Informace o učebnách

Všechny učebny jsou standardně vybaveny PC a dataprojektory, v učebnách 3 + 4 jsou pak k dispozici i mikrofony a další projekční technika, je možnost do nich přenášet živé video např. z operačních sálů a je možné tyto učebny propojit

K dispozici je PC učebna, kde je k dispozici 10 PC pro výuku či workshopy

V roce 2016 vznikla ve studovně Lékařské knihovny učebna č.6, která je k dispozici i jako zasedací místnost VIKZ.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení pořádá kurzy resuscitace

V roce 2019 pořádá anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. kurzy resuscitace.

Informace pro studenty na praxi v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Ubytování

Studenti lékařských fakult a lékaři, kteří vykonávají v MNUL praxi mohou využít ubytovací kapacity vysokoškolských kolejí UJEP. Koleje jsou dostupné MHD, případně v docházkové vzdálenosti 20 minut od areálu nemocnice.


Prosím, čekejte