3.3.2020

Krajská zdravotní v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice vydala zákaz návštěv na lůžkových stanicích rizikových oddělení v ústecké a mostecké nemocnici

Krajské zdravotní, a. s., omezuje až do odvolání návštěvy na lůžkových stanicích rizikových oddělení v ústecké Masarykově nemocnici a v mostecké nemocnici. Reaguje na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem v souvislosti s výskytem COVID-19 v České republice.

S okamžitou platností, tedy od úterý 3. března 2020, jsou zakázány návštěvy na všech lůžkových stanicích:

Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Kožního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, budova „I“, Sociální péče 3316 /12A, 400 11 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ryjice 1, 403 31 Ústí nad Labem

Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., Jana Žižky 1304, 434 64 Most - Zahražany

Uvedená opatření platí až do jejich odvolání, další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

Zdroj: info@kzcr.eu


2.3.2020

Krajská zdravotní vyčlenila jednu stanici infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice pro pacienty s podezřením na koronavirus

Krajská zdravotní, a. s., přijala opatření na základě vývoje onemocnění COVID-19 a s prvním potvrzeným případem pacienta s koronavirem v České republice. S platností od pondělí 2. března 2020 na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uzavírá stanici č. 3. Tato stanice infekčního oddělení je od uvedeného data určena pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

Na stanici č. 3 Infekčního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je z uvedeného důvodu vyhlášen zákaz návštěv.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


28.2.2020

Krajská zdravotní i v minulém roce dosáhla kladného hospodaření, dále významně investuje a pro rok 2020 zvýší tarifní odměňování svých zaměstnanců

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na svém jednání 28. února 2020 projednalo a schválilo předložení návrhu dodatku č. 1 ke kolektivní smlouvě, který zejména zajišťuje nárůst zaručené tarifní části mzdy pro každého zaměstnance společnosti o 1 500 Kč měsíčně, odborovým organizacím k projednání v rámci probíhajícího kolektivního vyjednávání. Představenstvo společnosti rovněž vyslovilo souhlas s uzavřením dodatku se všemi 11 odborovými organizacemi působícími u KZ. Po jednání představenstva o tom na tiskové konferenci na ředitelství KZ v Ústí nad Labem informoval novináře jeho předseda Ing. Jiří Novák. 

„Na Krajském úřadu Ústeckého kraje proběhla 14. února a 25. února jednání mezi představiteli KZ a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, na kterých zástupci těchto organizací potvrdili své stanovisko, že pro pokračování sociálního smíru a vedeného sociálního dialogu na úrovni sociálních partnerů je nepodkročitelnou podmínkou tarifní navýšení mezd všem zaměstnancům společnosti o 1 500 Kč měsíčně tak, jak bylo dojednáno na národní úrovni,“ přiblížil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ s tím, že těmto jednáním předcházela jednání zástupců zaměstnavatele se zástupci základních a místních odborových organizací v KZ.

Tato jednání byla podle jeho slov zahájena 12. prosince 2019 představením změn v oblasti odměňování pro rok 2020, schválených představenstvem společnosti, se snahou zaměstnavatele dosáhnout konsenzu k nastavení motivačního prvku v systému odměňování zaměstnanců společnosti. Strana odborů vyjádřila 23. prosince 2019 své výhrady a protinávrhy, kterými odmítla předložený návrh zaměstnavatele a v průběhu následujícího jednání 17. ledna 2020 předložila návrh dodatku kolektivní smlouvy, kterým požadovala navýšení mzdových tarifů o 2 000 Kč pro nelékařské pracovníky - zdravotnické i nezdravotnické - a o 4 000 Kč pro lékaře. Tento návrh dodatku kolektivní smlouvy byl předložen představenstvu společnosti, které k němu na svém jednání dne 31. ledna 2020 přijalo nesouhlasné rozhodnutí.

