interlab 2020

UJEP Kampus, zelená aula

6. 11. 2020

Workshop vlhkého hojení rány

Vzdělávací institut KZ

10. 11. 2020

IX. Internistický den v Ústí nad Labem

UJEP Kampus

13. 11. 2020

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Obecní sál Ryjice

18. 11. 2020

Paliativní konference Masarykovy nemocnice

Vzdělávací institut KZ

19. 11. 2020

14. Mostecký pediatrický den

Hotel Benedikt, Most

23. 11. 2020

Point-Of-Care ultrasonografie, "POCUS"

Vzdělávací institut KZ

27. 11. 2020

Krajský traumatologický seminář

Vzdělávací institut KZ

4. 12. 2020

12. Mostecké oftalmologické setkání tradiční
– MOSt 2020

Hotel Cascade, Most

8. 12. 2020

Hrudní chirurgie v Ústí nad Labem v roce 2020

Vzdělávací institut KZ

9. 12. 2020

Krajský perinatologický seminář

Vzdělávací institut KZ


Vedení společnosti Krajská zdravotní půjde příkladem a oznamuje, že jeho členové se až do odvolání nebudou účastnit veřejně organizovaných akcí, aby ochránili zdraví své i ostatních.

Uvedená opatření platí až do odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


11.9.2020

Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ finančně podpořil dětská oddělení Krajské zdravotní

Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., putuje v letošním roce finanční výtěžek v hodnotě 360 tisíc Kč z charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“. Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek 10. září 2020 v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Organizátorkou akce byla Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Šeky pro dětská zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a. s., převzal generální ředitel Ing. Petr Fiala.  „Charitativní projekt ,Krása pomáhá dětem´ je největší dobročinnou akcí, která přináší dary dětským oddělením největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. Děkuji organizátorce Ing. Lence Kocmanové Taussigové, které se díky této akci podařilo ve prospěch nemocných dětí získat za patnáct let více než 5 milionů Kč,“ řekl Ing. Petr Fiala.

Tradičním příjemcem daru je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která letos získala částku 100 tisíc Kč. Za získané finanční prostředky vedení dětské úrazové chirurgie pořídí bipolární preparační jemné nůžky, aplikátor klipů a stojan na misky s ohřevem. Dalším obdarovaným zdravotnickým pracovištěm je dětské a dorostové oddělení Nemocnice Děčín., o. z., na které putuje částka v hodnotě 50 tisíc Kč od pravidelného dárce Nadace ČEZ na pořízení vah pro kojence, přebalovací pulty a kojenecké postýlky. Třetím zdravotnickým pracovištěm, mezi které byl rozdělen letošní výtěžek, je Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Teplice, o. z. Ze získaných 210 tisíc Kč zdravotníci pořídí přístroj pro fototerapii, pulzní oxymetr a váhu s výškoměrem. V průběhu předchozích ročníků putovaly finanční dary na všechna dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., v nemocnici v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Na začátku galavečera převzal od ředitele OC Olympia Tomáše Stárka šek na 80 620 Kč - výtěžek akce „Kabelky pomáhají“ - předseda Správní rady Nadačního fondu KZ, a. s., Jiří Vondra.

Letošní ročník akce „Krása pomáhá dětem“ pomohl čtyřiceti tisíci korun i čtyřletému Tadeáškovi narozenému v únoru roku 2016 na novorozeneckém oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Po tři čtvrtě roce jeho života mu lékaři diagnostikovali genetickou vadu, kterou trpí pouze 20 dětí na celém světě.  Získané finanční prostředky rodina chlapce využije na lázeňský pobyt v Klimkovicích.

Galavečerem provázela Iva Kubelková, 1. vícemiss roku 1996. Mezi ukázkami jednotlivých módních kolekcí návštěvníci zhlédli doprovodný kulturní program.

Zdroj: info@kzcr.eu

Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ finančně podpořil dětská oddělení Krajské zdravotní. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ finančně podpořil dětská oddělení Krajské zdravotní. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


10.9.2020

Krajská zdravotní podpoří charitativní běh proti mozkové mrtvici v Ústí nad Labem

Krajská zdravotní, a. s., podpoří charitativní běh proti mozkové mrtvici v Ústí nad Labem zvaný „Čas je mozek“. Sportovní akci pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Nadační fond Čas je mozek za podpory Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Cílem je upozornit na zákeřnost této nemoci, letošní výtěžek z běhu bude věnován na pomoc pacientce, která cévní mozkovou příhodu prodělala v sedmém měsíci těhotenství.

Start běhu je 15. září 2020 v 16:00 hodin,
u Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Pod Parkem 2788/2, Ústí nad Labem – Severní Terasa

Registrace účastníků běhu proběhne od 15:00 do 15:45 hodin. Trať dlouhá zhruba 3 kilometry povede Centrálním parkem na Severní Terase, má minimální převýšení a každý účastník ji může zdolat během i chůzí.

Startovné je 100 Kč na osobu. Návštěvníci akce si budou moci zakoupit tričko vyrobené speciálně pro charitativní běh, láhev na pití nebo nákrčník. Registrace a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního běhu a v hotovosti.

Těšíme se na setkání s vámi.

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na http://www.kzcr.eu  

 Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


9.9.2020

Zdravotníci z ústecké Masarykovy nemocnice převzali ocenění za výsledky v oblasti vědy a výzkumu

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala v úterý 8. září 2020 Výroční vědeckou konferenci (VVK) spojenou s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2019 nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z řad lékařů a zdravotních sester. Akce se uskutečnila již podesáté, tentokrát v Červené aule Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Záštitu nad letošní vědeckou konferencí převzali Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, a Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s. (KZ). Zúčastnili se jí představitelé Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) – rektor doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., kvestor Ing. Leoš Nergl, děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. - a RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní je základním pilířem zdravotnictví v Ústeckém kraji. Je proto potěšitelné, že se zvyšuje počet lékařů a sester, zapojujících se do vědecké a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici. Nejde pochopitelně jen o kvantitu, ale i o kvalitu, která je měřitelná a v některých případech přesahující výsledky ze státních fakultních nemocnic. Za vedení Ústeckého kraje děkuji, že posouvají hranice kvality zdravotní péče na stále vyšší úroveň,“ uvedl PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

„Krajská zdravotní a její největší ústecká nemocnice díky skvělé práci odborníků, kteří mají vynikající výsledky na poli vědy, výzkumu a mnohokrát vyzkoušeli jako první v České republice, ale i v mezinárodním měřítku, nové léčebné postupy, dosáhla bezesporu vysokého renomé. Velmi oceňuji, že zkušení lékaři vedou své mladé kolegy a kolegyně a motivují je k jejich zapojení do oblasti vědy a výzkumu ve zdravotnictví. Všem oceněným za jejich práci děkuji a přeji ještě mnoho úspěchů,“ řekl při hodnocení VVK předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák.

„Výsledky v oblasti vědy a výzkumu pomohou tvůrcům v jejich další praktické odborné činnosti, jejich profesním růstu. V neposlední řadě ale pomohou také přilákat do celé Krajské zdravotní další nové zdravotníky, kteří tak zjistí, že vzdělávání, vědecká a výzkumná činnost na vysoké úrovni probíhá i mimo fakultní nemocnice. Dobrá reprezentace zásadně pozitivně mění pohled nejen na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, ale také na celou Krajskou zdravotní,“ je přesvědčen Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Věda a výzkum mají v Masarykově nemocnici pevné místo a trvalou podporu Ústeckého kraje a představenstva Krajské zdravotní. Děkuji vedení Ústeckého kraje v čele s panem hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, představenstvu v čele s předsedou Ing. Jiřím Novákem. Prof. MUDr. Martinu Samešovi, CSc., předsedovi Vědecké rady KZ, děkuji za mnohaletou prezentaci výsledků v oblasti vědy a výzkumu,“ řekl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Hodnocení vědecké, výzkumné a publikační činnosti v ústecké Masarykově nemocnici prezentovali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., předseda Vědecké rady Krajské zdravotní, a. s., a Elen Černá, moderátorka slavnostního podvečera. Celkem bylo vyhlášeno 32 cen spojených s finanční odměnou, a to v pěti kategoriích.

První oceněnou byla kategorie „Vědecké a odborné aktivity oddělení“. Na první pozici se umístila Neurochirurgická klinika, dále Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Neurologické oddělení. Ceny vítězům předali Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který se podílel na předávání cen ve všech následujících kategoriích.

V kategorii „Republiková prvenství“ diplomy získal kolektiv Kliniky úrazové chirurgie přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. a MUDr. Lubomír Kopp, Ph.D., dále Plicní oddělení za proceduru provedenou MUDr. Ondřej Fibigrem společně s MUDr. Ing. Janem Benešem z Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny (KAPIM) a Oddělením klinické imunologie a alergologie vedeným MUDr. Daliborem Jílkem, CSc., a také kolektiv Komplexního cerebrovaskulárního vedený MUDr. Ing. David Černíkem, Ph.D., MBA, z Neurologického oddělení, společně s Radiologickou klinikou vedenou MUDr. Filipem Cihlářem, Ph.D. Oceněna v kategorii byla i Kardiologická klinika vedená jejím přednostou prof. MUDr. Pavlem Červinkou, Ph.D., FESC, FSCAI, dále doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, z Neurochirurgické kliniky, a jeho kolega ze stejné kliniky MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. Cenu předali PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Další oceněnou kategorií byla „Příkladná reprezentace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“. Cenu z rukou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., získali: MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., dnes přednosta Ortopedické kliniky, kolektiv Kliniky úrazové chirurgie reprezentovaný MUDr. Lubomírem Koppem, Ph.D. a MUDr. Petrem Obrubou, Ph.D., dále prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky a z téže kliniky i doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA.

Ve čtvrté vyhlášené kategorii „Publikace, články, mezinárodní přednášková činnost“ ocenění obdržel kolektiv oddělení hrudní chirurgie MUDr. Ivan Staněk, MBA, MUDr. Vilém Malý, MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D., za vysoce hodnotnou publikační činnost – 4 články, dále MUDr. Karel Sláma, Ph.D. za spoluautorství a autorství 2 kapitol v monografiích, MUDr. Jakub Svěcený a rovněž MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D. Cenu předal MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Pátá kategorie, ve které se udílely ceny při příležitosti VVK Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, nesla název „Sesterské prezentace“. Ocenění získaly: Bc. Kateřina Bělinová a Bc. Petra Janoušová z Oddělení emergency, Lenka Mikšová z KAPIM, Mgr. Bc. Et Bc. Michaela Rothová z Oddělení dětské chirurgie, Bc. Eva Horálková z Chirurgického oddělení a Ivana Vernerová a Lucie Lippertová z Neurochirurgické kliniky. Cenu předali prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Součástí doprovodného programu konference bylo vystoupení houslového virtuóza Pavla Šporcla.                          

Zdroj: info@kzcr.eu

Ocenění zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ocenění zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


4.9.2020

Nový pavilon operačních sálů teplické nemocnice Krajské zdravotní je v plném provozu

Po vstupu do prvního nadzemního podlaží je slyšet mírný hukot technického zařízení rozvádějící energie do celé budovy. O patro výše jsou čtyři operační sály. Ve třech právě operují dva týmy chirurgů a jeden tým gynekologů. V nejvyšším podlaží zdravotní sestry jednotky intenzivní péče (JIP) pečují o odoperované pacienty. Pacienty, kterým selhávaly životní funkce, mají v péči lékaři a sestřičky z přilehlého anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Čilý ruch panuje v celé budově. Nově vybudovaný pavilon operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., je od posledního srpnového týdne v plném provozu.

„Jde o největší dokončenou investiční akci v historii Krajské zdravotní. Výstavba nové budovy v teplické nemocnici přišla s investiční dotační podporou Ústeckého kraje celkem na 392,5 milionů Kč a trvala tři roky. V první fázi došlo k vybudování čtyř operačních sálů s technickým zázemím, na kterou rozhodnutím představenstva navázala druhá část investice, nadstavba pro jednotku intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. V Teplicích dále chystáme například rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení včetně operačního sálku nebo rekonstrukci stravovacího provozu,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Představenstvo největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji plní slib, který si na počátku svého působení předsevzalo a postupně investuje do všech svých nemocnic. „V následujících týdnech v ústecké Masarykově nemocnici zahájíme výstavbu nového pavilonu s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovým oddělením pro kardiochirurgii. V děčínské nemocnici vybudujeme nový pavilon Emergency s operačními sály, centrální sterilizací a jednotkou intenzivní péče. Výstavba nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů, včetně JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D je připravena v chomutovské nemocnici,“ doplnil k nejbližším a nejvýznamnějším investičním akcím Ing. Jiří Novák.

Historicky první operaci v novém pavilonu operačních sálů teplické nemocnice provedli 13. srpna 2020 ortopedi. „Následovali je se svými zákroky urologové s gynekology. Jako poslední se do nových operačních sálů přestěhovaly operační týmy chirurgického oddělení. Došlo tak k postupnému přesunu velkých zákroků chirurgických oborů teplické nemocnice do nových prostor.  Do 3. září proběhlo v nových operačních sálech 90 výkonů,“ řekl k operativě MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., který je zároveň ředitelem zdravotní péče teplické nemocnice.

„Jednotka intenzivní péče čítá šest oddělených boxů a celkem 10 lůžek. V každé směně o odoperované pacienty pečují čtyři zdravotní sestry a jeden sanitář. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení sousedícím s jednotkou intenzivní péče je sedm jednolůžkových boxů. Zde o tyto pacienty v každé směně pečují čtyři zdravotní sestry a další personál,“ dodal k medicínskému provozu MUDr. Tomáš Hrubý.

„Poděkování patří současnému vedení Ústeckého kraje za dlouhodobou finanční investiční podporu, které se Krajské zdravotní dostává. Bez ní by rozvoj nemocnic, cílený představenstvem společnosti v čele s Ing. Jiřím Novákem, nebyl možný v takovém tempu, jak se to v posledních letech děje,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

V souvislosti s vybudováním nových operačních sálů teplické nemocnice, Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů kompletně modernizovala trafostanici zajišťující rozvod elektrické energie na všechna zdravotnická pracoviště. „Primárně došlo k modernizaci technologické části jakou je nová vysokonapěťová rozvodna, transformátory, nová rozvodna nízkého napětí a nový záložní zdroj – dieselagregát. Museli jsme provést rovněž nezbytné stavební úpravy a sanaci celého objektu,“ doplnil Ing. Petr Fiala.

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU NEMOCNICE TEPLICE, o. z.:

1. ČÁST - Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování
4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené.

 • Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019

  Investice byla podpořena Ústeckým krajem

2. ČÁST - Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z.

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů.

 • Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019

NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH Kč (přehled):

stavba celkem 

   325,3

zdravotnická technika

   60,8

výpočetní technika

   1,1

další vybavení    

   5,3

CELKEM

   392,5

Investice byla podpořena Ústeckým krajem

KOMPLETNÍ MODERNIZACE TRAFOSTANICE

V souvislosti s rozvojem teplické nemocnice vznikly nové potřeby k jichž krytí bylo nezbytné provést kompletní modernizaci trafostanice. Předmětem investice byla primárně modernizace technologické části trafostanice (nová rozvodna vysokého napětí, transformátory, nová nízkonapěťová rozvodna a nový záložní zdroj – dieselagregát) v této souvislosti dále došlo nutné stavební rekonstrukci a sanaci objektu.

 • Celkové náklady investice:           35 mil. Kč vč. DPH

 • Zhotovitel:                                 ECOREM, a. s.

 • V současné době je dokončena modernizace a v souvislosti se změnou napěťové hladiny prováděné společností ČEZ Distribuce (unifikace) ještě dojde k přepojení z 35 kV na 22 kV.

Zdroj: info@kzcr.eu

Pult jednotky intenzivní péče. Na snímku zdravotní sestra Bc. Tereza Grodlová (vlevo) s ošetřovatelkou Zuzanou Michálkovou. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Pult jednotky intenzivní péče. Na snímku zdravotní sestra Bc. Tereza Grodlová (vlevo) s ošetřovatelkou Zuzanou Michálkovou. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


3.9.2020

Krajská zdravotní vydala zákaz návštěv na oddělení následné péče v Ryjicích

Krajská zdravotní, a. s., s okamžitou platností omezuje návštěvy na všech pracovištích Oddělení následné péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v Ryjicích. Důvodem k zákazu návštěv je nepříznivá epidemiologická situace v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice a nařízení karanténních opatření.

Uvedená opatření platí od dnešního dne na 14 dní, tedy do 16. září 2020. Další opatření mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.


Zdroj: info@kzcr.eu


3.9.2020

Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., vyplatí studentům zdravotnických oborů v akademickém/školním roce 2020 – 2021 více než 8 milionů Kč

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s. (NF KZ), projednalo představenstvo společnosti dne 28. 8. 2020. Členové představenstva souhlasili s podporou Stipendijního programu NF KZ pro akademický/školní rok 2020 – 2021 dle předložených propozic rozšiřující tento stipendijní program o nově podporované studijní programy (obory) a intenzivnější motivaci studentů.

„Úspěšný projekt již řadu let podporuje formou finančního příspěvku určeného na úhradu nákladů spojených se studiem studenty lékařských fakult, ale také studenty vybraných nelékařských oborů, kteří v budoucnu uzavřou dle smluvních stipendijních podmínek pracovní poměr s Krajskou zdravotní. V minulých letech mohli studenti získat měsíčně až 7 tisíc Kč, pro letošní rok schválilo představenstvo maximální výši stipendia 10 tisíc Kč,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák.

„Účelem stipendijního programu je podpora budoucích zdravotníků při jejich studiu, a současně motivace k tomu, aby po dokončení studia pracovali v oboru, který vystudovali,“ vysvětlil Jiří Vondra, předseda Správní rady NF KZ.

Stipendium ze Stipendijního programu NF KZ budou moci získat:

studenti 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oborech lékař, zubní lékař, farmaceut

-          maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (v minulém období 7 000 Kč měsíčně)

studenti 2. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia nebo vyššího odborného prezenčního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, radiologický asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut

-          maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (v minulém období 5 000 Kč měsíčně, radiologický asistent 7 000 Kč měsíčně)

studenti 4. a vyššího ročníku VŠ prezenčního studia nebo studenti 1. a vyššího magisterského navazujícího prezenčního studia v oborech psycholog a logoped (s předpokladem následného získání specializované způsobilosti ve zdravotnictví)

-          maximální výše stipendia činí 10 000 Kč měsíčně (jedná se o nově zařazené obory)

studenti 3. a vyššího ročníku středoškolského prezenčního studia v oboru praktická sestra

-          maximální výše stipendia činí 5 000 Kč měsíčně (v minulém období 2 000 Kč měsíčně pro studenty 3. ročníku, 4 000 Kč měsíčně pro studenty 4. ročníku)

studenti 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař, kteří deklarují zájem působit v konkrétních odštěpných závodech Krajské zdravotní, a.s., v definovaných oborech s dlouhodobým nedostatkem lékařů

-          stipendium ve výši 50 % roční částky stipendia za 4. ročník (tzn. 50 000 Kč) + 75 % roční částky stipendia za 5. ročník (tzn. 75 000 Kč) + stipendium ve výši 10 000 Kč / měsíc v akademickém roce 2020/2021, tedy celkem 225 000 Kč (v minulém období celkem 157 500 Kč).

Přehled oddělení a klinik, u kterých je možnost uplatnění zvláštní nabídky pro studenty 6. ročníku lékařských fakult (stipendium ve výši až 225 000 Kč) pro akademický rok 2020 - 2021, pokud se příjemce stipendia zaváže na jednom z níže uvedených pracovištích Krajské zdravotní, a. s., po úspěšném dokončení studia pracovat:

Krajská zdravotní, a. s. Nemocnice Děčín, o. z.:

neurologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, otorinolaryngologické oddělení, rehabilitační oddělení, radiodiagnostické oddělení, interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a dorostové oddělení

Krajská zdravotní, a. s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.:

plicní oddělení, onkologické oddělení, klinika urologie a robotické chirurgie, patologické oddělení, neurologické oddělení, kardiologická klinika, nefrologicko-dialyzační oddělení, psychiatrické oddělení, klinika úrazové chirurgie, klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, chirurgické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. Nemocnice Teplice, o. z.:

radiodiagnostické oddělení, ortopedické oddělení, chirurgické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, neurologické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. Nemocnice Most, o. z.:

chirurgické oddělení, neurologické oddělení, psychiatrické oddělení, dětské a dorostové oddělení, plicní oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení, radiodiagnostické oddělení, interní oddělení, otorinolaryngologické oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení

Krajská zdravotní, a. s. Nemocnice Chomutov, o. z.:

onkologické oddělení, interní oddělení, ortopedické oddělení, hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení nukleární medicíny, dětské a dorostové oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení, radiodiagnostické oddělení, neurologické oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení

Konečný termín pro podávání žádostí je stanoven do 2. 11. 2020.

Přehled o počtu studentů zařazených do stipendijního programu NF KZ od roku 2014

akademický rok:        nově zařazeno          pokračující      celkem
2014/2015                  12                               20                       32
2015/2016                  48                               13                       61
2016/2017                  63                               27                       90
2017/2018                  29                               53                       82
2018/2019                  42                               30                       72
2019/2020                  72                               32                      104

V letošním roce očekává Krajská zdravotní, a. s., celkem 51 nových nástupů do pracovního poměru ze stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., a to 23 lékařů, 6 všeobecných sester, 13 praktických sester, 2 porodní asistentky, 2 radiologické asistenty, a 5 fyzioterapeutů.

Zdroj: info@kzcr.cz


2.9.2020

Krajská zdravotní interními granty letos podpoří třináct projektů

Třináct z celkem dvaceti přihlášených projektů uspělo v grantové soutěži v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. (KZ), pro rok 2020. Sedmé kolo grantové soutěže v rámci Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s., na léta 2020 až 2023, vyhlásil generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala dne 4. 5. 2020. Zhodnocení návrhů projektů provedla Interní grantová komise KZ ve spolupráci s pracovišti odpovědnými za hodnocení formálních náležitostí projektů a ekonomické hodnocení žádostí. Informaci o výsledku 7. kola interní grantové soutěže Krajské zdravotní, a. s., projednalo představenstvo společnosti dne 28. srpna 2020.

„Financování sedmého kola interní grantové soutěže je dle schváleného finančního plánu zajištěno z vlastních zdrojů společnosti. Alokace této výzvy byla 5 milionů Kč, maximální výše rozpočtu jednoho projektu je 500 000 Kč včetně DPH. Investice do vědy a vzdělávání jsou tou nejlepší investicí pro rozvoj. I proto investujeme do grantové podpory stále více finančních prostředků a do budoucna bychom je chtěli dále navyšovat“, uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ. Od roku 2016 poskytla Krajská zdravotní, a. s., interní grantovou podporu v celkové výši 23 milionů Kč. 

„Předpokladem pro zařazení do soutěže bylo předložení grantového projektu v souladu s pravidly Interní grantové podpory vědecké, výzkumné a inovační činnosti zaměstnanců Krajské zdravotní, a. s. Zahájení řešení vybraných projektů bylo 1. 8. 2020, ukončení projektů je nutné nejpozději do 31. 7. 2023. Předkládat bylo možno žádosti na nové i pokračovací projekty,“ vysvětlil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala.

Účelem interní grantové podpory KZ, zavedené v roce 2016, je stimulace vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit zaměstnanců KZ. Podporovány jsou zejména projekty vědecké, výzkumné a inovační povahy prostřednictvím grantových soutěží.

Vědecko-výzkumné práce doporučené k podpoře jsou zaměřeny na vybraná badatelsky a společensky závažná témata z chirurgie, neurochirurgie, neurologie, ortopedie, klinické hematologie a dalších oborů. Stěžejní aktivity se týkají mimo jiné rozšířené laboratorní diagnostiky u pacientů s antifosfolipidovým syndromem, 3D tisku ve spondylochirurgii, robotické pravostranné hemikolektomii s CME, hodnocení množství makulárního pigmentu s použitím dvou vlnových délek auto-fluorescenčního zobrazení fundu, hodnocení reinervačních změn po rekonstrukčních výkonech na periferních nervech, hodnocení pohybu kraniocervikálního přechodu a dalších.

Předsedou grantové komise je přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., který je zároveň předsedou Vědecké rady KZ.

Dalšími členy grantové komise jsou doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan FZS UJEP, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., proděkan pro rozvoj a kvalitu, odborný asistent FZS UJEP a Ing. Martin Zeman, digitální zmocněnec Ministerstva zdravotnictví ČR a tajemník vědecké rady KZ. „Řešení projektů končí závěrečnou zprávou, kde příjemce předloží hlavní dosažené výsledky projektů včetně místa vydání nebo publikování. Závěrečná zpráva je hodnocena podle kvality do tří kategorií - A, B, C. Pokud řešitel nedosáhl výsledku s publikací v časopise (kategorie C), není mu po dobu následujících 3 let udělena grantová podpora KZ. Celkově však grantová komise konstatuje vysokou úroveň výstupů dokončených projektů. Dokončené projekty přinesly nejenom hodnotné vědecko-výzkumné poznatky, ale byly okamžitým přínosem i pro medicínskou praxi Krajské zdravotní a vytvořily předpoklady pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a vědci a pro řešení dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů. Řada projektů je zároveň součástí doktorandské přípravy lékařů Krajské zdravotní nebo přípravou pro jejich habilitační řízení,“ uvedl prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.            

Zdroj: info@kzcr.eu


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte