19.8.2020

Krajská zdravotní odběry na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 umožňuje i o víkendech

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, umožňuje testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 nově také během víkendu. Odběrové místo bude v provozu, kromě stálého režimu v pracovních dnech, i v sobotu a v neděli v jedné z nemocnic KZ, vždy od 8 do 12 hodin. 

„Krajská zdravotní, a. s., zajistila v rámci svých pěti nemocnic provoz jednoho odběrového místa pro testování na nový koronavirus na každý z následujících víkendů, a to zatím do konce září. Podle vývoje epidemiologické situace v Ústeckém kraji, bude-li třeba, provoz odběrových míst v rámci Krajské zdravotní dále rozšíříme,“ sdělil MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Během uplynulého víkendu bylo otevřeno odběrové místo v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Vzorky zdravotníci odebrali v dopoledním čase od 8 do 10 hodin v sobotu 15. srpna 36 lidem a v neděli 16. srpna 20 zájemcům.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (soboty, neděle, státní svátek 28. září):

 • 22. 8. a 23. 8. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

 • 29. 8. a 30. 8. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970

 • 5. 9. a 6. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960

 • 12. 9. a 13. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361

 • 19. 9. a 20. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625

 • 26. 9., 27. 9. a 28. 9. 2020 od 8.00 do 12.00 hodin - Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s. (všední dny):

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


17.8.2020

V novém pavilonu operačních sálů teplické nemocnice Krajské zdravotní první zákrok provedli ortopedi

MUDr. Květoslav Žďánský, lékař Ortopedického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., si prohlíží na velkoplošném monitoru rentgenový snímek pravé kyčle dvaasedmdesátileté pacientky. Mezi tím zdravotní sestra v zelené uniformě připravuje operační síto. V novém pavilonu operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., na sále číslo čtyři proběhla ve čtvrtek 13. srpna 2020 historicky první operace – náhrada kyčelního kloubu pro artrózu. 

„Prostory nového pavilonu nabízí veškeré zázemí pro současné spektrum operačních výkonů, které jsou v teplické nemocnici prováděny. Na základě rozhodnutí představenstva Krajské zdravotní došlo oproti původnímu záměru k dostavbě ještě jednoho nadzemního podlaží pro umístění ARO a JIP. Celý komplex i vybavení tak odpovídá standardům medicíny a operativy 21. století,“ uvedl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Pacientku krátce po osmé hodině přiváží na sál za pomocí speciálního vozíku dva zdravotníci přímo na desce operačního stolu a zamíří na hydraulický zvedák na podlaze. Po hladkém upevnění desky ke zvedáku další člen týmu pomocí dálkového ovladače zvedá pacientku do potřebné výšky. „Práce na operačních sálech je dobře zorganizovaná. Technické vybavení je na vysoké úrovni. Operačnímu týmu zajišťuje vysoký komfort,“ pochvaluje si hlavní operatér MUDr. Květoslav Žďánský.

Historicky první operaci v novém pavilonu operačních sálů je přítomný i MUDr. Pavel Valoušek, primář Oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. „Naplánovány jsme měli na první den tři operace. Totální náhradu kyčelního kloubu, artroskopii kolene a náhradu kolenního kloubu. Přibyl nám jeden akutní zákrok, kterým je zlomenina krčku. Operovat budeme teď v začátcích každý všední den od 8 do 15 hodin podle plánu. Další zákroky budou prováděny ve službách tak, aby byly operační sály vytíženy na maximální možnou současnou míru. Akutní operace se budou zařazovat podle vytíženosti, kapacity sálů a možností operačních týmů,“ řekl MUDr. Pavel Valoušek.

„Po ortopedických operacích se v nově vybudovaném pavilonu se svými zákroky přidají gynekologové následováni chirurgy a urology,“ informoval MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s., který je zároveň ředitelem zdravotní péče teplické nemocnice. „Dochází tak k postupnému přesouvání do nových prostor ze stávajících, aby byl přechod co nejplynulejší s ohledem na kapacitu jednotlivého sálu a možnosti operačních týmů, které se budou na něm střídat,“ doplnil MUDr. Martin Sessek, zástupce ředitele zdravotní péče teplické nemocnice a primář zdejšího chirurgického oddělení.

Po zhruba hodině a čtyřiceti minutách končí historicky první operace. MUDr. Petra Pavlíčková, lékařka anesteziologicko-resuscitačního oddělení teplické nemocnice probouzí dvaasedmdesátiletou pacientku z narkózy. Následně personál operačních sálů převáží odoperovanou ženu na dospávací pokoj v témže podlaží, což je další nesmírnou výhodou nově vystaveného pavilonu.

„Operovalo se nám v nových prostorách velmi dobře, zákrok probíhal standardně. Nesmírnou výhodou je, v těchto letních dnech, klimatizace zaručující celému týmu maximální komfort během výkonu na operačním sále,“ zhodnotil na závěr historicky první operaci MUDr. Květoslav Žďánský.

„Sluší se poděkovat za finanční investiční podporu Ústeckému kraji, která umožnila realizaci náročného projektu, jakým vybudování pavilonu s moderními operačními sály bylo. Tím ale akce v teplické nemocnici nekončí, chystáme další, např. rekonstrukci gynekologicko–porodnického oddělení včetně operačního sálku nebo rekonstrukci stravovacího provozu. Myslíme také na ostatní nemocnice pod hlavičkou KZ, v nichž nejvýznamnějšími investičními akcemi jsou připravované dostavby areálů v Děčíně, Ústí nad Labem a Chomutově,“ ujistil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

BLIŽŠÍ INFORMACE O VÝSTAVBĚ NOVÉHO PAVILONU:

1. ČÁST - Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Nemocnice Teplice, o. z.

Předmětem této zakázky byla novostavba operačních sálů, demolice stávajícího objektu zařízení staveniště a částečné stavební úpravy stávajícího objektu „F“. Náplň objektu zahrnovala vybudování 4 operačních sálů, centrální sterilizace a pooperačního pokoje na 2. NP. Dále bylo součástí zakázky také zřízení dvou parkovišť o celkové kapacitě 89 parkovacích míst včetně dvou míst pro osoby tělesně postižené.

 • Celková cena díla: 180 841 637 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín dokončení dle SoD: 11. 7. 2019


2. ČÁST - Nástavba 3. NP na pavilon COS k umístění JIP a ARO Nemocnice Teplice, o. z

Na základě plánované rekonstrukce oddělení ARO proběhlo posouzení technických  a ekonomických možností realizace rekonstrukce nebo přemístění zmíněného oddělení. Po technické i ekonomické stránce byla shledána jako ekonomicky i technicky nejlepší varianta dostavby objektu operačních sálů.

 • Cena díla dle veřejné zakázky: 144 460 763,24 Kč vč. DPH

 • Zhotovitel: VW WACHAL, a.s.

 • Termín zahájení stavebních prací: 24. 1. 2019

 • Termín dokončení stavebních prací: 26. 11. 2019


  NÁKLADY NA NOVÝ PAVILON V MILIONECH KČ (přehled):

stavba celkem

325,3

zdravotnická technika

60,8

výpočetní technika

1,1

další vybavení

5,3

CELKEM

392,5

Investice byla podpořena Ústeckým krajem  


Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/


Zdroj: info@kzcr.eu

Operační tým, který poprvé provedl výkon v novém pavilonu teplické nemocnice, vedl při ortopedické operaci MUDr. Květoslav Žďánský

Operační tým, který poprvé provedl výkon v novém pavilonu teplické nemocnice, vedl při ortopedické operaci MUDr. Květoslav Žďánský


13.8.2020

Krajská zdravotní odběry na nákazu způsobující onemocnění COVID-19 umožní samoplátcům i v sobotu a v neděli

Krajská zdravotní, a. s., největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji, umožní samoplátcům testy na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 nově také během víkendu. Potvrzení o testu s negativním výsledkem ne starším 72 hodin požaduje od lidí cestujících z ČR od pondělí 17. srpna 2020 Řecko. V provozu tak bude odběrové místo v budově „I“ v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., i v sobotu 15. srpna a v neděli 16. srpna od 8:00 do 10:00 hodin, tedy ve stejném čase jako ve všední dny.

„V očekávání zvýšeného zájmu o testy ze strany lidí cestujících na dovolenou do Řecka jsme rozšířili pro samoplátce dobu odběrů na oba následující víkendové dny v ústecké nemocnici. Podle vývoje situace a podle potřeby jsme připraveni zajistit provoz odběrového místa v rámci Krajské zdravotní i v dalších víkendech,“ ujistil MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.:

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin, sobota 15. 8. a neděle 16. 8. od 8:00 do 10:00 hodin )

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361
  (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

 

Zdroj: info@kzcr.eu

 


12.8.2020

Krajská zdravotní získala pro zdravotníky ústecké nemocnice šeky od Nadačního fondu SLEVOMAT

Krajská zdravotní, a. s., získala šeky na tříchodové menu v ústecké restauraci Pepe Lopez pro zdravotníky pečující o pacienty v době světové pandemie viru způsobující onemocnění COVID - 19. Zástupci Nadačního fondu SLEVOMAT je předali v úterý 11. srpna 2020 hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markétě Svobodové a hlavní farmaceutce Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Olze Mučicové.

„Opatření přijatá v souvislosti se zamezením šíření nového typu koronaviru nemají historicky ve zdravotnictví obdoby. Je to čas nesmírně tvrdé práce. Nemocnicím chybí zdravotníci a je nutné obsadit i zdravotnická pracoviště související s onemocněním COVID–19. Do pomoci byli zapojeni všichni, i nezdravotníci. Přímo v nemocnicích se ze zdravotníků do současné doby nenakazil nikdo, což dokazuje, že přijatá opatření jsou velmi dobrá,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, náměstek pro řízení zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s.

„Výrazně nám v začátcích pomohli hasiči, kteří zapůjčili a postavili stany a naistalovali stavební buňky, ve kterých jsme prováděli odběry. Poděkovat musím policii za zajištění bezpečnostního servisu a dalších nezbytných věcí. Zmínit musím také vojáky, kteří nás následně vystřídali a objížděli sociální zařízení a jejich klientům prováděli výtěry z nosohltanu přímo na místě. Velké poděkování si zaslouží nemocniční dobrovolníci i ti z Českého červeného kříže, studenti zdravotnických škol a lékařských fakult, zejména medici, kteří byli úžasní. Jsem přesvědčena, že celou situaci od začátku zvládáme dobře,“ uvedla Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která za šeky pro zdravotníky poděkovala.

„Čas tvrdé práce je to i pro všechny nemocniční lékárny a farmaceuty. Jak události posledních dní ukazují celosvětová pandemie související s onemocněním Covid – 19 stále není u konce. Moc si vážíme podpory od Nadačního fondu SLEVOMAT,“ dodala Mgr. Olga Mučicová, hlavní farmaceutka Krajské zdravotní, a. s. 

Zdroj: info@kzcr.eu

Předání šeku. Zleva hlavní farmaceutka Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Olga Mučicová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová a zástupkyně Nadačního fondu SLEVOMAT. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

Předání šeku. Zleva hlavní farmaceutka Krajské zdravotní, a. s., Mgr. Olga Mučicová, hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Mgr. Markéta Svobodová a zástupkyně Nadačního fondu SLEVOMAT. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký


10.8.2020

Krajská zdravotní získala hračky do kufříků pro novorozence určené k adopci

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získala v rámci projektu Život v kufříku háčkované hračky pro novorozence určené k adopci. Od dárkyně Aleny Pechové z Ústí nad Labem je převzala vrchní sestra Lenka Nováková a staniční sestra Vladislava Mocová.

Lenka Nováková, vrchní sestra ústecké neonatologické kliniky, uvedla, že projekt Život v kufříku pomáhá nejen novorozencům určeným k adopci, ale také výrazně usnadňuje práci zdravotníkům. „Ať už u miminka, které se rozhodne dát rodička po porodu k pěstounské péči či adopci nebo ho odloží do babyboxu, my zdravotníci o dítěti moc informací podat nemůžeme. Díky projektu Život v kufříku tak alespoň můžeme adoptivním rodičům předat například první hračku dítěte, oblečení, dudlík, záznam o porodní váze a míře a podobně,“ řekla Lenka Nováková.

Vladislava Mocová, staniční sestra ústecké neonatologické kliniky, doplnila, že v první polovině letošního roku bylo určeno k adopci třináct novorozenců. „Osm děvčat a pět kluků,“ dodala Vladislava Mocová.

Zdroj: info@kzcr.eu

Zprava vrchní sestra Lenka Nováková, dárkyně Alena Pechová a Iva Olyšarová, staniční sestra Vladislava Mocová. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Zprava vrchní sestra Lenka Nováková, dárkyně Alena Pechová a Iva Olyšarová, staniční sestra Vladislava Mocová. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


6.8.2020

Krajskou zdravotní ministerstvo zapsalo na seznam výzkumných organizací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodlo o zápisu Krajské zdravotní, a. s., (KZ) do seznamu výzkumných organizací. K  naplnění tohoto cíle přispěla velkým dílem zvýšená publikační aktivita systematicky podporovaná vedením KZ, a. s., pravidelným ročním hodnocením a vyhlašováním nejlepších prací a výzkumných počinů.

„Po mnoha letech úsilí se tak podařilo naplnit významný strategický cíl Krajské zdravotní, a. s., ale i Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. V době jeho formulování byl mnohými považován za téměř nedosažitelný a nerealistický, přesto však za žádoucí. Byl tak učiněn další krok na cestě k nemocnici univerzitního typu v Ústeckém kraji,“ přivítal mimořádný úspěch předseda představenstva KZ Ing. Jiří Novák, který rovněž ocenil dlouhodobě kvalitní práci Vědecké rady KZ v čele s prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc., přednostou Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Významným pozitivem společnosti Krajská zdravotní je aktivní vnitřní grantová agentura IGA KZ, která byla založena v březnu 2016 a za dobu své činnosti podpořila v sedmi kolech více než šest desítek projektů a rozdělila 23 milionů Kč. Byly též vytvořeny předpoklady pro partnerskou spolupráci s renomovanými pracovišti a nové podmínky pro řešení dalších projektů financovaných z vnějších zdrojů,“ ocenil předseda Vědecké rady KZ prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

„Každoročně konané výroční vědecké konference ústecké Masarykovy nemocnice a výroční vědecké konference Krajské zdravotní jsou příležitostí k prezentaci a ocenění výsledků vědy a výzkumu našich lékařů i reprezentantů nelékařských zdravotnických profesí dosažených i díky naší masivní kontinuální již pětileté grantové podpoře. Ti všichni přispívají k dalšímu zvyšování renomé Krajské zdravotní v očích odborné i laické veřejnosti. Velmi si toho vážíme,“ zdůraznil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Pokud budeme nadále předávat výsledky výzkumu do databáze RIV a budeme úspěšně hodnoceni podle nové Metodiky 17+, budeme se moci dle zákona č. 130/2002 Sb. § 4 odst. 2, písm. a) bod 1) ucházet také o institucionální podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která je poskytována na výzkum, vývoj a inovace z veřejných prostředků,“ přiblížil prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. 

Zápis na seznam výzkumných organizací, o němž v případě KZ ministerstvo rozhodlo 9. 7. 2020, znamená, že společnost prokázala naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie a je důkazem toho, že správní orgán v řízení o zápisu do seznamu ověřil naplnění těchto definičních znaků. Výzkumná organizace zapsaná v seznamu nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. Orgány státní správy nemusí u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, zda splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovenou předpisy Evropské unie.

„To například znamená, že v grantových agenturách, poskytujících účelovou podporu na výzkum, vývoj a inovace jako je Agentura pro zdravotnický výzkum ČR nebo Technologická agentura ČR, se můžeme v nových projektových žádostech ucházet o nejvyšší povolenou intenzitu podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt, tedy až o 100 % celkových uznaných nákladů, zatímco dosud jsme byli zatíženi spoluúčastí v desítkách procent,“ vysvětlil předseda Vědecké rady KZ.

 

Zdroj: info@kzcr.eu

Předsedou Vědecké rady KZ je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Předsedou Vědecké rady KZ je prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., přednosta Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Foto: Krajská zdravotní, a. s.


5.8.2020

Krajské zdravotní se díky výzvě pro dárce krve nula negativní podařilo stabilizovat univerzální skupinu v ústecké nemocnici

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., děkuje všem dobrovolným dárcům krve s univerzální skupinou 0 negativní, kteří přišli na základě výzvy v uplynulých dnech darovat nejcennější tekutinu potřebnou k léčbě. Zdravotnické pracoviště zásobující krví několik nemocnic v Ústeckém kraji – Rumburk, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Roudnice nad Labem – na konci měsíce disponovalo kvůli zvýšené spotřebě nedostatkem krve univerzální krevní skupiny 0 negativní.

„Rádi bychom poděkovali všem dárcům za to, že v minulých dnech na základě naší výzvy přišli darovat krev kriticky nedostatkové univerzální krevní skupiny 0 negativní. Zásoby koncentrátů červených krvinek této krevní skupiny se tak alespoň prozatím podařilo stabilizovat. Děkujeme samozřejmě i dárcům ostatních krevních skupin za jejich ochotu přijít na odběr krve, neboť její potřeba pro krvácející či chudokrevné pacienty neutuchá,“ uvedl MUDr. Jiří Masopust, primář Transfuzního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.   

Dárce krve všech krevních skupin se mohou i nadále hlásit každý všední den na Transfuzním oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., budova „C“, 2. nadzemní podlaží, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, telefonní kontakt +420 477 113 468 nebo +420 477 113 437. Všechny potřebné informace o darování krve jsou zveřejněny na www.kzcr.eu.

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast, dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky.  

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

4.8.2020

Krajská zdravotní nakoupila přístroje usnadňující léčbu malých pacientů v ústecké nemocnici

Transportním emergency vozíkem a přístrojem na rozmrazování plazmy disponují nově zdravotníci Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Techniku usnadňující léčbu malých pacientů pořídil největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji z daru od Nadace ČEZ, který obdržel v rámci tradiční charitativní akce „Krása pomáhá dětem“.

Slavnostního představení techniky se zúčastnil ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Aleš Chodacki. „Jsem velmi rád za každoroční podporu od Nadace ČEZ pro dětská zdravotnická pracoviště ústecké Masarykovy nemocnice. Letos to bude již patnáct let této významné pomoci v rámci akce „Krása pomáhá dětem“, za což jsme velmi rádi,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki.

Mgr. Soňa Holingerová, zástupkyně Nadace ČEZ a manažerka komunikace Skupiny ČEZ, doplnila, že s charitativní akcí „Krása pomáhá dětem“ spolupracují od samého počátku. Pomáhat nemocnici, zejména těm nejmenším pacientům, je stále potřeba. Veliké díky patří především zdravotníkům za jejich práci a péči, ale také Lence Kocmanové Taussigové za organizaci akce „Krása pomáhá dětem“, která finančními prostředky v léčbě dětí pomáhá,“ řekla Mgr. Soňa Holingerová.

Dalším obdarovaným zdravotnickým pracovištěm Krajské zdravotní, a. s., v rámci akce „Krása pomáhá dětem“ je Otorinolaryngologické oddělení Nemocnice Most, o. z., na které putuje částka v hodnotě 50 tisíc Kč na vybavení herny pro malé pacienty. Třetím místem, kam přichází část výtěžku, je Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Chomutov, o. z. Ze získaných 105 tisíc Kč zrekonstruují lůžkové pokoje pro maminky s dětmi na stanici batolat.

Zdroj: info@kzcr.eu

MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty ústecké dětské kliniky představuje Mgr. Soně Holingerové, zástupkyni Nadace ČEZ a manažerce komunikace Skupiny ČEZ, transportní emergency vozík. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký

MUDr. Adam Cipra, zástupce přednosty ústecké dětské kliniky představuje Mgr. Soně Holingerové, zástupkyni Nadace ČEZ a manažerce komunikace Skupiny ČEZ, transportní emergency vozík. Foto: KZ, a. s./Mgr. Ivo Chrástecký


28.7.2020

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., má nový rodinný pokoj paliativní péče pro hospitalizovaného pacienta a jeho blízké. Přestavěním prostor vznikla nadstandardně vybavená stanice paliativní péče odpovídající potřebám medicíny 21. století.

Na stavebních úpravách se finančně podílela prostřednictvím Nadačního fondu Evy Matějkové (NFEM) společnost CS-Beton částkou 300 tisíc Kč. Vybavení rodinného pokoje a dalších několika standardních pokojů bylo pořízeno z daru ve výši 8000 EUR společnosti Henkel ČR. „Podpora Nadačního fondu Evy Matějkové má ve společnosti Krajská zdravotní nebývalý finanční rozsah. Vybavení nebo finance, které již prostřednictvím fondu, zejména na ústeckou onkologii, doputovaly, nemají za existenci naší společnosti obdoby,“ poděkoval generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala, který se společně s ředitelem zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Alešem Chodackým zúčastnil slavnostního představení rodinného pokoje paliativní péče.  

„Rodinný pokoj paliativní péče je určen blízkým nemocného, kteří s ním chtějí trávit společné poslední chvíle jeho života. Je využíván nejčastěji pro mladé pacienty, se kterými v nemocnici zůstávají rodiče. Pokoj vznikl spojením dvou jednolůžkových pokojů s propojením na vlastní sociální zařízení. Pokud není aktuálně takto využíván, dá se opět upravit na dva samostatné jednolůžkové pokoje. Na stanici je celkem šest paliativních lůžek se snahou o zachování jednolůžkového uspořádání tak, aby bylo dosaženo maximálního komfortu pro pacienta a jeho blízké,“ uvedla MUDr. Martina Chodacká, primářka ústeckého onkologického oddělení.

„Podpora přišla v čase, kdy se v ústecké Masarykově nemocnici vytváří další forma paliativní péče s nemocničním konziliárním týmem. Na našem zdravotnickém pracovišti vzniklo zároveň komplexní zázemí pro tento tým. Mobilní hospic ústecké Masarykovy nemocnice, jako další forma paliativní péče, působí v budově onkologického oddělení V Podhájí od roku 2014,“ doplnila lékařka ústeckého onkologického oddělení a vedoucí lékařka ústeckého mobilního hospice MUDr. Jana Dušánková.

„Nadační fond Evy Matějkově byl primárně založen na podporu zdravotnictví. Co člověk může potřebovat více, když má zdravotní problémy, než kvalitní nemocnici s příjemným a vzdělaným personálem. Já navíc razím heslo, že každý člověk si má v životě na sebe umět vydělat. U nemocného je to většinou o tom, že mu osud nedal tuto možnost, tak mu pomozme,“ řekl závěrem Ing. Josef Matějka, předseda Správní rady NFEM a jednatel společnosti CS Beton, s. r. o. 

Již od vzniku Mobilního hospice v ústecké Masarykově nemocnici trvá úzká spolupráce a podpora ze strany firmy CS-Beton, s. r. o., cestou NFEM. Díky fondu získalo ústecké onkologické oddělení koupací lůžko, oxygenátor, přenosný infuzní dávkovač, příspěvek na pořízení nového vozidla a darem i služební auto Hyundai Santa Fe.

Fotografie z akce najdete na www.kzcr.eu

Zdroj: info@kzcr.eu

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek

Krajská zdravotní má na ústecké onkologii nový rodinný pokoj paliativní péče. Foto: KZ, a. s./Petr Sochůrek


23.7.2020

Krajská zdravotní rozšiřuje provoz odběrových míst, reaguje na vývoj epidemiologické situace s COVID-19

Krajská zdravotní, a. s., na testovacích místech v každé z pěti svých nemocnic - v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově – rozšiřuje od 27. července 2020 provoz u odběrů na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19. Největší poskytovatel zdravotní péče v Ústeckém kraji tak reaguje na vývoj epidemiologické situace v České republice související s šířením viru SARS-Cov-2.

„Epidemiologickou situaci v České republice, zejména v Ústeckém kraji, neustále sledujeme a jsme připraveni na ni okamžitě reagovat,“ uvedl MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., v zastoupení generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s.

Jedno vyšetření zahrnující odběr a zpracování vzorku přijde samoplátce na 1 756 Kč.

Provoz odběrových míst ke stěru z nosohltanu na COVID–19 od 27. července 2020:

 

 • Nemocnice Děčín, o. z., U Nemocnice 1, 405 99  Děčín, budova „H“, telefon: 603 392 217 (úterý a pátek od 10:00 do 13:00 hodin)

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, budova „I“, telefon: 477 112 625 (pondělí až pátek od 8:00 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Teplice, o. z., Duchcovská 53, 415 29 Teplice, budova „J“, telefon: 730 849 970 (úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 hodin)

 • Nemocnice Most, o. z., J. E. Purkyně 270, 434 64 Most, budova „F“, telefon: 704 873 960 (úterý a čtvrtek od 7:30 do 10:00 hodin)

 • Nemocnice Chomutov, Kochova 1185, 430 12 Chomutov, budova „A“, telefon: 477 755 361 (pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 hodin)

Zdroj: info@kzcr.eu

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková

Ilustrační snímek. Foto: KZ, a. s./Mgr. Dana Vaculíková


Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení – Středisko komunikace

Základní informace:
Organizační oddělení zajišťuje služby pěti nemocnicím Krajské zdravotní, a.s. Pod toto oddělení spadá Středisko komunikace, které obstarává distribuci denního monitoringu tisku, zpracovávání tiskových zpráv a avíz konaných akcí pro média, spolupracuje se sdělovacími prostředky včetně zajištění spolupráce s natáčením odborných pořadů z oblasti zdravotnictví, pořádá tiskové konference a odborné semináře, organizuje PR aktivity v oblasti propagace Krajské zdravotní, a.s., vydává odborný časopis Infolisty určený pro laickou a odbornou veřejnost. 

Kde nás najdete:

Krajská zdravotní, a.s. - Organizační oddělení, Středisko komunikace, budova ředitelství R, 6. podlaží
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Vedoucí oddělení:
Ing. Eva Urbanová
+420 477 114 145
eva.urbanova@kzcr.eu

Vedoucí Střediska komunikace, tiskový mluvčí:
Mgr. Ivo Chrástecký
+420 477 114 147
ivo.chrastecky@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Ing. Zuzana Babická
+420 477 114 104
zuzana.babicka@kzcr.eu

Referent Střediska komunikace:
Petr Sochůrek
+420 477 114 107
petr.sochurek@kzcr.eu

Redakce Infolistů:

Redaktor
Martin Klimeš
+420 477 114 101

martin.klimes@kzcr.eu

Koordinátorka
Tereza Komanová
+420 477 112 030
tereza.komanova@kzcr.eu

Prosím, čekejte