16.3.2020

Krajská zdravotní bude ve svých nemocnicích postupně omezovat ambulantní provoz a plánovanou odkladnou operativu

Krajská zdravotní, a. s., informuje pacienty a veřejnost o postupném omezování plánované odkladné operativy a ordinačních hodin odborných ambulancí a poraden. Reaguje tak na doporučení pandemického štábu v souvislosti s šířením nákazy způsobující onemocnění COVID-19 v České republice.

Uvedená opatření platí v Nemocnici Děčín, o. z., Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., Nemocnici Teplice, o. z., Nemocnici Most, o. z., a Nemocnici Chomutov, o. z., až do jejich odvolání. Další mohou následovat s ohledem na vývoj epidemiologické situace.

„Děláme pro vás maximum, omezte, prosím, návštěvu lékaře na nezbytné minimum, ať ochráníme i naše zdravotníky. Děkujeme za pochopení,“ vyzývá MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Zdroj: info@kzcr.eu


14.3.2020

Vedení Krajské zdravotní oceňuje pracovní úsilí zaměstnanců v boji s onemocněním COVID-19

Vedení Krajské zdravotní, a. s., (KZ) na setkání s řediteli zdravotní péče nemocnic, které společnost spravuje, ve středu 11. března 2020 ocenilo pracovní úsilí zaměstnanců v boji s onemocněním COVID-19. V nemocnicích v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově zdravotníci ve složité situaci zatím dobře zvládají nové úkoly v souvislosti se snahou orgánů ochrany zdraví zabránit šíření koronaviru mezi populací v České republice.

„Situace se stále mění s tím, jak přibývají pozitivní případy nového infekčního onemocnění. Všechna opatření, která jsou vydávána během těchto dní, je potřeba velmi rychle a operativně zapracovávat. Krajská zdravotní, a. s., jako největší lůžkové zdravotnické zařízení v České republice a zároveň s více než sedmi tisíci pracovníky největší zaměstnavatel v Ústeckém kraji, musí jít příkladem a zabránit tak i případné panice. Ukázková profesionalita a vysoké nasazení všech zaměstnanců v první linii jsou obdivuhodné. Chtěl bych jim všem poděkovat a povzbudit je do dalších dní. Budeme to všichni bez rozdílu potřebovat,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Jak Ing. Jiří Novák připomněl, některá oddělení se potýkají s nárůstem absencí zaměstnanců kvůli nařízené karanténě po návratu z postižených oblastí, plošnému uzavření základních a středních škol, které Vláda České republiky vyhlásila 10. března. „I přes tyto překážky všechny nemocnice Krajské zdravotní poskytují péči v plném rozsahu a bez omezení, což potvrdili i ředitelé zdravotní péče všech odštěpných závodů,“ vyzdvihl předseda představenstva KZ s tím, že  někteří zaměstnanci jsou také součástí týmu, který společně se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje zajišťuje domácí odběr vzorků na koronavirus.

„Všichni, kteří se podílejí nejen na realizaci opatření s epidemiologickou skutečností, s níž jsme se ještě nesetkali, si zaslouží poděkování i obdiv k profesionálnímu přístupu. Máme před sebou velmi náročné období, které bude dál důkladně prověřovat veškerý personál. Pandemický štáb se schází každý den a o velkém pracovním nasazení jeho členů se denně přesvědčuji. S ohledem na výtečné zvládnutí situace na začátku koronavirové infekce, které předvedl tým jediného infekčního oddělení v Ústeckém kraji v čele s primářem MUDr. Pavlem Dlouhým, jsem přesvědčen, že i další prověrky zvládneme,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Jak vyplynulo i z vyjádření ředitelů zdravotní péče nemocnic, Krajská zdravotní i přes aktuální těžkou situaci poskytuje péči v plném rozsahu. „A to je velmi důležité. Kromě koronaviru se naši zdravotníci musí věnovat veškeré ostatní léčbě, aby nebylo ohrožené zdraví pacientů, zdravotníků a ani občanů v Ústeckém kraji,“ dodal Ing. Petr Fiala.

Od neděle 1. března, kdy se objevily první případy, čelilo převážně Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., velkému náporu dotazů jak od možných ohrožených pacientů, tak ze strany médií a bylo velmi důležité ustát tlak a dodržet všechna stanovená opatření přicházející z orgánů ochrany veřejného zdraví, z Ústeckého kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR a Vlády ČR.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

11.3.2020

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil teplickou nemocnici Krajské zdravotní, a. s.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil v úterý 10. března 2020 teplickou nemocnici. Seznámil se s výsledky modernizace významných zdravotnických pracovišť i chodem těch, která v areálu Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., byla vybudována - i díky finanční podpoře Ústeckého kraje - teprve nedávno. Hejtmana Oldřicha Bubeníčka doprovodili předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., (KZ) Ing. Jiří Novák, generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala a ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

Hejtmanova návštěva byla zaměřena na komfortní Dialyzační centrum při nefrologicko-dialyzačním oddělení, Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (RS Centrum) při neurologickém oddělení, urgentní příjem, nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, jediné zařízení tohoto zaměření v Ústeckém kraji, a Denní rehabilitační stacionář, určený pro dětské pacienty s hendikepem.

„Jsem rád, že jsem měl možnost podívat se na zdravotnická pracoviště a také do jejich zázemí. I v teplické nemocnici je vidět, že se za poslední roky mnoho povedlo realizovat a je tu i hodně investic naplánováno. Nezbývá víc než si přát, aby se i po letošních podzimních krajských volbách v každé nemocnici Krajské zdravotní dál v tomto trendu pokračovalo. Jde o největší komplex nemocnic v České republice – společně s litoměřickou bude mít kolem osmi tisíc zaměstnanců – a máme se čím chlubit. Ústecká Masarykova nemocnice bude vždy krajskou nemocnicí, s klinikami, špičkovými přístroji, a pak chceme, aby všechny ostatní nemocnice byly kvalitními okresními nemocnicemi. A pokud kdokoli přijde na rekonstruovaná oddělení, která jsme dnes viděli, můžeme s klidným svědomím říci, že se nemáme za co stydět. Děkuji všem, kdo se na rozvoji nemocnic Krajské zdravotní podílí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Velice mě těší, že jsme mohli hejtmanovi Ústeckého kraje předvést v teplické nemocnici pracoviště, která se podařilo v poslední době revitalizovat nebo, jak je to v případě urgentního příjmu a záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice, nově vybudovat. Jsem proto rád za tuto příležitost ukázat, že finanční prostředky na investice, kterými nás Ústecký kraj dlouhodobě podporuje, jsou vynakládány smysluplně a účelně. Zkrátka, že se o tom mohou denně přesvědčovat pacienti a návštěvníci nejen teplické, ale všech nemocnic pod hlavičkou Krajské zdravotní,“ zdůraznil předseda představenstva KZ, Ing. Jiří Novák.

S důležitými fakty hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka seznámil generální ředitel KZ Ing. Petr Fiala, který předvedl prezentaci realizovaných, probíhajících a připravovaných investičních akcí v teplické nemocnici. Prezentace je součástí této tiskové zprávy. 

„Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní. Návštěva hejtmana, jeho vrcholného představitele, v nemocnicích, které Krajská zdravotní spravuje, je vždy příležitostí poděkovat za kontinuální významnou finanční investiční podporu. Před sedmi lety začalo pracovat nové představenstvo, kterému se v těsné spolupráci s managementem daří naplňovat cíle směřující k postupné revitalizaci oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v našich nemocnicích. Bez podpory Ústeckého kraje by tempo změn nemohlo být tak vysoké,“ připomněl generální ředitel KZ, Ing. Petr Fiala.

„Je nesporné, že takové množství plánů na investice, které se podařilo zde během relativně krátkého období několika let realizovat, nemá v historii teplické nemocnice obdoby. Jménem všech mých kolegů, zaměstnanců Krajské zdravotní, za to vedení společnosti, Ústeckému kraji a vám pane hejtmane děkuji,“ řekl ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý.

 

PODROBNĚ O ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠTÍCH, KTERÁ OLDŘICH BUBENÍČEK, HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE, 10. BŘEZNA 2020 NAVŠTÍVIL:

Nefrologicko-dialyzační oddělení

Komfortní hemodialyzační pracoviště Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., vzniklo rekonstrukcí prostor, v nichž službu dříve, v pronajatých prostorách od KZ, provozoval jiný subjekt.

V čele pracoviště jsou MUDr. Kateřina Kotherová a vrchní sestra oddělení Zdeňka Hoffmannová, která má více než dvacetiletou praxi v této specializaci.

Realizace stavebních prací proběhla za účelem modernizace stávajících prostor hemodialyzačního střediska, které byly používány od roku 2003. Prostory jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky. Celková zastavěná plocha je 1 000 m2.  Cena díla byl 17 584 455 Kč vč. DPH, investiční akci Krajská zdravotní, a. s., financovala z vlastních zdrojů.

V rámci rekonstrukce prostor Dialyzačního centra Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., bylo dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou za celkem 11 304 315 Kč vč. DPH, financování bylo zajištěno z vlastních zdrojů Krajské zdravotní, a. s. Investiční náklady na zdravotnickou techniku představovaly sumu 10 830 000 Kč vč. DPH, náklady za vybavení zdravotnickou technikou kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku jsou ve výši 474 315 Kč vč. DPH.

Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B. Braun Dialoq IQ HDF Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V rámci rekonstrukce prostor byla zbudována nová technologická místnost a instalována nová technologie na úpravu vody s reverzní osmózou. V dialyzačním centru je zajištěno vybavení pro 12 dialyzačních míst.

Z vlastních zdrojů financovala Krajská zdravotní, a. s., rovněž další vybavení nového zdravotnického pracoviště. Částka dosáhla celkem 1 259 577,17 Kč včetně DPH. Dalších 268 717 Kč stály manipulační vozíky.

Celkové náklady na zprovoznění nového hemodialyzačního střediska v Nemocnici Teplice, o. z., přesáhly 30,4 milionu Kč včetně DPH.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (RS Centrum)

Nově rekonstruované prostory Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologickém oddělení Nemocnice Teplice, o. z., otevřela Krajská zdravotní, a. s., 30. dubna 2018. Nové uspořádání zdravotnického pracoviště odpovídá trendům nejmodernější medicíny. Veškeré náklady na realizaci v hodnotě 3 726 431,77 Kč včetně DPH byly hrazeny z vlastních zdrojů neurologického oddělení.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění je nadregionální centrum pro léčbu roztroušené sklerózy při neurologickém oddělení Krajské zdravotní v teplické nemocnici. Jde o vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které oficiálně zahájilo svou činnost 1. dubna v roce 2005. Je zde sledováno přes 1500 nemocných s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, z nichž cca je 1000 na vysoce účinné biologické léčbě, dalších 130 je léčeno novými léky cestou klinických studií. Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo v minulém roce Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Teplice statut   Centra vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optice pro dospělé a děti, na dobu do konce roku 2025.

Vybudování urgentního příjmu včetně obratiště vozů ZZS u budovy „F“

Provoz oddělení urgentního příjmu v teplické nemocnici byl zahájen 1. 11. 2018. Vybudováním nízkoprahového urgentního příjmu došlo ke sloučení pracovišť více oborů a k 24hodinovému zajištění péče v oborech chirurgie, interna, neurologie. Je zajištěna 24hodinová přítomnost lékaře těchto odborností. V době provozu ústavní pohotovostní služby  je zajištěna péče odborností oční, urologie a ortopedie. Tři odborné chirurgické ambulance  jsou v denním provozu. Pracoviště urgentního příjmu je zároveň místem poskytovatele zdravotní služby pro kontakt s operačním střediskem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., (ZZS) a koordinuje převzetí pacienta mezi ZZS a zdravotnickým zařízením. Součástí oddělení je expektační část se třemi lůžky, která slouží ke krátkodobé observaci a diagnosticko-terapeutickému procesu a následnému rozhodnutí o dalším postupu léčby.

Řešený objekt je přistaven ke stávajícímu pavilonu „F“. Celková zastavěná plocha čítá 428,5 m2. Celková cena díla byla 17 609 394,24 Kč vč. DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

Nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení

V nových operačních sálech bude realizováno veškeré současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Lékaři a ostatní personál tří oddělení teplické nemocnice dostanou ke své práci prostředí odpovídající standardům třetího tisíciletí a v něm nejmodernější vybavení a zdravotnickou techniku. Operovat zde budou cévy, klouby, břišní dutiny a provádět laparoskopické zákroky. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní, a. s., došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP.

Prezentace nového pavilonu teplické nemocnice, na níž pozveme také zástupce médií, se uskuteční v pondělí 23. března 2020.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice

Nové prostory protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice pro Ústecký kraj představila Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Teplice, o. z., 30. dubna 2019.

V Ústeckém kraji nebyla provozována protialkoholní záchytná stanice od roku 2001, poté, co došlo k ukončení provozu poslední stanice v regionu, která do té doby fungovala v Bílině. V souvislosti s platností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Ústecký kraj podmíněně deklaroval záměr vyhlásit výběrové řízení na tento druh péče. Krajská zdravotní, a. s., jako dominantní poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji byla s touto výzvou konfrontována.

Na základě této informace a na základě výsledku jednání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka s předsedou představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřím Novákem a generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou, představenstvo Krajské zdravotní, a. s., na svém jednání dne 29. listopadu 2017 rozhodlo o realizaci záměru zřízení Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen PZS) v Krajské zdravotní, a. s. Pro realizaci prioritního záměru bylo  vytipováno umístění v Nemocnici Teplice, o. z., pavilonu C, v 1. nadzemním podlaží budovy polikliniky,  prostoru náhradní stanice, jenž byl využíván jako náhradní pracoviště pro případ rekonstrukcí oddělení, malování apod. Celkové náklady na stavební práce činily 18 100 172,30 Kč včetně DPH. Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

Tato částka obsahuje i přibližně 1,27 milionu Kč vč. DPH za vybavení interiéru (kuchyňské linky, skříně na léčivé přípravky, vyšetřovací lůžko, sprchovací lůžko a křeslo, křesla pro pacienty a macerátor).

Za vybavení zdravotnickou technikou Krajská zdravotní, a. s., bez započítání té, která je součástí stavby dosud vynaložila 291 965,28 Kč včetně DPH.

Od Ústeckého kraje Krajská zdravotní, a. s., obdržela investiční dotaci ve výši 17,83  milionu Kč a v roce 2019 neinvestiční dotaci 10,15 milionu Kč na vybavení drobným dlouhodobým hmotným majetkem, zejména zdravotnické techniky. V částce je zahrnuto i pořízení DDHM ve výši 578 515 Kč.

Kapacita záchytné protialkoholní a protitoxikomanické stanice v Teplicích je 10 lůžek. Částka za pobyt na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice byla stanovena ve výši 3000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v ČR. Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady.

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice ošetřila do konce roku 2019 celkem 472 klientů. Největší počet klientů je z Teplic, Ústí nad Labem, Děčína a Mostu.

Denní rehabilitační stacionář

Denní rehabilitační stacionář se nachází mimo areál Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., ve vile v lázeňské části města na adrese Kmochova cesta 1, Teplice 415 01.

Pro potřeby komplexní, dlouhodobé péče o skupinu defektních dětí, byl zřízen v roce 1983 Denní stacionář pro pohybové onemocnění dětí. Zdravotníci z tohoto pracoviště byli jedni z prvních, kteří se pustili do dlouhé cesty s úsilím pomáhat takto postiženým nejen dětem, ale i jejich rodinám. Stacionář je určen pro skupinu 20 dětí ve stáří 1-6 let. Poskytuje se zde komplexní péče, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti nejrůznější etiologie. Jsou zde vytvořeny dvě jednotky. Děti jsou rozděleny podle věku a druhu postižení. Při příjmu se stanoví komplexní, dlouhodobý rehabilitační program se zřetelem ke stavu handicapu. Prostory a věcné vybavení je uzpůsobeno pro děti předškolního věku, navíc jsou zajištěny prostory pro individuální a skupinovou léčebnou rehabilitaci a pro vodoléčbu.


Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu9.3.2020

Krajská zdravotní ruší dny otevřených dveří na svých zdravotnických pracovištích

Krajská zdravotní, a. s., v souvislosti s epidemiologickými opatřeními v Ústeckém kraji kvůli výskytu COVID-19 ruší do odvolání dny otevřených dveří na svých zdravotnických pracovištích.

V úterý 10. března od 10:00 do 16:00 hodin neproběhne na Oční klinice Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., akce pro širokou veřejnost v rámci Světového týdne zeleného zákalu (glaukomu).

Ve čtvrtek 12. března 2020 v čase mezi 7:00 a 12:00 hodin zůstanou pro veřejnost uzavřené dveře Nefrologicko-dialyzačního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z., které se Dnem otevřených dveří hodlalo připojit 12. března 2020 od ke Světovému dni ledvin.

Krajská zdravotní, a. s., rovněž ruší akci na Nefrologicko-dialyzačním oddělení teplické nemocnice vázající se ke Světovému dni ledvin, která měla proběhnout 12. března 2020 od 7:00 do 12:00 hodin.

Důležité upozornění pro veřejnost:

Krajská zdravotní, a. s., zřídila na svých webových stránkách záložku, kde zájemci naleznou důležité informace týkající se opatření proti nákaze způsobující onemocnění COVID-19. Informace najdete také na Facebooku Krajské zdravotní, a. s.

Informace na webu najdete zde: http://www.kzcr.eu/cz/kz/verejnost/koronavirus-covid-19_/

Zdroj: info@kzcr.eu


9.3.2020

Karanténu pro kontakty nakažených osob budou nově na dálku rozhodovat praktičtí lékaři

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice (viz příloha). Hygienické stanice budou hlásit praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.  

„Doposud toto rozhodnutí činili a osobně pacientům doručovali hygienici. Nově to budou dělat na dálku praktičtí lékaři na základě informací od hygieniků. Protože chceme, aby se hygienici soustředili na trasování kontaktů osob, které jsou nakažené, a nákazu maximálně podchytili,“ zdůraznil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dále Ministerstvo zdravotnictví nařizuje všem osobám, kterým místně příslušná krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem, aby poskytly potřebnou součinnost a podrobily se nařízené karanténě.


8.3.2020

Zdravotníci Krajské zdravotní při výjezdech do domácností zajišťování vzorků k testům na koronavirus během víkendu zvládli

V okresech Ústí nad Labem, Děčín a Chomutov, kde má Krajská zdravotní, a. s., své nemocnice, její zaměstnanci se ctí zvládli nové úkoly v souvislosti se snahou orgánů ochrany zdraví zabránit šíření koronaviru mezi populací v České republice. Velmi náročný byl především první den, sobota 7. března, kdy byly výjezdy do domácností a zajišťování vzorků k testům na koronavirus tímto způsobem v Ústeckém kraji zahájeny. Uvedl to MUDr. Aleš Chodacki, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

„Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, která připravila vozidla s řidiči, proškolení zaměstnanci Krajské zdravotní, a. s., postupně zajížděli za osobami, které Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje nahlásila. Odebrali jim vzorky k laboratornímu testu – v průběhu soboty šlo o celkem 35 osob. Dovolím si konstatovat, že jsme situaci, která se v průběhu prvního týdne od potvrzení prvního nakaženého v České republice v závislosti na vývoji epidemiologické situace každým dnem měnila, zvládli. I když je jasné, že se to dosud daří jen díky obrovskému pracovního nasazení a vysoké profesionalitě našich zdravotníků. Všem jim děkuji,“ vyzdvihl MUDr. Aleš Chodacki.

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo v neděli 8. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od osob, jimž odebralo vzorky v předchozích dnech. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý.

„Mezi dnes vyhodnocenými vzorky na COVID-19 zaslanými z Ústeckého kraje byly zachyceny tři pozitivní. U dvou se jedná o osoby, které se zúčastnily lyžařského pobytu na Benátsku, z děčínské skupiny kolem muže, který byl potvrzen mezi prvními a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Ve třetím případě jde o 72letého rodinného příslušníka, který se nakazil již v České republice od osob z tohoto zájezdu,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

V Ústeckém kraji je tedy celkem 11 případů nákazy. „Tři nové byly zachyceny díky provedení odběru v domácnosti, což jen potvrzuje, že tyto výjezdy skutečně mají smysl,“ poukázal náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., MUDr. Aleš Chodacki.

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. „Aktuálně je na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí hospitalizováno 12 pacientů včetně jedné ženy umístěné na jednotce intenzivní péče. Mezi těmito dvanácti jsou také čtyři lidé s prokázanou infekcí, všichni jsou v dobrém stavu,“ řekl MUDr. Pavel Dlouhý. „Naše oddělení je připraveno případy s těžkým průběhem přijímat a izolovat je,“ zdůraznil primář infekčního oddělení.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

 

Zdroj: info@kzcr.eu


6.3.2020

Dva nové případy potvrzené nákazy koronavirem jsou z okolí nakaženého muže, převezeného v neděli z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo v pátek 6. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od osob, jimž odebralo vzorky v předchozích dnech. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

„Mezi šesti nově vyhodnocenými a dnes oznámenými pozitivními vzorky na COVID-19 v rámci České republiky jsou dva z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jedná se o 12letou dívku z rodiny muže z Děčína, který se vrátil z lyžařské dovolené v Benátsku, byl mezi třemi prvními potvrzenými nakaženými a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Infekce byla prokázána také u 50leté ženy, která z Itálie cestovala ve stejném voze jako druhá rodina, ve které byly zjištěny předchozí tři pozitivní případy. Obě ženy byly testovány preventivně a neměly žádné potíže. Další ze 16 včera odebraných a do laboratoře z ústeckého oddělení zaslaných vzorků mají výsledek negativní,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

Dodal, že z rozhodnutí hygieniků zůstanou obě ženy v izolaci doma. Jak primář MUDr. Pavel Dlouhý shrnul, v Ústeckém kraji byla infekce dosud zachycena u sedmi osob. 

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. „Aktuálně je na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí hospitalizováno 12 pacientů včetně jedné ženy umístěné na jednotce intenzivní péče. Mezi těmito dvanácti jsou také čtyři lidé s prokázanou infekcí, všichni jsou v dobrém stavu. Ti z dnes potvrzeným negativním výsledkem byli v průběhu odpoledne propuštěni domů,“ řekl MUDr. Pavel Dlouhý.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

U lůžka na infekčním odělení ústecké Masarykovy nemocnice. Ilustrační foto

6.3.2020

Krajská zdravotní se na ústecké oční klinice připojí ke Světovému týdnu glaukomu

Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se Dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost připojí ke Světovému týdnu zeleného zákalu (glaukomu), který je pro letošní rok vyhlášen v týdnu od 8. do 14. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Akce proběhne v úterý 10. března 2020 od 11:00 do 16:30 hodin,

v ambulantních prostorách Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., pavilon „G“, 1. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

  • Preventivní měření nitroočního tlaku

  • Vyšetření terče zrakového nervu

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

5.3.2020

Ústecké infekční oddělení má další pacientku s koronavirem, matku nakaženého muže, převezeného v neděli do Nemocnice Na Bulovce

Infekční oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., obdrželo ve čtvrtek 5. března 2020 odpoledne z Národní referenční laboratoře výsledky testů na onemocnění  COVID-19 od 7 osob, jimž odebralo vzorky předchozí den. O výsledcích testů informoval primář ústeckého infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. 

„Mezi čtyřmi nově vyhodnocenými pozitivními vzorky na COVID-19 v rámci České republiky je i jeden z Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Jde o matku muže z Děčína, který byl mezi třemi prvními potvrzenými nakaženými a byl převezen v neděli 1. března z Ústí nad Labem do Nemocnice Na Bulovce. Z 10 včera z ústeckého infekčního oddělení zaslaných vzorků se nyní vrátilo 7, z nich 6 s negativním výsledkem. Mezi nimi i sestry zdejšího infekčního oddělení, která ale zůstává v izolaci a bude dále pozorována,“ sdělil primář MUDr. Pavel Dlouhý.

Pacienti s negativním výsledkem testu jsou v případě dobrého zdravotního stavu propuštěni domů nebo - pokud byli vyšetřováni ambulantně - zůstávají v domácí izolaci. 

Ve středu byl potvrzen pozitivní výsledek na COVID-19 u dvou osob hospitalizovaných na ústeckém infekčním oddělení, rodinných příslušníků koronavirem nakažené 53leté ženy z Děčínska, která je na oddělení od neděle. „Celá rodina je na přání Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce hospitalizována pohromadě v Ústí nad Labem,“ potvrdil primář infekčního oddělení MUDr. Pavel Dlouhý. „Také pacientka s právě potvrzenou pozitivitou zůstává na přání kliniky na našem oddělení,“ dodal.

Zdravotníci podle slov primáře Dlouhého postupují podle předepsaného algoritmu a zatím jsou vyšetřováni a přijímáni na oddělení další pacienti s příznaky onemocnění a udávaným pobytem v rizikových oblastech.

Infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem již v pondělí 2. března vyčlenilo stanici č. 3 výlučně pro případnou hospitalizaci pacientů s COVID-19. Aktuálně je na této stanici infekčního pavilonu hospitalizováno 17 pacientů včetně čtyř pozitivních.  

 

Zdroj: info@kzcr.eu


5.3.2020

Přednosta neurochirurgické kliniky reprezentoval Krajskou zdravotní na prestižní konferenci v Coloradu

Světového neurochirurgického fóra, které se konalo ve dnech 18. – 21. února letošního roku v americkém státu Colorado, se zúčastnil i prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Na tuto prestižní konferenci je tradičně zvána malá skupina specialistů a lídrů k otevřené a přímé diskuzi nad problémy současné neurochirurgie a neurověd. Zvláštní pozornost je věnována novým odvážným projektům, kontroverzím a nejnovějším technologiím, ale i komplikacím a strategickým iniciativám včetně definování projektů, databází a mezinárodních registrů,“ uvedl prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Na letošní 4. neurochirurgické fórum bylo pozváno 28 odborníků ze všech kontinentů. Velkou poctou bylo pozvání ústecké neurochirurgie. Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., na fóru prezentoval čerstvý soubor 65 pacientů po intravenozní a mechanické trombektomii s tandemovou stenózou karotidy. Jedná se o celosvětově velmi aktuální problematiku při rozvoji endovaskulárních intervencí při léčbě mozkové mrtvice.

„V České republice a zvláště v Ústeckém kraji se provádí nejvíce intervencí na 1 milion obyvatel na světě. Zároveň Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., provádí rutinně karotické operce. Tímto propojením obou oborů neurologie - radiologie a neurochirurgie - se současný soubor pacientů spolupodílí na tvorbě nových léčených postupů v oblasti mozkové mrtvice,“ doplnil přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.

Čestným hostem fóra byl profesor Jacques Moret z Francie, významná osobnost, zakladatel a tvůrce řady postupů při endovaskulární léčbě mozkových aneuzryzmat  (remodelace, balon asistovaný coil aneuryzmat). 


Zdroj: info@kzcr.eu

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:

Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:
Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Prosím, čekejte