„V návaznosti na uvedený vývoj situace, kdy vedení společnosti čelí odbory předloženému požadavku na navýšení mzdových tarifů o 2 000 Kč respektive 4 000 Kč, představenstvo společnosti souhlasilo s návrhem zmíněného dodatku kolektivní smlouvy, který potvrdí navýšení tarifních mezd a dále umožní v případě jeho uzavření garantovat pro všechny zaměstnance společnosti navýšení tarifní, to znamená zaručené části mzdy o 1 500 Kč měsíčně,“ vysvětlil Ing. Jiří Novák. „Se zástupci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů budeme dále jednat 19. března na půdě Krajské zdravotní,“ sdělil předseda představenstva KZ, který spolu s generálním ředitelem KZ Ing. Petrem Fialou a náměstkem pro řízení zdravotní péče KZ MUDr. Alešem Chodackim informovali o hospodaření, významných investičních akcích a plánech na pořízení důležitých nových modalit zdravotnické techniky pro pracoviště v nemocnicích KZ:

l   Krajská zdravotní, a. s., v roce 2019 dosáhla kladného hospodaření, předběžný hospodářský výsledek je 4 miliony Kč.

l  Proinvestovaná částka (pořízený investiční majetek) za rok 2019 dosáhla výše bezmála 865,3  milionu Kč.

l Podle investičního plánu počítáme v roce 2020 s celkovým objemem investic 1,12 miliardy Kč, přičemž 727 milionů Kč činí různé dotační tituly, zbývající částka je z vlastních zdrojů.

 

l Významné investiční akce – letos dokončené: 

Nové pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Most, o. z.

Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje. Po dokončení projektu v roce 2020 bude pracoviště MR v každé z pěti nemocnic KZ.

Celkové náklady téměř 47 milionů korun. Z toho za projektovou dokumentaci a stavební část 12,3 milionu Kč včetně DPH a za pořízení MR a související technologie 34,4 milionu Kč včetně DPH. 

Podobně v uplynulých měsících probíhaly práce směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Děčín, o. z.


Zřízení oddělení rehabilitace v pavilonu „T“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Celkem 20 lůžek následné rehabilitační péče charakteru odborného léčebného rehabilitačního ústavu

Zázemí terapeutické části, v níž se budou pacientům věnovat ergoterapeuti, logoped a fyzioterapeuti.

Nechybí tělocvična s moderním vybavením včetně robotické rehabilitace.

Celkové investiční náklady více než 46 milionů Kč včetně DPH.  

Modernizace mamodiagnostického screeningového centra Nemocnici Chomutov, o. z.

Pořízen nový mamografický přístroj Planmed Clarity včetně diagnostické mamografické stanice a dalšího příslušenství v pořizovací ceně 4 416 500 Kč včetně DPH (zahrnuto do projektu Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o. z., 85 % bude uhrazeno z dotace IROP).

 

Významné investiční akce – KZ letos představí (stavebně dokončeno): 

Pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení v Nemocnici Teplice, o .z., je stavebně dokončený

Operovat se zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky.

Došlo k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

Dojde k uvolnění parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice přímo v jejím areálu.

Financování je zajištěno s využitím prostředků od Ústeckého kraje.

Celková cena díla: 180 841 639 Kč včetně DPH + 144 460 763 Kč včetně DPH za přístavbu 3. NP

Na zdravotnickou techniku probíhají veřejné zakázky.

 

Významné investiční akce – KZ připravuje:

Nový pavilon centrálních operačních sálů včetně JIP a standardních lůžek v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z.

Výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními.

Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM a oddělení hrudní chirurgie.

V současné době probíhá posouzení obdržené projektové dokumentace.

• Vybraný zpracovatel PD: DOMY spol. s r.o.

Náklady na PD dle VZ: 37 530 328 Kč včetně DPH

• Předpokládaná cena za realizaci: 850 mil. Kč

Nový pavilon emergency vč. COS a JIP v Nemocnici Děčín, o. z.

Hotová projektová dokumentace (zhotovitel: Atelier Penta, s.r.o., cena: 9 965 560 Kč včetně DPH).

Obdrženo stavební povolení včetně nabití právní moci.

l Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Krajské zdravotní, a. s., statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé pro Ústí nad Labem a Chomutov na dobu do 31. 12. 2025.

l Komise pro posuzování nových přístrojových technologií kapacit hrazených ze zdravotního pojištění, tzv. přístrojová komise schválila pro pracoviště KZ tři modality:

- PET/CT skener pro oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.,

- Robotický systém pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

- Ultrazvukový přístroj pro Kardiologickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

Zdroj: info@kzcr.eu


27.2.2020

Avízo – Krajská zdravotní zve na tiskovou konferenci po jednání představenstva společnosti

Krajská zdravotní, a. s., zve na tiskovou konferenci po jednání představenstva společnosti konaného v pátek 28. února 2020. Za společnost Krajská zdravotní se tiskové konference zúčastní předseda představenstva Ing. Jiří Novák a generální ředitel Ing. Petr Fiala.

Tisková konference proběhne 28. února 2020 od 11:00 hodin,

na ředitelství Krajské zdravotní, a. s., budova „R“, zasedací místnost v 1. nadzemním podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

Novináře žádáme o potvrzení účasti do pátku 28. února 2020, 10:00 hodin na email: info@kzcr.eu

Z akce vydáme tiskovou zprávu a zveřejníme fotografie na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu


27.2.2020

Krajská zdravotní odvolává zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích

Krajská zdravotní, a. s., odvolává zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích, vydaný 31. ledna 2020 z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech. Reaguje tak na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která aktuálně informovala o počtech nemocných s akutní respirační infekcí v jednotlivých okresech Ústeckého kraje.

Povoleny byly s platností od pondělí 24. února 2020 návštěvy bez omezení na všech zdravotnických pracovištích:

Nemocnice Děčín, o. z.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Nemocnice Most, o. z.

S platností od pátku 28. února 2020 jsou povoleny návštěvy bez omezení na všech zdravotnických pracovištích: 

Nemocnice Teplice, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.  

Zdroj: info@kzcr.eu 


26.2.2020

Krajská zdravotní modernizovala mamodiagnostické screeningové centrum v chomutovské nemocnici

Krajská zdravotní, a. s., modernizovala mamodiagnostické screeningové centrum v Nemocnici Chomutov, o. z. Nejmodernější specializované zdravotnické pracoviště svého zaměření v Ústeckém kraji nyní získalo nový mamografický přístroj. Centrum, spadající pod radiodiagnostické oddělení chomutovské nemocnice, si v úterý 25. února 2020 prohlédli Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ), Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ a MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Nemocnice Chomutov, o. z. Provázela je MUDr. Dagmar Kollertová, primářka radiodiagnostického oddělení, která je i vedoucím lékařem Mamodiagnostického screeningového centra KZ.

MSC v chomutovské nemocnici je významným pracovištěm nejen KZ. Pro jeho další rozvoj je důležitý fakt, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v závěru loňského roku prodloužilo do 31. 12. 2022 platnost osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu a zařazení do programu pro screening nádorů prsu. Potvrdilo tím důležitost postavení chomutovského mamodiagnostického centra KZ v síti těchto specializovaných zdravotnických pracovišť v rámci celé České republiky.

„V roce 2017 jsme v chomutovské nemocnici toto důležité zdravotnické pracoviště mohli po zásadní modernizaci otevřít v nových rekonstruovaných prostorách. Předpokládali jsme další nárůst počtu vyšetření, proto byl pořízený druhý mamograf. Celkový počet vyšetření na obou přístrojích loni byl již vyšší než 18 tisíc, což je skutečně velké číslo. Objednací systém se výrazně změnil a je jistě důležité, že pacientky se mohou objednat k vyšetření elektronicky. To je velký krok dopředu. Paní primářce a celému kolektivu děkuji za jejich dosavadní práci a blahopřeji k nedávnému prodloužení statutu centra od ministerstva zdravotnictví respektive splnění podmínek pro provádění mamárního screeningu na další tři roky,“ vyzdvihl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Chomutovská nemocnice mohla využít v posledních letech možnost doplnění zdravotnické techniky. Doplnění ještě probíhá, zejména z realizace IROP programu Návazná péče. Z ní se pořídí přístroje za přibližně 100 milionů korun, zhruba polovina pro nový pavilon Emergency, anesteziologicko-resuscitační oddělení a nové operační sály, jehož výstavba se připravuje. Předtím jsme obnovili a doplnili zdravotnickou techniku pro onkologické pracoviště a nukleární medicínu. Pro posledně jmenované oddělení chceme získat modalitu PET/CT, kterou již máme v ústecké nemocnici. A ještě připomenu magnetickou rezonanci, kterou máme v provozu déle než rok,“ přiblížil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Ing. Petr Fiala poté předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a plánovaných investičních akcí v areálu Nemocnice Chomutov, o. z. Prezentace je přílohou této tiskové zprávy. 

„Pro Nemocnici Chomutov bude nejdůležitější výstavba nového pavilonu Emergency. Bude ji tvořit akutní pohotovostní péče, a to jak lékařská služba první pomoci, tak chirurgie a interny, lůžková stanice anesteziologicko-resuscitačního oddělení, následně chirurgická jednotka intenzivní péče, operační sály a technické zázemí pro zaměstnance,“ navázala MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

„Naše mamodiagnostické screeningové centrum za rok 2019 registruje 14 157 preventivních mamografických vyšetření a 4 032 diagnostických mamografických vyšetření, takže celkový počet přesáhl hranici 18 tisíc. Ultrazvukových vyšetření jsme  v loňském roce provedli 2 364,“ informovala MUDr. Dagmar Kollertová, primářka Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z. 

Během 14 let počet vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek. Právě předpoklad dalšího nárůstu počtu vyšetření v následujících letech byl důvodem pro pořízení druhého mamografu do nových prostor MSC v roce 2017. Podle primářky chomutovského radiodiagnostického oddělení MUDr. Dagmar Kollertové je stoupající počet screeningů odrazem osvěty, která je větší než před pouhými několika lety. „Už se začíná zapojovat mladší generace, která se snáz dostává prostřednictvím internetu k informacím, více se o problematiku zajímá. Avon autobusy a další aktivity přinášejí masivní propagaci, což ve výsledku znamená, že počet vyšetření významně narůstá. V Bílině se v roce 2016 otevřelo detašované pracoviště ústecké polikliniky pro klientky z Ústeckého kraje, významný odliv pacientek jsme ale rozhodně nepocítili,“ dodala primářka.

 

Další informace o modernizovaném mamografickém screeningovém centru při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v závěru loňského roku Krajské zdravotní, a. s. (KZ), pro Mamodiagnostické pracoviště Nemocnice Chomutov, o. z., prodloužilo platnost Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu a zařazení do Programu MZ ČR screening nádorů prsu do 31. 12. 2022.

KZ centru, které vzniklo před 14 lety při Radiodiagnostickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., pořídila nový mamografický přístroj Planmed Clarity včetně diagnostické mamografické stanice a dalšího příslušenství v pořizovací ceně 4 416 500 Kč včetně DPH (zahrnuto do projektu Zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Chomutov, o. z., 85 % bude uhrazeno z dotace IROP). V uplynulém týdnu zde proběhla instalace této zdravotnické techniky za první mamograf, jemuž skončila plánovaná životnost.

Mamodiagnostické screeningové centrum (MSC) má mamografické přístroje dva – druhý byl pořízen v roce 2017, kdy se pracoviště přestěhovalo do rekonstruovaných, modernizovaných větších prostor ve 4. NP pavilonu „B“, třikrát větších než byly původní s nedostatečnými místnostmi ve 2. NP téže budovy. Kromě zásadně větší čekárny a moderní snímkovny oddělení získalo velké prostory pro přestěhované archivy. Ve stejném roce, tedy roce 2017, se uskutečnila v provozu MC další, velmi významná změna. Byl jím přechod na elektronické objednávání a komunikaci, které částečně nahradily v té době již naprosto nedostačující papírovou respektive telefonickou formu objednávání pacientek k vyšetření.

  

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      


Zdroj: info@kzcr.eu


24.2.2020

Krajská zdravotní odvolala zákaz návštěv v nemocnicích v Ústí nad Labem, Mostě a Děčíně

Krajská zdravotní, a. s., odvolala zákaz návštěv ve třech z pěti svých nemocnic, vydaný z důvodu zvýšené nemocnosti na akutní respirační infekce v Ústeckém kraji v uplynulých týdnech. Reaguje tak na doporučení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, která aktuálně informovala o počtech nemocných s akutní respirační infekcí v jednotlivých okresech Ústeckého kraje. 

Povoleny jsou s platností od pondělí 24. února 2020 návštěvy na všech odděleních bez omezení ve zdravotnických zařízeních:

Nemocnice Děčín, o. z.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Nemocnice Most, o. z.

Zákaz návštěv vydaný 31. ledna 2020 zůstává v platnosti na všech odděleních ve zdravotnických zařízeních:

Nemocnice Teplice, o. z.

Nemocnice Chomutov, o. z.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


21.2.2020

V mostecké nemocnici Krajské zdravotní se konal pátý ročník konference Bez laboratoře se neobejdete

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., uspořádalo pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s., již 5. ročník odborné konference s názvem „Bez laboratoře se neobejdete“. Konference, která se uskutečnila ve středu v kinosále mostecké nemocnice, se tradičně věnuje poznatkům z oborů biochemie, hematologie, toxikologie a klinické farmacie, které jsou v této nemocnici spojeny do jednoho Oddělení laboratorního komplementu.

Odborný program přinesl množství přednášek, které obsáhly celou řadu aspektů problematiky práce v laboratořích a jejích výsledků. V letošním ročníku si účastníci konference vyslechli přednášky na téma např. „Profesionální využití glukometrů v Nemocnici Most, o. z.“, „PHI – marker agresivity nádoru prostaty“, „Nádorové markery – využití, limitace, interpretace“, „Imunohistohemické metody v průkazu krevních skupinových vlastností  ABo systému v tkáních“ či „Alkohol a drogy u dětí – teorie, praxe a naše zkušenosti“.

„Počet 160 účastníků konference ukazuje, že pořádat takové akce určitě má smysl. Těší mě, že jsou tady mezi námi i studentky mostecké střední zdravotní školy. Oddělení laboratorního komplementu zdejší nemocnice bychom mohli definovat jako oddělení, které nespí, protože se snaží rozvíjet, nabízet ve všech oborech laboratorní diagnostiky stále více kvalitnější služby a spolupracovat s dalšími laboratořemi. Všem zaměstnancům, kteří zajišťují chod mosteckého oddělení laboratorního komplementu, za jejich práci děkuji,“ v úvodu pozdravil účastníky mostecké konference, i jménem předsedy představenstva Ing. Jiřího Nováka, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala.

Odbornými garanty konference byly MUDr. Hana Mrázková, primářka Plicního oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., a Ing. Eva Herkommerová, Ph.D., vedoucí Centrální laboratoře Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z.

„Mohli jsme vyslechnout kvalitní odborné přednášky, které také letos měly vysokou úroveň. Jsem ráda, že mezi přednášejícími jsme mohli přivítat i kolegy z Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Plzeň a Pardubické nemocnice. Velmi jim děkuji za to, že přijali naše pozvání a vážili cestu do Mostu, aby se s námi podělili o své odborné zkušenosti a znalosti ze svých oborů laboratorní diagnostiky. Za pět let konání konference se snažíme, aby v jejím programu byly zastoupeny přednášky z odborností, které obsahuje náš laboratorní komplement. Toto úsilí se nám dařilo v předchozích ročnících naplňovat a myslím si, že tomu tak bylo i letos. Děkuji všem, kdo se na přípravě a úspěšném průběhu podíleli,“ zhodnotila letošní konferenci Ing. Eva Herkommerová, Ph.D. 

Oddělení laboratorního komplementu Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči ve spádové oblasti okresu Most s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. Oddělení je ve všech oborech hematologie, biochemie a toxikologie vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, kdy úsek forenzní toxikologie byl v loňském roce doplněn o kapalinový chromatograf s hmotovou spektrometrií v hodnotě 6 milionů Kč, pořízený díky dotaci Ústeckého kraje. Rozvíjí se nový úsek klinické farmacie. 

Spojením oddělení laboratorního komplementu a oddělení klinické mikrobiologie vznikla centrální laboratoř, která provádí biochemická, hematologická, imunologická, sérologická, toxikologická a mikrobiologická vyšetření pro spádovou oblast okresu Most. Jako součást akreditované multioborové nemocniční laboratoře Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o. z., byla 1. září 2018 otevřena nová odběrová místnost v Litvínově.

Fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.cz


21.2.2020

Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské nemocnice jsou Osobnostmi Ústeckého kraje

Novými osobnostmi Ústeckého kraje za rok 2019 prestižní čtenářské ankety jsou v kategorii Podnikání a management generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. (KZ), Ing. Petr Fiala, v kategorii Dobrý skutek všeobecná sestra Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., Kateřina Vaníčková. Oba zástupci KZ si ocenění převzali 19. února 2020 v Zahradním domě v Teplicích. Nad akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Oceněným poblahopřál k prestižnímu ocenění předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák. „Panu generálnímu řediteli Ing. Petru Fialovi děkuji za úsilí a péči, se kterou odvádí svoji práci. Díky jeho manažerským schopnostem se daří představenstvu společnosti plnit vize, které si předsevzalo. Příkladem mohu uvést, že dnes již všechna zdravotnická pracoviště napříč našimi nemocnicemi spolu úzce spolupracují, což je velký přínos pro pacienty z Ústeckého kraje a přilehlých spádových oblastí, kterým se dostává v našich zdravotnických pracovištích péče na všech úrovních. Zdravotní sestra z chomutovské nemocnice Kateřina Vaníčková je záchranou lidského života příkladem pro všechny. Velmi mě těší, že zaměstnanci společnosti se pravidelně umisťují na předních příčkách ankety, kdy o vítězi nerozhodují jen odborníci, ale i laická veřejnost,“ řekl Ing. Jiří Novák, který získal v roce 2015 tuto cenu v kategorii Podnikání a management, za osobní přínos rozvoji největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji při modernizaci pěti nemocnic, investic do nejmodernějšího přístrojového vybavení, zvyšování mezd zaměstnanců i měnící se obraz vnímání společnosti u veřejnosti.

Generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala při této příležitosti uvedl: „Musím poděkovat jedinému akcionáři Ústeckému kraji za investiční podporu i představenstvu pod vedením Ing. Jiřího Nováka, jehož zásluhou se KZ stala zdravou, prosperující a dynamicky rozvíjející se společností. Umístění v CZECH TOP 100, získání Národní ceny České republiky nebo akreditace ve všech našich nemocnicích jsou jasným vzkazem pro obyvatele regionu, že se jim ve zdravotnických pracovištích KZ dostane kvalitní péče. Poděkování patří také všem zaměstnancům, bez jejichž každodenní usilovné práce bychom získaná ocenění těžko obdrželi.“

Kateřinu Vaníčkovou, všeobecnou sestru neurologického oddělení chomutovské nemocnice, získání titulu Osobnost Ústeckého kraje pro 2019 v kategorii Dobrý skutek velmi potěšilo. „Chci poděkovat všem, kteří mě nominovali a posílali mi hlasy. Moje profese je všeobecná sestra. Osobně si myslím, že jsem nic výjimečného neudělala. Musím hlavně poděkovat své kolegyni Lence Řeháčkové, která vytáhla zhrouceného muže z auta. Já poté mohla začít s resuscitací. Také děkuji všem, kteří mi v danou chvíli se záchranou pomáhali, jak chomutovští strážníci, tak policista v civilu,“ řekla skromně Kateřina Vaníčková.

V předchozích letech uspěli v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., MUDr. Jana Dušánková, MUDr. Josef Liehne z ústecké Masarykovy nemocnice a z teplické nemocnice MUDr. Marta Vachová.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/

Zdroj: info@kzcr.eu

Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské nemocnice jsou Osobnostmi Ústeckého kraje. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Generální ředitel Krajské zdravotní a sestra chomutovské nemocnice jsou Osobnostmi Ústeckého kraje. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


20.2.2020

Krajská zdravotní představila v mostecké nemocnici nové pracoviště magnetické rezonance

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Most, o. z. V pavilonu A vybudovala nové pracoviště magnetické rezonance, které představila ve čtvrtek 20. února 2020 za účasti zástupců vedení společnosti, nemocnice a dalších hostů. Akce se zúčastnili RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje, Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče KZ, MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Nemocnice Most, o. z.,  MUDr. Ivan Čech, primář radiodiagnostického oddělení se svými kolegy a zástupce dodavatele zdravotnického zařízení, společnosti Philips.

„Pro Krajskou zdravotní a její vedení je to slavnostní chvíle, pro obyvatele Mostecka jde o zásadní přínos. Při mém nástupu do čela představenstva před šesti lety jsem plánoval mnohé, aby se podařilo mosteckou nemocnici dostat zpět na místo, které zaujímala na začátku, v 80. letech. Hodně se nám povedlo realizovat. Největšími realizovanými investičními akcemi byla rekonstrukce pavilonů A, B a C včetně zateplení budov, a poté i pavilonu plicního oddělení. A těch menších byla celá řada. Rádi bychom pokračovali s dalšími projekty, které máme pro nemocnici v Mostě připraveny, jako je například rekonstrukce ortopedie. Dnes vám můžeme představit přístroj magnetické rezonance 1,5 T nové generace, první, který ve střední a východní Evropě společnost Philips instalovala,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

Dokončili jsme jednu z významných investičních akcí, která zároveň završuje dlouhodobý projekt, jehož smyslem je mít pro pacienty k dispozici magnetickou rezonanci v každé nemocnici Krajské zdravotní. Děje se tak i díky významné finanční podpoře Ústeckého kraje, který je jediným akcionářem společnosti. Dále chci ocenit spolupráci mezi radiodiagnostickými pracovišti Krajské zdravotní zastřešené osobou zde přítomného přednosty radiologické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici MUDr. Filipa Cihláře, Ph.D. Poděkování patří i ústeckému emeritnímu primáři MUDr. Milouši Dernerovi, který donedávna působil v roli koordinátora v oboru radiologie,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který poté předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a plánovaných investičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z.

Prezentace je přílohou této tiskové zprávy.

„Děkuji za podporu vedení společnosti a přeji všem kolegům, kteří na úseku nové magnetické rezonance budou pracovat, úspěšný start a bezproblémový provoz. Je nesporné, že toto důležité pracoviště významně obohatí portfolio zdravotní péče mostecké nemocnice. Doufáme, že představenstvo Krajské zdravotní nám bude i nadále nakloněno a dál bude úspěšně pokračovat revitalizace areálu nemocnice i jednotlivých oddělení,“ uvedl MUDr. Petr Najman, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.

Společně s mými spolupracovníky z oddělení se těšíme na práci s magnetickou rezonancí. Velmi si ceníme, že se vedení Krajské zdravotní rozhodlo v případě této vysoce specializované zdravotnické techniky investovat do špičkového, nejmodernějšího přístroje. Věřím, že toto ocení i samotní pacienti,“ řekl MUDr. Ivan Čech, primář Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., který přítomné novým pracovištěm magnetické rezonance provedl.

Magnetická rezonance Ingenia Ambition v mostecké nemocnici je prvním ve střední a východní Evropě instalovaným přístrojem nové generace společnosti Philips. Díky nové technologii plně utěsněný magnet snižuje množství kapalného hélia potřebného k jeho chlazení na pouhých sedm litrů. Toto množství z přístroje nikdy neunikne, což znamená, že je na dodávkách hélia zcela nezávislý. Plně utěsněný systém navíc nevyžaduje ventilační potrubí a je o 900 kg lehčí než jeho předchůdce, což výrazně snižuje nároky na umístění a náklady na stavební úpravy, které s sebou nese instalace konvenčních magnetů.

 

Doplňující informace o zřízení pracoviště nové magnetické rezonance Nemocnice Most, o. z.

Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Most, o. z., připravuje pro své pacienty zcela nové pracoviště magnetické rezonance (MR). Umístěno je v 1. NP budovy A, pod schody dosavadní výdejny lékárny. Vybudování nového pracoviště magnetické rezonance v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z., zapadá do koncepce rozvoje nemocnic KZ a zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje rovněž v tomto segmentu vysoce specializované péče. Podobně v uplynulých měsících probíhaly práce směřující ke zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v Nemocnici Děčín, o. z.

Po dokončení projektu tak v roce 2020 bude pracoviště magnetické rezonance dostupné v každé z pěti nemocnic KZ.

Pracoviště MR jsou v rámci KZ v provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., kde jsou MR dvě (1,5 T a 3 T), Nemocnici Teplice, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z. (1,5 T). Pracoviště MR v Nemocnici Most, o. z., bude pátým v Ústeckém kraji.

Celkové náklady na vybudování a zprovoznění pracoviště magnetické rezonance v mostecké nemocnici dosáhly téměř 47 milionů korun. Z toho za projektovou dokumentaci a stavební část 12,3 milionu Kč včetně DPH a za pořízení magnetické rezonance a související technologie 34,4 milionu Kč včetně DPH.

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu


Zdroj: info@kzcr.cz


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte