1.4.2020

Krajská zdravotní zahájila v děčínské nemocnici provoz pracoviště magnetické rezonance

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Děčín, o. z. V novém pavilonu u budovy „I“ vybudovala pracoviště magnetické rezonance a ve středu 1. dubna 2020 zahájila jeho provoz. Na stejném místě je již pacientům k dispozici nový interní příjem a připraveny jsou zde i nové prostory pro gastroenterologické pracoviště. Magnetická rezonance v areálu děčínské nemocnice zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně se rozeběhl zkušební provoz magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z., letos v únoru.

„Jsem přesvědčen, že vybudování zcela nového vysoce specializovaného zdravotnického pracoviště, jakým magnetická rezonance bezesporu je, si pacienti z Děčínska zaslouží. Tím se nám podařilo završit projekt, který lze jednoduše popsat jako „Magnetická rezonance do každé nemocnice KZ“. Velmi mě těší, že se zároveň podařilo v novém pavilonu připravit nový interní příjem i prostory pro gastroenterologii. Před námi nyní stojí největší investiční akce v historii nemocnice v Děčíně. V několika etapách ji dostavět, aby odpovídala všem moderním standardům,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Děčínská nemocnice se po dokončení další z řady investičních akcí, kterými Krajská zdravotní postupně revitalizuje a modernizuje každou z pěti svých nemocnic, postavila po bok ostatním a může pacientům nabízet službu, za kterou prozatím museli jezdit do sousedních okresů. Podařilo se to i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Děkuji všem, kdo se na přípravě, koordinaci a realizaci této důležité investice podíleli,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Děkuji jménem svým i jménem všech mých kolegů za podporu vedení společnosti myšlence využít plánovanou dostavbu prostor pro magnetickou rezonanci i pro další dvě pracoviště. Dostat se do cíle nebylo jednoduché. O to více jsem rád, že jsme našim zdravotníkům a především pacientům mohli předat do užívání dílo, na které jsme bez nadsázky hrdí,“ uvedl MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z.


Zřízení pracovišť magnetické rezonance, interního příjmu a oddělení gastroenterologie v Nemocnici Děčín, o. z.

V roce 2020 Krajská zdravotní, a. s., úspěšně dokončila dlouhodobý projekt, jehož záměrem bylo vybudování pracovišť magnetické rezonance v každé z pěti nemocnic, které v Ústeckém kraji společnost spravuje.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T) a Nemocnici Most, o. z. Pracoviště MR v Nemocnici Děčín, o. z., je šestým v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a pracoviště gastroenterologie v děčínské nemocnici dosáhly téměř 107 milionů korun. Z toho stavební část více než 71,5 milionu Kč včetně DPH, za dodání a instalaci magnetické rezonance téměř 30 milionů Kč včetně DPH a dalších přístrojů, technologií a příslušenství 3,65 milionů Kč včetně DPH. Další vybavení nových pracovišť přišlo na 1,4 milionu Kč včetně DPH.

 

Přílohou tiskové zprávy je prezentace dokončených, probíhajících a připravovaných investičních akcí v Nemocnici Děčín, o. z.

                                          

Investice byla podpořena Ústeckým krajem


Upozornění: Níže přiložené snímky byly pořízeny před zavedením povinnosti nosit ochranné prostředky.

Nové pracoviště magnetické rezonance

25.3.2020

Krajská zdravotní získala pro mosteckou nemocnici 12 tisíc ústenek od společností skupiny United Energy

Celkem 39 tisíc roušek přivezli ve středu 25. března 2020 Ing. Milan Boháček, generální ředitel United Energy, a. s., a Ing. Petr Horák, ředitel společnosti Severočeská teplárenská, a. s., Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z., a také městu Most a Litvínov k rozdělení organizacím, které v obou městech poskytují základní kritické služby. Mostecká nemocnice z tohoto počtu dostala 12 tisíc ústenek.

„Vážíme si každé takové pomoci, která pro zaměstnance Krajské zdravotní do našich nemocnic přichází ve dnech, kdy je ochranných pomůcek pro zdravotníky v České republice stále ještě nedostatek. Děkujeme firmě EPH za dar 12 tisíc ústenek, který se dostal jejím prostřednictvím do České republiky,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Dvanáct tisíc ústenek přijali za mosteckou nemocnici ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z., MUDr. Petr Najman spolu s hlavní sestrou Mgr. Šárkou Gregušovou. Oba ocenili pomoc nadace a poděkovali za poskytnutí jednorázových roušek, které podle nich spotřebují denně velké množství. Ústenky totiž používají jako opatření proti šíření koronaviru. „Ústenky využijeme jako jednorázové pomůcky pro pacienty a personál,“ uvedl MUDr. Petr Najman.

Potřebný zdravotnický materiál byl do České republiky transportován z Číny. Obsahem dodávky byl i jeden milion roušek, které zakoupily i J&T a EPH. Šlo o první část z dodávek, na které obě skupiny vyčlenily přes 215 milionů korun. Dodávka byla rozdělena rovným dílem mezi Česko a Slovensko. Další část pomoci by měla dorazit v nejbližších dnech.

Pro Českou republiku určených 500 tisíc roušek již bylo distribuováno především do regionů, ve kterých poskytují společnosti skupiny EPH dodávky tepla.  Jedním z nich je i Mostecko.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 

 


25.3.2020

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem

Generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Petr Fiala svolal na středu 25. března 2020 další jednání pandemického štábu, na kterém se sešli ředitelé zdravotní péče odštěpných závodů KZ – nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Dana Vaculíková, hygienička KZ, Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceut KZ. Jednání v budově ředitelství KZ v Ústí nad Labem se zúčastnila ředitelka protiepidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje MUDr. Olga Štorkánová.

„V Ústeckém kraji je dosud 51 případů prokázaných onemocnění COVID-19, přičemž jediným okresem, kde ještě žádný nakažený není, je okres Louny. Všichni čtyři dosud uzdravení lidé jsou z Děčínska. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní jsme na odběrových místech v pěti jejích nemocnicích uskutečnili odběry vzorků na testy dosud celkem 1614 indikovaných lidí,“ přiblížila středeční dopolední stav MUDr. Olga Štorkánová.

KZ začala se zvyšujícím počtem pacientů s onemocněním Covid – 19 ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově od poloviny března postupně omezovat plánovanou odkladnou operativu a ordinační hodiny odborných ambulancí a poraden. Jako největší poskytovatel lůžkové zdravotní péče v České republice reagovala na situaci hned po potvrzení nemoci COVID-19 u prvních nemocných v neděli 1. března. Následující den 2. března ve své ústecké nemocnici vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení pro izolaci pacientů s podezřením na nákazu koronavirem a pacienty pozitivní, s probíhajícím onemocněním, jejichž stav vyžaduje pobyt v nemocnici.

Postupně od čtvrtka 19. března zavedla v každé ze svých nemocnic třídění do nich přicházejících pacientů a místa pro odběr vzorků od osob s indikovaným podezřením z nákazy na laboratorní testy.

„Sluší se velmi poděkovat všem ředitelům zdravotní péče jednotlivých nemocnic a zdravotnickým týmům za nasazení a rychlou reakci na vzniklou epidemiologickou situaci,“ zdůraznil generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který v uplynulých dnech spolu s náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim navštívil jednotlivé nemocnice, aby se společně na místě seznámili, jak přijatá opatření fungují v praxi. „Prohlídka odběrových a triážových míst ve všech nemocnicích potvrdila, že zdravotníci své úkoly zvládají dobře a lidé, kteří na ně přicházejí, spolupracují,“ konstatoval Ing. Petr Fiala.

Pandemický plán společnosti počítá v případě potřeby s postupným navyšováním akutních lůžek pro pacienty s tímto onemocněním v každé z pěti jejích nemocnic.

„Pokud jde o personální zajišťování opatření ke zvládnutí boje s koronavirem, díky uvolnění kapacity plánované péče a výkonů můžeme postupně posilovat v minulých dnech zřízená triážová místa pro třídění pacientů přicházejících do našich nemocnic, odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, emergency a infekční oddělení. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim zdravotníkům za úsilí a péči, se kterou v těchto náročných dnech odvádí svou práci,“ dodal MUDr. Aleš Chodacki.

Zdroj: info@kzcr.eu

Pandemický štáb Krajské zdravotní s řediteli zdravotní péče nemocnic se zabýval opatřeními v boji s nákazou koronavirem. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

23.3.2020

Krajská zdravotní třídí příchozí pacienty ve všech nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., třídí příchozí pacienty ve všech svých nemocnicích. Zavedení triážových míst souvisí s epidemiologickými opatřeními kvůli šíření viru v České republice způsobujícím onemocnění COVID – 19.  

„Žádáme všechny pacienty, aby návštěvu lékaře omezili na nezbytné minimum. Nejlépe volit nejprve telefonické spojení. Děláme pro vás maximum. Děkujeme za pochopení,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

 

Triážová místa v jednotlivých nemocnicích:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., prostor za budovou „J“ (ředitelství), U Nemocnice 1, 405 99 Děčín II

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., plocha před budovou „B“, Sociální péče 3316/12A
  400 11 Ústí nad Labem

 • Nemocnice Teplice, o. z., prostor před vstupem na urgentní příjem - budova „F“, vestibul polikliniky za komerční zónou - budova „A“ (6:30 – 15:30 hodin), Duchcovská 53, 415 29 Teplice

 • Nemocnice Most, o. z., vstup na centrální příjem v pavilonu „C“, vestibul polikliniky v pavilonu „A“ (7.00 – 15.00 hodin), J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

 • Nemocnice Chomutov, o. z., vchod pro veřejnost možný z Edisonovy a Beethovenovy ulice,
  budova „G“, Kochova 1185, 430 12  Chomutov

   

Zdroj: info@kzcr.eu

 


20.3.2020

Krajská zdravotní otevře v Nemocnici Teplice v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 dvě místa pro třídění pacientů přicházejících na jednotlivá zdravotnická pracoviště

Od pondělí 23. března 2020 od 7:00 hodin zavede Krajská zdravotní, a. s., triáž všech pacientů přicházejících do Nemocnice Teplice, o. z., a budovy polikliniky.

K dispozici budou dvě třídící místa. Jedno třídící místo bude umístěno před vstupem na urgentní příjem u pavilonu F, druhé třídící místo ve vestibulu polikliniky za komerční zónou.

Zdravotníci budou třídit pacienty přicházející na jednotlivá zdravotnická pracoviště, vstup na všechna zdravotnická pracoviště nemocnice tak bude možný pouze po průchodu jedním z těchto třídících míst. Pacient po průchodu třídícím místem získá kartu potvrzující negativní screening SARS– CoV-2 a následně bude ošetřen v příslušné odborné ambulanci.

Pacienti, kteří budou vyhodnoceni triáží jako potencionálně infekční, budou následně ošetřeni se svými obtížemi dle doporučeného postupu.

Třídící místa budou otevřena denně od 7:00 hodin do 15:30 hodin, následně bude triáž pacientů zajištěna pracovištěm urgentního příjmu v pavilonu F.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


20.3.2020

Úprava provozní doby polikliniky a Nemocniční lékárny Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., s platností od pátku 20. března 2020 upravuje vzhledem k minimálnímu provozu při současné epidemiologické situaci provozní dobu polikliniky ve všední dny tak, že budova se uzavře v 15 hodin. Otevírací doba Nemocniční lékárny bude ve všední 7.00 – 15.00 hodin.


19.3.2020

Krajská zdravotní otevírá také v chomutovské nemocnici odběrové místo pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19. Zdravotníci budou třídit pacienty přicházející na jednotlivá zdravotnická pracoviště (AKTUALIZACE TISKOVÉ ZPRÁVY Z 18. 3. 2020)

Počínaje pátkem 20. března od 7:00 hodin bude zavedena triáž všech pacientů přicházejících do chomutovské nemocnice. Vchod do areálu nemocnice bude pro veřejnost možný jen z Edisonovy a Beethovenovy ulice. Krajská zdravotní, a. s., v chomutovské nemocnici rovněž otevře od pátku 20. března odběrové místo, v němž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19.
Již od čtvrtka 19. března probíhá triáž pacientů v ústecké Masarykově nemocnici, kdy vstup je umožněn pouze přes stan umístěný před pavilonem „B“, ve kterém zdravotníci třídí pacienty mířící na jednotlivá zdravotnická pracoviště.

Pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19 jsou od čtvrtka 19. března otevřena odběrová místa v děčínské, ústecké, teplické a mostecké nemocnici. „Podle seznamů z Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje pro tento den k testům bylo přihlášených 145 lidí, z nichž většina dorazila,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Testy probíhají každý den od 8:00 do 16:00 hodin.

Odběrová místa:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín II, plocha u pavilonu „J“

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova

Fotografie ke stažení najdete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Otevřené odběrové místo v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

18.3.2020

Krajská zdravotní omezuje v ústecké Masarykově nemocnici vjezd do hlavního areálu v ulici Sociální péče

Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavře pro pacienty a návštěvníky hlavní vjezd do areálu v ulici Sociální péče. Důvodem jsou epidemiologická opatření související s šířením viru v České republice způsobujícím onemocnění Covid – 19.

Dopravní omezení začínají platit 19. března:

od 6:00 hodin se uzavře hlavní vjezd mezi pavilony „L“ (lékárna) a pavilonem „C“ pro všechna vozidla mířící do Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem. Průjezd bude umožněn pouze vozidlům Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, společnosti Krajská zdravotní, a. s., a zásobování. Parkoviště nad pavilonem „L“ (lékárna) zůstává v provozu.

Vstup do areálu ústecké Masarykovy nemocnice bude umožněn pouze přes triážový stan umístěný před pavilonem „B“, ve kterém zdravotníci roztřídí pacienty mířící na jednotlivá zdravotnická pracoviště.

Zdroj: info@kzcr.eu

Triážový stan. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

18.3.2020

Krajská zdravotní otevírá postupně od čtvrtka 19. března odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu COVID-19, zdravotníci budou třídit všechny pacienty přicházející do ústecké Masarykovy nemocnice (AKTUALIZACE TISKOVÉ ZPRÁVY ZE 17. 3. 2020)

Počínaje čtvrtkem 19. března 2020 od 7:00 hodin bude zavedena triáž všech pacientů přicházejících do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V komplexu stanů a buněk před pavilonem „B“ zdravotníci roztřídí všechny pacienty přicházející do nemocnice.

Krajská zdravotní, a. s., otevře ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích a Mostě od čtvrtka 19. března 2020 odběrová místa, v nichž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19. Odběrová místa budou každý den v provozu od 8.00 do 16.00 hodin. Krajská zdravotní, a. s., dnes obdržela informaci od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, že v Nemocnici Chomutov bude odběrové místo instalováno ve čtvrtek 19. března.

 „Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřovat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Odběrová místa:

Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín II, plocha u pavilonu „J“

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“

Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická

Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“

Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova

  

Zdroj: info@kzcr.eu

V teplické nemocnici instalace odběrového místa již také proběhla.

17.3.2020

Krajská zdravotní otevírá od čtvrtka 19. března odběrová místa pro pacienty s indikovaným podezřením na nákazu virem SARS-CoV-2

Krajská zdravotní, a. s., otevírá ve svých nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově od čtvrtka 19. března 2020 odběrová místa, v nichž budou zdravotníci provádět indikovaným pacientům, kteří mohou přijet i autem, odběr pro test na nákazu virem SARS-CoV-2. Odběrová místa budou každý den v provozu od 8.00 do 16.00 hodin.

„Vyšetření budou probíhat od 8.00 do 16.00 hodin. Odhadovaná kapacita je přibližně dvacet pacientů za hodinu. Musíme upozornit, že zdravotníci budou vyšetřovat pouze nemocné odeslané do odběrového místa Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje,“ uvedl náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Odběrová místa: 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín II, plocha u pavilonu „J“

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, parkoviště u pavilonu „O“

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, plocha u pavilonu nových operačních sálů, vjezd z ulice Anglická

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, plocha vedle pavilonu „A“

 • Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12  Chomutov, plocha za pavilonem „D“, vjezd z ulice Beethovenova

V ústecké Masarykově nemocnici navíc bude před pavilonem „B“ triážový stan, ve kterém zdravotníci roztřídí pacienty mířící s akutními potížemi na urgentní příjem Emergency.

Fotografie z přípravy odběrových míst naleznete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Instalace triážového místa v ústecké Masarykově nemocnici. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte