Praktické pokyny pro jednodušší a rychlejší průběh očkování

1. Před samotným očkováním je nutné provést registraci do systému a následnou rezervaci konkrétního termínu očkování. Podrobné informace naleznete zde.
2. Pokud je to možné, přicházejte na očkování již s vyplněným "Dotazníkem před očkováním proti onemocnění COVID-19", který naleznete zde. Tento dotazník vyplňte i před druhou dávkou očkování. Údaje v dotazníku prosím vyplňte ČITELNĚ, zejména telefonní číslo a email, na který bude po druhé dávce zaslán certifikát o očkování a přístupový kód.
3. Do očkovacího centra prosím přijděte až na objednaný čas, ne s předstihem.
4. Na druhou dávku se dostavte v daný den ve stejný čas.
5. Očkuje se do ramene, mějte prosím vhodné oblečení, nejlépe krátký rukáv.

Seznam očkovacích míst naleznete zde.


24.3.2021

OČKOVÁNÍ OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na těchto místech:

- od 24. března 2021 na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte
- u vašeho praktického lékaře
- ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče).

Více informací naleznete v přiloženém letáku.


15.3.2021

Očkování proti Covid-19 v Ústeckém kraji

Na uvedeném odkaze naleznete aktuální informace o stavu očkování v Ústeckém kraji. 

https://portabo.cz/ockovani/

Zdrojem dat jsou otevřená data poskytovaná MZČR na stránce https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19. Data aktualizujeme každý den obvykle mezi 8:00 a 9:00.

27.2.2021

Pokračuje očkování dalších skupin obyvatelstva

Kdo se může registrovat k očkování:

- Od 1. 3. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více.

- Od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol
a školských zařízení, v týdnu od 1. 3. 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci. 

- Bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.

- Od 1. 3. 2021 budou do očkování postupně zapojeni praktičtí lékaři, kteří budou očkovat hlavně své pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého průběhu nemoci.Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu

Na uvedeném odkaze získáte informace o očkování dle stránek Ministerstva zdravotnictví ČR
https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Důležité odkazy týkající se registrace na očkování proti COVID-19

1. Centrální rezervační systém - Očkování proti COVID-19 registrace do systému portám Ministerstva zdravotnictví ČR https://registrace.mzcr.cz/

    Pokud jste se již registrovali na výše uvedeném rezervačním systému MZ ČR a obdrželi PIN 2 pro rezervaci termínu, přejděte na odkaz https://reservatic.com/ockovani, zde vyplňte číslo pojištěnce a kód PIN 2 z obdržené SMS a pokračujte na rezervační stránku  

2. Centrální rezervační systém - portál centrálního registračního systému Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, sloužícího pro možnosti objednání na testy odhalující onemocnění Covid- 19 a možnost registrace na očkování proti viru SARS-CoV-2 https://crs.uzis.cz/
Prosím, čekejte